Arbeidsmarkt vanuit een genderoogpunt

Werk & Opleiding
Arbeidsmarkt vanuit een genderoogpunt

Uit de laatste cijfers over de arbeidsmarkt die Statbel gepubliceerd heeft en die gebaseerd zijn op de Enquête naar de Arbeidskrachten, blijkt dat de werkloosheidsgraad van vrouwen lager is dan van mannen sinds het derde kwartaal 2017. Daarnaast stijgt de tewerkstellingsgraad sneller voor vrouwen dan voor mannen, waardoor het verschil tussen hen kleiner wordt. 

Welke tewerkstelling volgens geslacht?

Het type tewerkstelling varieert sterk volgens geslacht. In de openbare sector zijn 57% van de werknemers vrouwen, terwijl slechts een zelfstandige op drie een vrouw is.

Vrouwen zijn voornamelijk actief in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en handel.

Vrouwen zijn in de meerderheid bij administratief personeel, personeel in de dienstensector en de verkoop, intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen, evenals bij elementaire beroepen (huishoudhulp, ...). Vrouwen vertegenwoordigen daarentegen slechts een zeer klein deel van de geschoolde arbeiders in de industrie en bij ambachtslieden, bedieningspersoneel van installaties en machines, en assemblagearbeiders, boeren en geschoolde arbeiders in de landbouw of militaire beroepen. Ten slotte is slechts een op de drie managers een vrouw.

Andere weetjes...

53% van de werkende vrouwen heeft een diploma hoger onderwijs, tegenover 41% van de werkende mannen.
Desondanks was het bruto uurloon van vrouwen in 2017 gemiddeld 6,0% lager dan dat van mannen. België scoort nochtans beter dan de meeste andere Europese landen wat betreft loongelijkheid tussen vrouwen en mannen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen binnen de EU bedraagt 16,0%.

U kunt al deze cijfers visueel weergeven in onze boordtabel "Arbeidsmarkt vanuit een genderoogpunt".

Capture_dashboard.PNG