Nationaliteitswijzigingen

35.068 mensen lieten zich tot Belg naturaliseren in 2018

Bevolking
35.068 mensen lieten zich tot Belg naturaliseren in 2018

In 2018 lieten 35.068 mensen zich tot Belg naturaliseren. De voornaamste herkomstlanden van mensen die in 2018 Belg werden zijn Marokko (13% van de nationaliteitswijzingingen), Roemenië (6%), Polen (4%), Italië (4%) en de Democratische Republiek Congo (3%).

Tien jaar geleden waren Marokko (22%), Turkije (8%), Rusland (7%), de Democratische Republiek Congo (5%) en Italië (5%) de vijf belangrijkste landen van herkomst van de nieuwe Belgen.

Grafiek
Content

Nationaliteitswijziging.

Het verwerven en toekennen van de Belgische nationaliteit zijn juridisch complexe kwesties. Statbel benadert de berekening van de nationaliteitswijzigingen echter op zeer eenvoudige manier: iemand verandert van nationaliteit wanneer zijn of haar nationaliteit zoals die geregistreerd is in het rijksregister verandert. 

We houden dus enkel rekening met personen voor wie al een nationaliteit geregistreerd is. Personen die de Belgische nationaliteit verwerven zonder dat er sprake is van een voorgaande nationaliteit worden niet meegerekend in deze statistieken. We houden eveneens enkel rekening met personen die in ons land gedomicilieerd zijn.

Deze definitie, hoewel dus zonder echte juridisch inhoud, dekt een groot aantal juridische categorieën uit het wetboek van de Belgische nationaliteit (naturalisatie, verwerving via verklaring enz…). De voorwaarde van het hebben van een voorgaande nationaliteit heeft als gevolg dat een aantal situaties niet onder deze statistiek vallen. Dat is bijvoorbeeld grotendeels het geval waar de toekenning van de Belgische nationaliteit op basis van de nationaliteit van de vader of moeder gebeurt (art. 8 in de wet van 4 december 2012 en voorgaande). Doorgaans is er dan geen eerdere nationaliteit geregistreerd.

Nationaliteit wordt in het rijksregister geregistreerd in het 'informatietype 031'. Voor meer informatie over nationaliteitsverwerving en het 'informatietype 031' gelieve de website van de Fod. Binnenlandse Zaken - Directie Instellingen en Bevolking te raadplegen en Fod. Justitie te raadplegen.