Bedrijvigheid in de burgerlijke utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw (50M)

Ondernemingen
Bouwen & Wonen
Beschrijving

Statbel verstrekt statistieken over de economische situatie in de bouwsector in België aan bedrijven, beroepsverenigingen, de gewestelijke en federale overheden, en aan Europese instanties. Voor die statistieken voert Statbel een maandelijkse enquête uit bij ondernemingen uit de bouwnijverheid.

De statistiek 50M is de maandstatistiek betreffende de bedrijvigheid in de burgerlijke en utiliteitsbouw, inclusief grond-, water- en wegenbouw. De bouwnijverheid omvat zowel de algemene en gespecialiseerde bouwkundige als de civieltechnische werken, de bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen.

Doel en korte beschrijving

Statbel verstrekt statistieken over de economische situatie in de bouwsector in België aan bedrijven, beroepsverenigingen, de gewestelijke en federale overheden, en aan Europese instanties. Voor die statistieken voert Statbel een maandelijkse enquête uit bij ondernemingen uit de bouwnijverheid.

De statistiek 50M is de maandstatistiek betreffende de bedrijvigheid in de burgerlijke en utiliteitsbouw, inclusief grond-, water- en wegenbouw. De bouwnijverheid omvat zowel de algemene en gespecialiseerde bouwkundige als de civieltechnische werken, de bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen.

Populatie

De enquête behandelt de activiteiten van de afdeling F-van de nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap NACE Rev. 2 (Nace 41.10 tot en met 43.99).

Samengevat gaat het om twee groepen :

  • Ondernemingen die minimaal 5 personen tewerkstellen en die tot de steekproef behoren dienen te antwoorden voor een periode van 3 jaar.

  • Ondernemingen die minimum 20 personen tewerkstellen, worden permanent ondervraagd. 
    Deze criteria worden vastgesteld aan de hand van de RSZ-aangiften van het voorgaande jaar of het lopende jaar !

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

Deze maandstatistiek is verplicht. Het juridisch kader is vastgelegd in de EG-verordening 1165/98 van 19 mei 1998 en het Koninklijk Besluit van 03/08/2012 , verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14/08/2012.

De meeste ondernemingen die een bouwactiviteit uitoefenen (zie hiervoor), moeten maandelijks een aantal gegevens overmaken aan de “Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie”. Het betreft de gepresteerde uren en de nieuwe orders, ingedeeld per regio, die tijdens de maand ontvangen werden.

Frequentie

Maandelijks

Timing publicatie

Resultaten van conjunctuurindicatoren zijn beschikbaar 1 maand + 25 dagen na de referentieperiode.

Nomenclaturen

NACE BEL 2008 (PDF, 10.08 MB)

Contact

Info.building@economie.fgov.be