400 overleden zuigelingen in 2015

Bevolking
400 overleden zuigelingen in 2015

In 2015 waren er 400 overlijdens van kinderen van minder dan een jaar oud. De nationale zuigelingensterfte daalde dus naar 3,3 per duizend zuigelingen. Dit komt overeen met een daling van bijna 40% tussen 1998 en 2015. Per gewest vertonen de recente evoluties duidelijk verschillen, met een lichte stijging in Vlaanderen en een aanzienlijke daling in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar ongeveer het niveau van 2013 bereikt wordt.

Op langere termijn was er een aanzienlijke daling van de overleden zuigelingen in de drie gewesten: -25% in Vlaanderen, -41% in Brussel en -46% in Wallonië.

Na een stijging gedurende meerdere jaren als gevolg van een betere registratie, daalde het aantal doodgeborenen opnieuw sinds 2010 en bedroeg 536 in 2015, namelijk een daling van 10% in vergelijking met 2014.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de toestand erg verschillend, met de laagste zuigelingensterfte (2,5 per duizend), maar de hoogste mortinataliteit (5,9 per duizend).

De zuigelingensterfte wordt berekend als de verhouding tussen het aantal overleden kinderen van minder dan één jaar in de loop van het jaar en het aantal levendgeborenen van datzelfde jaar (per duizend).

De mortinataliteit wordt berekend als de verhouding tussen het aantal doodgeborenen van een bepaald jaar en het totale aantal geboorten (inclusief doodgeborenen) van datzelfde jaar (per duizend).