Nationaliteitswijzigingen

België telde 39.275 nationaliteitswijzigingen in 2021

Bevolking
België telde 39.275 nationaliteitswijzigingen in 2021

In 2021 wijzigden in België de nationaliteit van 39.275 personen. 39.233 mensen kregen de Belgische nationaliteit. 42 inwoners verloren de Belgische nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De top vijf van de nationaliteiten die in 2021 de Belgische nationaliteit verkregen:

  1. Marokkanen (3.698)
  2. Syriërs (3.385)
  3. Roemenen (1.968)
  4. Irakezen (1.891)
  5. Afghanen (1.460)
Grafiek
Content

Nationaliteitswijziging.

Het verwerven en toekennen van de Belgische nationaliteit zijn juridisch complexe kwesties. Statbel benadert de berekening van de nationaliteitswijzigingen echter op zeer eenvoudige manier: iemand verandert van nationaliteit wanneer zijn of haar nationaliteit zoals die geregistreerd is in het rijksregister verandert. 

We houden dus enkel rekening met personen voor wie al een nationaliteit geregistreerd is. Personen die de Belgische nationaliteit verwerven zonder dat er sprake is van een voorgaande nationaliteit worden niet meegerekend in deze statistieken. We houden eveneens enkel rekening met personen die in ons land gedomicilieerd zijn.

Deze definitie, hoewel dus zonder echte juridisch inhoud, dekt een groot aantal juridische categorieën uit het wetboek van de Belgische nationaliteit (naturalisatie, verwerving via verklaring enz…). De voorwaarde van het hebben van een voorgaande nationaliteit heeft als gevolg dat een aantal situaties niet onder deze statistiek vallen. Dat is bijvoorbeeld grotendeels het geval waar de toekenning van de Belgische nationaliteit op basis van de nationaliteit van de vader of moeder gebeurt (art. 8 in de wet van 4 december 2012 en voorgaande). Doorgaans is er dan geen eerdere nationaliteit geregistreerd.

Nationaliteit wordt in het rijksregister geregistreerd in het 'informatietype 031'. Voor meer informatie over nationaliteitsverwerving en het 'informatietype 031' gelieve de website van de Fod. Binnenlandse Zaken - Directie Instellingen en Bevolking te raadplegen en Fod. Justitie te raadplegen.

We spreken van een nationaliteitswijziging als de nationaliteit in het Rijksregister van een persoon die in België woont, zoals opgenomen in het informatietype 031, verandert.  

Metadata