958.433 ondernemingen in mei

Ondernemingen
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen

Het aantal ondernemingen in België blijft gestaag toenemen.

Eind mei waren er 958.433 btw-plichtige ondernemingen in België, waarvan 46% (of 438.097) natuurlijke personen en 54% (of 520.336) rechtspersonen