Bouwvergunningen: augustus 2018

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot augustus 2018. Door de overgang naar een digitaal registratiesysteem bij de Vlaamse Overheid lag de publicatie een tijd stil. Vanaf vandaag zullen de resultaten opnieuw maandelijks worden gepubliceerd, tot op het niveau van de gemeenten voor alle gewesten. Ook de nog ontbrekende cijfers uit het Vlaams Gewest, vanaf juni 2017, worden in deze publicatie aangevuld.

Het voorbije jaar voerde het Vlaams Gewest twee herzieningen door in de procedure voor een bouwaanvraag. In juni 2017 werd het Digitaal Loket voor Bouwaanvragen (DBA) in gebruik genomen, om alle bouwaanvragen op een digitale manier in te voeren. Vanaf januari 2018 werd overgeschakeld naar het nieuwe systeem van het Omgevingsloket.  2017 was dus een overgangsjaar waarbij verschillende systemen werden gebruikt om de gegevens in te zamelen.

2017

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in 2017 met 1% afgenomen ten opzichte van 2016. De daling op nationaal niveau vindt zijn oorsprong in de afname in het Vlaams Gewest (-4,7%). In het Waals Gewest was er sprake van een toename van 8,9%, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg de toename 5%:

Tabel 1: Cijfers op jaarbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2000 26.604   17.552   8.757   295  
2005 31.518 18,5% 22.072 25,8% 9.107 4,0% 339 14,9%
2010 27.292 -13,4% 18.888 -14,4% 8.148 -10,5% 256 -24,5%
2015 21.916 -19,7% 15.514 -17,9% 6.187 -24,1% 215 -16,0%
2016 23.019 5,0% 16.745 7,9% 6.075 -1,8% 199 -7,4%
2017 22.789 -1,0% 15.964 -4,7% 6.616 8,9% 209 5,0%

Het aantal vergunde te renoveren residentiële gebouwen daalde in 2017 met 10,6%.  Ook hier vindt de daling hoofdzakelijk zijn oorsprong in het Vlaams Gewest (-17,5%).  In het Waals Gewest was er een afname van 1,1% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalde deze met 1,2%.

2018 – eerste 8 maand

Tabel 2: Cijfers eerste 8 maand van ieder jaar - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2000 18.864   12.226   6.439   199  
2005 20.987 11,3% 14.555 19,0% 6.184 -4,0% 248 24,6%
2010 21.343 1,7% 14.999 3,1% 6.197 0,2% 147 -40,7%
2015 15.022 -29,6% 10.639 -29,1% 4.229 -31,8% 154 4,8%
2016 16.819 12,0% 12.467 17,2% 4.209 -0,5% 143 -7,1%
2017 13.984 -16,9% 9.283 -25,5% 4.577 8,7% 123 -14,0%
2018 20.070 43,5% 15.553 67,5% 4.408 -3,7% 108 -12,2%

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 8 maanden van 2018 met 43,5% toegenomen tegenover dezelfde periode in 2017 tot 20.070 gebouwen.  Deze toename vindt volledig zijn oorsprong in het Vlaams Gewest, waar deze 67,5% bedroeg.  Dit hoge percentage is te verklaren doordat er in de eerste 8 maand van 2017 in het Vlaams Gewest opvallend minder bouwvergunningen werden uitgereikt.  Kijken we echter naar de cijfers op jaarbasis (tabel 1), dan is het niveau voor het Vlaams Gewest niet abnormaal laag voor 2017. Beschouwt men dus de cijfers voor de eerste acht maand voor het Vlaams Gewest, dan moet men rekening houden met een inhaalbeweging in de tweede helft van 2017, toen het nieuwe registratiesysteem in het Vlaams Gewest volledig operationeel was. In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 3,7% lager en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een daling van 12,2%.

Het aantal vergunde te renoveren residentiële gebouwen is in de eerste 8 maanden van 2018 gestegen met 16,2%.  Ook hier vindt de toename volledig zijn oorsprong in het Vlaams Gewest (+31,5%) ten gevolge van het lage aantal bouwvergunningen tijdens de eerste 8 maand van 2017.  De inhaalbeweging waarvan sprake bij de nieuwe residentiële gebouwen vinden we ook bij de renovaties terug als de cijfers op jaarbasis worden beschouwd. 

In het Waals Gewest lag het aantal vergunde te renoveren gebouwen 1% lager, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een daling van 2,5%.

2018 – augustus

Tabel 3: Cijfers eerste 8 maand van 2018 - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2018 1 2.383   1.713   653   17  
2018 2 2.481 4,1% 2.028 18,4% 433 -33,7% 20 17,6%
2018 3 3.211 29,4% 2.635 29,9% 560 29,3% 16 -20,0%
2018 4 3.177 -1,1% 2.632 -0,1% 532 -5,0% 13 -18,8%
2018 5 2.810 -11,6% 2.238 -15,0% 563 7,5% 9 -30,8%
2018 6 2.169 -23,1% 1.541 -31,1% 618 7,9% 10 11,1%
2018 7 1.913 -11,8% 1.424 -7,6% 473 -23,5% 15 50,0%
2018 8 1.926 0,7% 1.342 -5,8% 576 21,8% 8 -46,7%

Voor de recentst beschikbare maand augustus 2018 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 1.926 residentiële gebouwen. Tegenover juli 2018 is dat een toename van 0,7%.  In het Vlaams Gewest werd een daling genoteerd van 5,8%.  Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een toename in het Waals Gewest van 21,8% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een afname van 46,7%.

Het aantal renovaties bij residentiële gebouwen lag in augustus 6,4% lager tegenover juli. In het Vlaams Gewest was er een toename van 0,3%.  In het Waals Gewest werd een daling genoteerd van 13,9% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kenden de residentiële renovaties een afname van 26,5%.

Evolutie op lange termijn:

Nieuwbouw versus renovatie                                                Ééngezinswoningen versus appartementen    

bouwvergunningen_nl2018a.pngbouwvergunningen_nl2018B.png

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw.  Hierin komt verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen.  Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

Bijlagen

Aantal vergunde te renoveren residentiële gebouwen – jaarcijfers + evolutie tegenover vorige periode

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2000 25.719   16.689   7.999   1.031  
2005 28.015 8,9% 18.036 8,1% 8.686 8,6% 1.293 25,4%
2010 28.888 3,1% 18.054 0,1% 9.374 7,9% 1.460 12,9%
2015 28.172 -2,5% 16.549 -8,3% 9.854 5,1% 1.769 21,2%
2016 27.229 -3,3% 15.783 -4,6% 9.639 -2,2% 1.807 2,1%
2017 24.334 -10,6% 13.014 -17,5% 9.534 -1,1% 1.786 -1,2%

Aantal vergunde te renoveren residentiële gebouwen – eerste 8 maand voor ieder jaar + evolutie tegenover vorige periode

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2000 18.108   11.709   5.692   707  
2005 18.868 4,2% 12.008 2,6% 6.009 5,6% 851 20,4%
2010 20.391 8,1% 12.785 6,5% 6.646 10,6% 960 12,8%
2015 19.356 -5,1% 11.545 -9,7% 6.640 -0,1% 1.171 22,0%
2016 18.836 -2,7% 11.130 -3,6% 6.454 -2,8% 1.252 6,9%
2017 16.433 -12,8% 8.742 -21,5% 6.462 0,1% 1.226 -2,1%
2018 19.091 16,2% 11.499 31,5% 6.399 -1% 1.195 -2,5%

Aantal vergunde te renoveren residentiële gebouwen – eerste 8 maand voor 2018 + evolutie tegenover vorige periode

  maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2018 1 2.029   1.098   794   137  
2018 2 2.037 0,4% 1.193 8,7% 707 -11,0% 138 0,7%
2018 3 2.378 16,7% 1.302 9,1% 874 23,6% 202 46,4%
2018 4 2.646 11,3% 1.689 29,7% 828 -5,3% 129 -36,1%
2018 5 2.714 2,6% 1.796 6,3% 798 -3,6% 120 -7,0%
2018 6 2.688 -1,0% 1.619 -9,9% 889 11,4% 181 50,8%
2018 7 2.376 -11,6% 1.399 -13,6% 811 -8,8% 166 -8,3%
2018 8 2.223 -6,4% 1.403 0,3% 698 -13,9% 122 -26,5%