Nationaliteitswijzigingen

Nationaliteitswijzigingen

Bevolking
kinderen

In 2016 lieten 31.935 mensen zich tot Belg naturaliseren. De voornaamste herkomstlanden van mensen die in 2016 Belg werden zijn Marokko, Roemenië, Nederland en Polen.

Tien jaar geleden waren Marokko, Turkije, Italië en de Democratische Republiek Congo de vier belangrijkste landen van herkomst van de nieuwe Belgen. Rusland, Kameroen, Roemenië, Polen en Armenië maakten toen geen deel uit van de top tien.

Sinds 1988 zijn de gegevens over de nationaliteitswijzigingen afkomstig uit het Rijksregister. Daar wordt voornamelijk de informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters gecentraliseerd. De historische gegevens (voor 1988) komen uit de statistische jaarboeken.

De statistieken over vreemdelingen die Belg zijn geworden, hebben betrekking op alle verwervingen van de Belgische nationaliteit na de geboorte, ongeacht de aard van de procedure. Hetzelfde geldt voor Belgen die de Belgische nationaliteit verliezen.

Deze statistieken houden enkel rekening met vreemdelingen of Belgen die op het ogenblik van de nationaliteitswijziging hun verblijfplaats hadden in België. Bijgevolg worden in het buitenland wonende Belgen die hun nationaliteit verliezen, niet opgenomen, evenmin als vreemdelingen die Belg worden terwijl ze in het buitenland verblijven.

Nationaliteitswijzigingen.svg

Zijn er vragen over dit thema?