Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HICP)

Harmonisierter Verbraucherpreisindex – Juni 2020

Verbraucherpreise
Harmonisierter Verbraucherpreisindex – Juni 2020
  • Die belgische Inflation nach dem Europäischen harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) beträgt im Juni 0,2% gegenüber -0,2% im Mai. Die Kerninflation (Inflation ohne Energie und unverarbeitete Lebensmittel) beträgt im Juni 1,4%.
  • Die Inflation nach dem Verbraucherpreisindex (VPI) für Juni beträgt 0,6% im Vergleich zu 0,5% im Mai.
  • Die Teilindizes mit den größten positiven Auswirkungen auf die Inflation sind Miete, Obst und Restaurants und Cafés.
  • Die Teilindizes mit den größten negativen Auswirkungen auf die Inflation in diesem Monat sind Motorenkraftstoffe, Heizöl und Gas.
  • Die derzeitigen Maßnahmen in Bezug auf COVID-19 haben einen sehr geringen Einfluss auf die Berechnung des Index. Für Sektoren, die vollständig geschlossen sind, oder für Sektoren, für die keine repräsentativen Preise verfügbar sind, werden die Preise mit oder ohne Saisonbereinigung verlängert. Diese Methoden stehen im Einklang mit den methodischen Empfehlungen, die Eurostat in Absprache mit den nationalen Statistikämtern (d.h. Statbel in Belgien) erarbeitet hat.  Ihr Ziel ist es, die Gesamtinflation so wenig wie möglich zu verzerren.  Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Eurostat wird am 17. Juli den harmonisierten Verbraucherpreisindex für Juni für die EU-Länder veröffentlichen.
Tabelle 1
Grafik
Content
Tabelle 2
Tabelle 3
Tabelle 4

Doel en korte beschrijving

De geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) is een economische indicator die als doel heeft de prijsevolutie van goederen en diensten, gekocht door huishoudens, doorheen de tijd te meten. De HICP maakt dan ook een vergelijkbare meting van inflatie mogelijk in de eurozone, de EU, de Europese Economische Ruimte en voor alle andere landen inclusief kandidaat Lidstaten voor de Europese Unie. De HICP wordt berekend op een geharmoniseerde wijze en op basis van gemeenschappelijke concepten. De HICP is de officiële maatstaf van de inflatie in de eurozone om de Europese Centrale Bank in staat te stellen haar monetair beleid te voeren.

Populatie

Uiteindelijke gezinsuitgaven van gezinnen die op Belgisch grondgebied wonen.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 15 dagen na de referentieperiode

Definities

Geharmoniseerde prijsindex (GICP) : Het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) werd in 1997 opgericht om over een vergelijkbare meting van de inflatie tussen de deelnemende landen uit de toekomstige eurozone te beschikken. Sinds het begin van de euro is het GICP één van de belangrijkste meetinstrumenten van de Europese Centrale Bank (ECB) bij het voeren van haar monetaire beleid. De opgenomen prijzen zijn de prijzen zoals ze werkelijk door de consumenten worden gedragen inclusief bv. de belastingen op de producten, zoals de belasting op de toegevoegde waarde, en houden rekening met de koopjesperiodes.

Inflatie : Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

COICOP ; COICOP is een nomenclatuur ontwikkeld door de Verenigde Naties welke tot doel heeft om individuele consumptie uitgaven van gezinnen te classificeren volgens gebruiksdoel.

Geharmoniseerd indexcijfer met constante belastingvoeten : Het geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen met constante belastingvoeten is afgeleid van de HICP en wordt berekend door het niveau van indirecte belastingen (hoofdzakelijk accijnzen en BTW) constant te houden ten opzichte van het niveau dat in december van het jaar voordien werd waargenomen. Dit indexcijfer laat toe het maximum effect op de inflatie te meten bij wijzigingen in de belastingen door te veronderstellen dat deze rechtstreeks en integraal worden doorberekend op de eindprijs die wordt betaald door de consumenten.

Weging : Gewicht in de korf van goederen en diensten bepaald door de resultaten van de nationale rekeningen (uitgaven optiek) en die van het huishoudbudgetonderzoek.

Inflatie met constante belastingvoeten : Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Metadata