Enquête naar de reizen

Burgers
Huishoudens
Beschrijving

Doelstelling en korte beschrijving

De steekproefenquête naar de reizen in België is een socio-economische enquête bij huishoudens, waarvan het doel is de toeristische vraag van de bevolking te meten. Ze levert informatie over de reisgewoonten van de bevolking (aantal, frequentie, bestemming, doel van het verblijf, verblijfplaats en vervoer, kosten,...). De bestudeerde basiseenheid is de reis, niet het huishouden of het individu. De enquête maakt deel uit van de enquêtes die op EU-niveau worden georganiseerd en gecoördineerd door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, in samenwerking met de nationale statistische instituten. De realisatie van de enquêtes gebeurt door die laatste. Het doel is informatie verzamelen die vergelijkbaar is op Europees niveau, parallel met de enquête naar het toerisme en het hotelwezen, die het toeristische aanbod meet.

Meest gestelde vragen over deze enquête

U bent een van de 6.750 huishoudens die steekproefsgewijs toevallig geselecteerd is om deel te nemen aan het reisonderzoek van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De vragenlijst gaat over reizen en excursies in België en in het buitenland. Ook als u niet op reis geweest bent of geen excursies gemaakt hebt, is het belangrijk dat u antwoordt op een paar vragen. 

Het onderzoek heeft tot doel een beter inzicht te verkrijgen in de toeristische sector en in haar evolutie. Reizen vormen een belangrijke economische activiteit. In het binnenland scheppen ze werkgelegenheid bij reisagentschappen, in de hotel- en transportsector en in een aantal andere sectoren. De toerismestatistieken zijn een kernelement om de evolutie van al die sectoren op te volgen en om hun verdere ontwikkeling te stimuleren.

De enquête wordt in alle landen van de Europese Unie op eenzelfde manier afgenomen. Zo kunnen de landen correct vergeleken worden over het reisgedrag van hun inwoners. De anoniem verwerkte resultaten worden ook gebruikt door universiteiten en studiediensten. 

Door de wet op de statistiek mag Statbel de informatie enkel gebruiken voor statistische doeleinden, en niet voor controles door de fiscus, de RVA of andere instellingen.

U kan de enquête op papier of via internet invullen. U vindt de website, uw persoonlijke login en uw paswoord om toegang te krijgen tot de enquête bovenaan op de papieren enquête.

De vragenlijst over reizen en excursies is eenvoudig te beantwoorden en duurt maximum 20 minuten. Als u geen reizen of excursies maakte, is dit slechts een vijftal minuten. We vragen u om de vragenlijst zo snel mogelijk te willen invullen op internet of ze portvrij terug te sturen naar Statbel.

Het reisonderzoek is een enquête op vrijwillige basis. Het is echter voor de kwaliteit van de resultaten belangrijk dat u deelneemt, zelfs als u nooit op reis gaat. Anders bestaat het risico dat huishoudens die bijvoorbeeld weinig tijd hebben of niet veel thuis zijn onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de nauwkeurige schatting van het reisgedrag. We vragen u om een eventuele deelnameweigering te bespreken met Statbel via het gratis telefoonnummer dat vermeld staat in de brief.

Statbel selecteert elk trimester 6.750 huishoudens steekproefsgewijs toevallig uit het rijksregister om deel te nemen aan het reisonderzoek. Het rijksregister is de overheidsdatabank waarin alle in België wettelijk verblijvende personen opgenomen zijn. Personen die in een klooster, een rusthuis of een andere collectieve instelling verblijven komen niet in aanmerking. 

Het is voor de kwaliteit van de resultaten belangrijk dat u deelneemt, zelfs als u nooit op reis gaat. Anders bestaat het risico dat huishoudens die bijvoorbeeld weinig tijd hebben of niet veel thuis zijn onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de nauwkeurige schatting van het reisgedrag.

Ja, Statbel dient volgens de statistiekwet uitsluitend informatie in te zamelen om statistieken op te maken. Het is door deze wet uitdrukkelijk verboden om over u een persoonlijk dossier aan te leggen en uw informatie door te geven aan andere overheidsdiensten. Wij mogen enkel globale, anonieme cijfers verspreiden.

Uw privacy wordt gegarandeerd omdat uw persoonsgegevens Statbel niet mogen verlaten. Dat wil zeggen:

  • De ingevulde papieren vragenlijsten (indien een enquête op papier) worden bij ons ingetikt en daarna gestockeerd in een beveiligde ruimte. Na 3 jaar vernietigt een gespecialiseerde firma de documenten.
  • Uit de verkregen informatie wordt na verwerking uw naam en adres verwijderd.
  • Externe gebruikers krijgen enkel een samengeteld antwoordenbestand zonder namen, adressen, maar ook zonder geboortedata.