Afvalstoffenenquête

Ondernemingen
Leefmilieu
Beschrijving

Doel en korte beschrijving

De Europese Unie vraagt aan alle lidstaten via verordening (2150/2002) om elke twee jaar alle gegevens betreffende de afvalproductie en –verwerking te leveren. Daarom organiseert Statbel een enquête naar de productie van afvalstoffen. De afvalstoffenstatistiek omvat alle productie en verwerking van afval in België. Het gaat om de industrie, de landbouw, de huishoudens, de diensten en de afvalverwerkers. Uiteraard wordt niet iedereen bevraagd. Door middel van steekproeven, gebruik van administratieve bronnen en modellen wordt de administratieve last voor de bedrijven zo miniem mogelijk gehouden.