Steuerpflichtige Einkommen

Das Durchschnittseinkommen der Belgier lag 2020 bei 19.671 Euro

Haushalte
Das Durchschnittseinkommen der Belgier lag 2020 bei 19.671 Euro

Einkommenssteuerstatistiken auf der Grundlage des Steuerjahres 2021, Einkommen 2020

 • Das steuerpflichtige Nettoeinkommen der Belgier lag 2020 im Durchschnitt bei 19.671 Euro;
 • Flandern ist nach wie vor die Region mit den höchsten Einkommen;
 • Brüssel ist nach wie vor die Region, in der die Durchschnittseinkommen am niedrigsten sind;
 • Die Provinz Flämisch-Brabant bleibt 2020 die Provinz mit dem höchsten Durchschnittseinkommen pro Einwohner, gefolgt von Wallonisch-Brabant und Ostflandern;
 • Auf kommunaler Ebene ist Sint-Martens-Latem erneut die Gemeinde mit dem höchsten Durchschnittseinkommen pro Einwohner. Das Einkommen liegt in dieser Gemeinde 56,9% über dem belgischen Durchschnitt;
 • Das niedrigste Durchschnittseinkommen findet man in Sint-Joost-ten-Node. Das Pro-Kopf-Einkommen ist in dieser Gemeinde um 46,3% niedriger im Verhältnis zum nationalen Durchschnitt.
 • 2020 hat sich der Gesamtbetrag der Arbeitslosenunterstützung in Belgien verdoppelt.

Anmerkung:

Das Einkommen bezieht sich auf das steuerpflichtige Nettoeinkommen. Dies wird auf der Grundlage der persönlichen Einkommenssteuererklärungen berechnet und umfasst Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, Ersatzeinkommen, Renten, Dividenden, Katastereinkommen und Unterhaltsbeihilfen. Steuerfreie Einkünfte (z. B. Kindergeld und Eingliederungseinkommen) sind nicht Teil der steuerpflichtigen Einkommen. Der Bezugszeitraum für die verwendeten Daten ist immer das Einkommensjahr 2020, d.h. das Steuerjahr 2021. Die Steuerstatistiken werden nach dem Wohnsitz des Steuerpflichtigen erstellt.

Tabel
Downloads
Content
 • Steuerstatistiken pro Gemeinde (C. Anzahl der Erklärungen nach Klasse des gesamten steuerpflichtigen Nettoeinkommens, gesamtes steuerpflichtiges Nettoeinkommen, Mittelwerte, Streuungsmaße, Asymmetrie und Steuer nach Art der Erklärung und nach Gemeinde)
 • Steuerstatistiken nach statistischen Sektoren (D. Anzahl der Erklärungen, gesamtes steuerpflichtiges Nettoeinkommen, Mittelwerte, Streuungsmaße und Asymmetrie nach statistischen Sektoren)
 • A1. Struktur des gesamten steuerpflichtigen Nettoeinkommens nach Einkommensklassen von 1000 €
 • A2. Struktur des gesamten steuerpflichtigen Nettoeinkommens nach Einkommensklassen von 2000 €
 • A3. Verteilung (%) der wichtigsten Bestandteile des gesamten Nettoeinkommens nach Klasse des gesamten steuerpflichtigen Nettoeinkommens von 5000 €
 • B1. Verteilung in Dezilen des gesamten steuerpflichtigen Nettoeinkommens, der Gesamtsteuer und des durchschnittlichen Steuersatzes
 • B2. Bestandteile des gemeinsamen Nettoeinkommens nach Dezilen in % des Gesamtbetrags
 • B3. Anzahl der Erklärungen und gesamtes steuerpflichtiges Nettoeinkommen nach Art der Erklärung und Dezil
 • B4. Anzahl der Erklärungen und gesamtes steuerpflichtiges Nettoeinkommen nach Art der Erklärung, Altersgruppe und Dezil
 • B5. Anzahl der Erklärungen und gesamtes steuerpflichtiges Nettoeinkommen nach Art der Erklärung und Dezil, nach Anzahl der Personen zu Lasten

Doel en korte beschrijving

Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de natuurlijke personen. Deze statistiek wordt per inkomstenjaar opgemaakt. Het inkomstenjaar is het belastbare tijdperk. De inkomsten die de belastingplichtige verkregen heeft in dat jaar zijn onderworpen aan belastingen. De cijfers zijn jaarlijks beschikbaar vanaf inkomstenjaar 1976. De historische bedragen in BEF zijn allemaal geconverteerd met de conversie 40,3399 BEF = 1 Euro..

Populatie

Fysieke personen onderworpen aan de personenbelasting

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode

Definities

Gemeente : -

(Officieel cijfer van de) residentiële bevolking op 1 januari : Het cijfer van de residentiële bevolking op 1 januari wordt berekend op basis van het aantal ingeschrevenen in het RRNP en omvat het geheel van personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben, inclusief de Belgen en de vreemdelingen toegelaten of gemachtigd om zich te vestigen of om op het grondgebied te verblijven, maar exclusief de vreemdelingen die minder dan drie maand op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de vreemdelingen in onregelmatige situatie.

Totaal netto belastbaar inkomen : Het totale netto belastbaar inkomen bestaat uit alle netto inkomsten min de aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de som van alle netto inkomsten uit de categorieën inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomsten en diverse inkomsten.

Totaal aantal aangiften ; Aantal aangiften geldig ingediend door alle Belgische Belastingbetalers.

Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte : Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte is het quotiënt van het totale netto belastbaar inkomen en het totale aantal aangiften. Het wordt beïnvloed door sterk afwijkende waarden (outliers).

Mediaan inkomen per aangifte : Het mediaan inkomen per aangifte is het inkomen verbonden aan de aangifte die zich bevindt in het midden van de reeks wanneer de aangiften geklasseerd worden naar inkomen. Het wordt niet beïnvloed door sterk afwijkende waarden (outliers).

Aanslagjaar : Het aanslagjaar is het jaar waarin de belastingaangifte ingediend wordt. Dit is het jaar na het kalenderjaar waarin de inkomsten werden behaald (inkomstenjaar).

Inkomstenjaar : Het inkomstenjaar is het jaar waarvoor de belastingen verschuldigd zijn.

Aangiftetype : Een aangifte kan worden ingevuld door één persoon (individuele aangifte) of twee personen (gemeenschappelijke aangifte). De algemene regel is dat iedereen een individuele aangifte moet invullen, buiten de gehuwden en wettelijk samenwonenden. Zij moeten gezamenlijk een aangifte invullen, behalve in het jaar van het huwelijk of het wettelijk samenwonen en in het jaar van de scheiding of het stopzetten van het wettelijk samenwonen. In het jaar van het overlijden van de partner mag er worden gekozen of er een afzonderlijke of een gezamenlijke aangifte wordt ingevuld. Indien er geen keuze wordt gemaakt, wordt men afzonderlijk belast.

Afzonderlijk netto belastbaar inkomen : Zijn inkomsten die aan een afzonderlijke aanslagvoet worden belast, zoals achterstallen, vervroegd vakantiegeld, eindbelasting op pensioensparen ....

Opmerkingen

Opmerking betreffende statistische populatie - Vanaf inkomstenjaar 2003 werden niet-inwoners die onderworpen zijn aan de personenbelasting niet meer opgenomen in onze statistieken.

Opmerking betreffende wettelijk samenwonenden - Wettelijk samenwonenden werden pas vanaf inkomstenjaar 2004 gezamenlijk belast. Daarvoor moesten ze ook ieder een afzonderlijke aangifte doen.

Metadata