Monatliche Zahl der Konkurse

September 2020: 729 Konkurse

Konjunkturindikatoren
September 2020: 729 Konkurse

Im September 2020 wurden in Belgien 729 Unternehmen für zahlungsunfähig erklärt.

Die Konkurse im September führten zu 1.371 Arbeitsplatzverlusten: 813 Vollzeitbeschäftigte, 250 Teilzeitbeschäftigte und 308 Arbeitgeber, die einen Lohn empfangen, verloren ihren Arbeitsplatz.

Nachstehend die Wirtschaftsbereiche mit der höchsten Zahl der Konkurse im August: 271 Konkurse im Transportgewerbe, 157 im Handel, 142 im Baugewerbe, 125 im Hotel- und Gaststättengewerbe.

Auf regionaler Ebene gab es in Flandern 383, in der Wallonie 205 und in Brüssel 141 Konkurse zu verzeichnen.

Für die Interpretation der Zahlen ist zu berücksichtigen, dass es zwischen der Einstellung der wirtschaftlichen Tätigkeit und der Zahlungsunfähigkeitserklärung vom Unternehmensgericht eine gewisse Verspätung gibt. Aus diesem Grund sind die wirtschaftlichen Auswirkungen erst nach einer bestimmten Zeitspanne in den Zahlen spürbar.

Außerdem haben wegen der Covid-19-Krise und die damit verbundenen Sperrmaßnahmen die Gerichtshöfe und Unternehmenssachbearbeiter bis zum 18. Mai ihre Tätigkeiten beschränkt. Darüber hinaus galt bis 17. Juni 2020 ein Moratorium, um Unternehmen vor den Folgen der Covid-19-Krise zu schützen, die vor dem 18. März 2020 gesund waren.

Seitdem jedoch haben die Unternehmensgerichte ihre Arbeit allmählich wieder aufgenommen, aber für die Monate Juli und August sollte die Sommerpause für die Interpretation der Zahlen berücksichtigt werden. Während dieser Periode waren die Gerichte zwar geöffnet, aber es gab weniger Sitzungen. Die oben beschriebenen staatlichen Maßnahmen und die Sommerpause dürften auf die Zahl der verkündeten Konkurse in den Monaten März bis August eine gemäßigte Auswirkung haben.

Darüber hinaus gibt es noch viele laufende Maßnahmen - auf föderaler, regionaler und lokaler Ebene - um Unternehmen in dieser Krisenzeit zu unterstützen. Der Aufschub der Zahlung der LSS-Beiträge (bis zum 15. Dezember 2020) und des jährlichen Gesellschaftsbeitrags (bis zum 31. Oktober 2020) sind Beispiele davon.

Doel en korte beschrijving

De statistiek van de faillissementen is ontstaan uit een samenwerking tussen de FOD Justitie en de FOD Economie. Het gaat hierbij om de faillissementcijfers van ondernemingen in België per activiteit volgens de NACEBEL-nomenclatuur. Deze cijfers waren gebaseerd op de aangiften van de rechtbanken van Koophandel en werden, indien nodig, aangevuld met informatie uit het bedrijvenregister van Statbel.

Door de sterke relatie tussen de economische conjunctuur en het aantal uitgesproken faillissementen is deze statistiek in de eerste plaats een conjunctuurindicator.

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en het streven naar een grotere consistentie tussen de statistieken van Statbel wordt vanaf 2015 het bedrijvenregister gebruikt als belangrijkste bron en worden de aangiften van de rechtbanken van Koophandel gebruikt als aanvullende bron. Door de aanpassing van de verwerking van de brondata kan een revisie van de maandelijkse faillissementsstatistieken vanaf december 2014 nodig zijn.

Populatie

Ondernemingen onderworpen aan de wet op de faillissementen

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Juridische vorm btw: Juridische vorm zoals gedefinieerd volgens de behoeften van de BTW (op alle punten conform met de nomenclaturen-tabel LU_COM. TU_COM_LGL_PSN_VAT)

Aantal faillissementen: Een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als twee voorwaarden zijn vervuld: Enerzijds heeft de koopman opgehouden te betalen, d.w.z. hij honoreert zijn schuldeisers niet meer. Anderzijds is zijn krediet geschokt. Met andere woorden: hij heeft het vertrouwen van zijn schuldeisers verloren. De bank weigert bijvoorbeeld een krediet toe te kennen. Een vennootschap is gehouden aangifte van faillissement te doen binnen een maand nadat zij heeft opgehouden te betalen. De beslissing wordt genomen door de raad van bestuur of de zaakvoerder.

Opmerkingen

Een faillissement heeft altijd betrekking op één onderneming. Een juridische constructie waarbij meerdere personen één onderneming opgericht hebben, zoals bij een VOF (vennootschap onder firma) kan dus maar aanleiding geven tot één faillissement.

Metadata