Nationaliteitswijzigingen

Recordaantal naturalisaties van Britten

Bevolking
Recordaantal naturalisaties van Britten

In juli 2019 verwierven 272 Britten de Belgische nationaliteit, ongeveer 100 meer dan in de vorige maand, waarin al een record werd waargenomen. In de eerste 7 maanden van het jaar werden 1.045 Britten Belg, of 88% meer dan in de eerste 7 maanden van 2018. Sinds juni 2016 en de aankondiging van de Brexit verwierven 3.902 Britten de Belgische nationaliteit. Dit is drie keer meer dan in de tien jaar voorafgaand aan het referendum samen (van juni 2006 tot eind mei 2016 - 1.205 gevallen).

In juli 2019 lieten er zich in totaal 3.931 mensen tot Belg naturaliseren. De voornaamste herkomstlanden van mensen die in juli Belg werden zijn Marokko, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië, Italië en Polen.

Deze cijfers zijn gebaseerd op de voorlopige maandelijkse resultaten van de statistieken over nationaliteitswijzigingen, berekend op basis van Demobel, de demografische databank van Statbel.

Grafiek
Content

Nationaliteitswijziging.

Het verwerven en toekennen van de Belgische nationaliteit zijn juridisch complexe kwesties. Statbel benadert de berekening van de nationaliteitswijzigingen echter op zeer eenvoudige manier: iemand verandert van nationaliteit wanneer zijn of haar nationaliteit zoals die geregistreerd is in het rijksregister verandert. 

We houden dus enkel rekening met personen voor wie al een nationaliteit geregistreerd is. Personen die de Belgische nationaliteit verwerven zonder dat er sprake is van een voorgaande nationaliteit worden niet meegerekend in deze statistieken. We houden eveneens enkel rekening met personen die in ons land gedomicilieerd zijn.

Deze definitie, hoewel dus zonder echte juridisch inhoud, dekt een groot aantal juridische categorieën uit het wetboek van de Belgische nationaliteit (naturalisatie, verwerving via verklaring enz…). De voorwaarde van het hebben van een voorgaande nationaliteit heeft als gevolg dat een aantal situaties niet onder deze statistiek vallen. Dat is bijvoorbeeld grotendeels het geval waar de toekenning van de Belgische nationaliteit op basis van de nationaliteit van de vader of moeder gebeurt (art. 8 in de wet van 4 december 2012 en voorgaande). Doorgaans is er dan geen eerdere nationaliteit geregistreerd.

Nationaliteit wordt in het rijksregister geregistreerd in het 'informatietype 031'. Voor meer informatie over nationaliteitsverwerving en het 'informatietype 031' gelieve de website van de Fod. Binnenlandse Zaken - Directie Instellingen en Bevolking te raadplegen en Fod. Justitie te raadplegen.