8 maart: Internationale Vrouwendag

Werk & Opleiding
8 maart: Internationale Vrouwendag

Percentage werkende vrouwen met kinderen stijgt

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag neemt Statbel, het Belgische statistiekbureau, de werkgelegenheid van vrouwen met en zonder kinderen onder de loep.

Gemiddeld 75,3 % van de vrouwen tussen 25 en 49 jaar is aan het werk, in België. Bij mannen in dezelfde leeftijdsgroep is dat 84 %. Het aantal kinderen (t.e.m. 16 jaar) dat een gezin telt, maakt het grote verschil.

Vrouwen zonder kinderen zijn ongeveer gelijkwaardig aan mannen als het om tewerkstelling gaat: 77,5% van de vrouwen en 78,1% van de mannen zonder kinderen is aan het werk.

Heeft de vrouw één kind, dan daalt het werkgelegenheidspercentage naar 76,5%, terwijl het bij mannen met één kind fors stijgt naar 88,7%.

Een vrouw met twee kinderen is dan weer vaker aan het werk dan het gemiddelde bij vrouwen: 79,1%. Ook bij mannen met twee kinderen is het werkgelegenheidspercentage het hoogst: 93%.

Bij vrouwen met drie kinderen of meer neemt het werkgelegenheidspercentage sterk af: 56,8% van hen is aan het werk. Mannen met drie kinderen of meer halen 84%.

De kloof tussen mannen en vrouwen blijft anno 2016 groot. Toch was er de afgelopen 30 jaar (1986-2016) ook een grote stijging van de vrouwelijke werkgelegenheid: het algemene werkgelegenheidspercentage bij vrouwen lag in 1986 nog op 52,6% (tegenover 75,3% in 2016). Waar bij mannen de werkgelegenheidspercentages vrij gelijk lopen, of hier en daar dalen tegenover 30 jaar geleden, stijgt het werkgelegenheidspercentage van vrouwen in alle categorieën met 20% of meer.

Werkgelegenheidsgraad 25-49-jarigen volgens geslacht en aantal kinderen (1986 en 2016)

  1986 2016
M V T M V T
0 kinderen 84,9% 56,4% 71,8% 78,1% 77,5% 77,9%
1 kind 92,6% 56,9% 74,2% 88,7% 76,5% 81,9%
2 kinderen 94,5% 50,7% 72,3% 93,0% 79,1% 85,5%
3 of meer kinderen 88,6% 34,0% 60,8% 84,0% 56,8% 69,1%
Totaal 89,7% 52,6% 71,4% 84,0% 75,3% 79,7%
Bovenstaande cijfers gelden voor mannen en vrouwen tussen 25 en 49 jaar, en voor gezinnen met of zonder kinderen t.e.m. 16 jaar. De verwantschap van de kinderen tot de man/vrouw in kwestie werd niet in rekening gebracht.

vrouwendag_nl.png