Arbeidskostenindex stijgt in het vierde kwartaal 2020

Conjunctuurindicatoren
Arbeidskostenindex stijgt in het vierde kwartaal 2020

In het vierde kwartaal van 2020 neemt de totale loonkost per gewerkt uur op jaarbasis toe met 1,1%.

De loonkost stijgt met 2,1% het sterkst in de NACE sectie D (Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht). De kleinste toename (0,7%) vindt men terug in de NACE sectie H (Vervoer en opslag).

De arbeidskostenindex meet enkel de effectief gewerkte uren en de bijhorende loonkost. De diverse coronamaatregelen, zoals tijdelijke werkloosheid, hebben dus geen impact op de resultaten.