Bouwvergunningen: juli 2019

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: juli 2019

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot juli 2019.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 7 maanden van 2019 met 12,9% afgenomen tegenover dezelfde periode in 2018 tot 15.943 gebouwen.  De afname in het Vlaams Gewest bedroeg 16,1%.  In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 1,4% lager en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een daling van 21,2%.

 

Tabel 1: Cijfers eerste 7 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 18.447   12.873   5.351   223  
2010 19.713 (+6,9%) 14.083 (+9,4%) 5.493 (+2,7%) 137 (-38,6%)
2015 12.704 (-35,6%) 8.932 (-36,6%) 3.641 (-33,7%) 131 (-4,4%)
2016 15.023 (+18,3%) 11.265 (+26,1%) 3.622 (-0,5%) 136 (+3,8%)
2017 12.217 (-18,7%) 8.043 (-28,6%) 4.058 (+12,0%) 116 (-14,7%)
2018 18.305 (+49,8%) 14.218 (+76,8%) 3.988 (-1,7%) 99 (-14,7%)
2019 15.943 (-12,9%) 11.934 (-16,1%) 3.931 (-1,4%) 78 (-21,2%)
Tabel 1: Cijfers eerste 7 maand - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand juli 2019 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.565 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover juni 2019 is dat een toename van 12,7%.  In het Vlaams Gewest bedroeg de toename 10,9%, goed voor 1.868 gebouwen.  Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een toename in het Waals Gewest van 18,9% tot een niveau van 687 gebouwen.  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er sprake van een afname van 21,4%, wat resulteerde in 11 vergunde nieuwe residentiële gebouwen.

Tabel 2: Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2018 1 2.403   1.714   672   17  
2018 2 2.478 (+3,1%) 2.028 (+18,3%) 430 (-36,0%) 20 (+17,6%)
2018 3 3.230 (+30,3%) 2.635 (+29,9%) 579 (+34,7%) 16 (-20,0%)
2018 4 3.186 (-1,4%) 2.632 (-0,1%) 542 (-6,4%) 12 (-25,0%)
2018 5 2.830 (-11,2%) 2.238 (-15,0%) 582 (+7,4%) 10 (-16,7%)
2018 6 2.174 (-23,2%) 1.546 (-30,9%) 618 (+6,2%) 10 0,0%
2018 7 1.999 (-8,0%) 1.425 (-7,8%) 560 (-9,4%) 14 (+40,0%)
2018 8 1.937 (-3,1%) 1.344 (-5,7%) 585 (+4,5%) 8 (-42,9%)
2018 9 2.055 (+6,1%) 1.621 (+20,6%) 421 (-28,0%) 13 (+62,5%)
2018 10 2.181 (+6,1%) 1.651 (+1,9%) 518 (+23,0%) 12 (-7,7%)
2018 11 2.118 (-2,9%) 1.487 (-9,9%) 618 (+19,3%) 13 (+8,3%)
2018 12 2.118 0,0% 1.676 (+12,7%) 430 (-30,4%) 12 (-7,7%)
2019 1 2.117 0,0% 1.547 (-7,7%) 560 (+30,2%) 10 (-16,7%)
2019 2 2.007 (-5,2%) 1.543 (-0,3%) 454 (-18,9%) 9 (-10,0%)
2019 3 2.474 (+23,3%) 1.893 (+22,7%) 566 (+24,7%) 15 (+66,7%)
2019 4 2.415 (-2,4%) 1.870 (-1,2%) 531 (-6,2%) 14 (-6,7%)
2019 5 2.089 (-13,5%) 1.529 (-18,2%) 555 (+4,5%) 5 (-64,3%)
2019 6 2.276 (+9,0%) 1.684 (+10,1%) 578 (+4,1%) 14 (+180,0%)
2019 7 2.565 (+12,7%) 1.868 (+10,9%) 687 (+18,9%) 11 (-21,4%)
Tabel 2: Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw.  Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.  Vanaf januari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw.Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen.  Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

   Nieuwbouw versus renovatie                                      Ééngezinswoningen versus appartementen

bouwvergunningen_nl201907_abouwvergunningen_nl201907_b