Taxable income

Average income in Belgium reached 18,768 euros in 2018

Households
Average income in Belgium reached 18,768 euros in 2018
  • Fiscal statistics on income based on tax year 2019, income 2018
  • In 2018, the net taxable income of the Belgians amounted on average to 18,768 euros
  • The Flemish Region remains the region with the highest income
  • Brussels remains the region with the lowest average income
  • In 2018, Flemish Brabant was still the province with the highest average income per capita, followed by Walloon Brabant and East Flanders
  • At local level, Sint-Martens-Latem is the leading municipality in terms of average income per capita. It is 62.2% above the Belgian average
  • The lowest average income can be found in Saint-Josse-ten-Noode, where the income per capita is 49.4% below the national average

Remarks

Income refers to the net taxable income. These figures are calculated based on personal tax declarations and comprise the taxable income from professions, replacement income, pensions, dividends, the cadastral income and support benefits. Untaxed income (such as child allowance and social benefits) are not included in taxable income. The average income in this press release was calculated by dividing the total net taxable income by the total Belgian population (0 to 100+ years). The average income per return amounted to 33,421 euros. Additional figures can be found on: https://statbel.fgov.be/en/themes/households/taxable-income#figures. The reference period of the data is always the income year 2018 and the tax year 2019. The fiscal statistics are established according to the taxpayer's place of residence.

 

1. Flemish people have the highest income, people from Brussels trail behind

In 2018, the average net taxable income per capita stood at 18,768 euros. A breakdown of this figure by region reveals that the income per capita was the highest in the Flemish Region. With 20,125 euros, the average income in Flanders was 7.2 % above the national average. The inhabitants of the Walloon and Brussels-Capital Regions were considerably lagging behind financially. The average income in the Walloon Region was 5.8% below the Belgian average, whereas people from the Brussels-Capital Region made even 21.8% less on a yearly basis.

  Average income per capita (in EUR)
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Belgium 17,019 17,684 17,698 17,824 18,331 18,768
Brussels-Capital Region 13,525 13,839 13,831 13,980 14,372 14,668
Flanders 18,163 18,949 18,970 19,102 19,636 20,125
Wallonia 16,104 16,671 16,684 16,787 17,281 17,672
Table 1: Average income per capita, by region

2. The two provinces of Brabant are the richest provinces

Province Average income per capita (in EUR)
Province of Flemish Brabant 21,963
Province of Walloon Brabant 21,576
Province of East Flanders 20,436
Province of West Flanders 19,725
Province of Antwerp 19,621
Province of Limburg 18,793
Province of Luxembourg 18,328
Province of Namur 18,285
Province of Liège 17,401
Province of Hainaut 16,360
Brussels-Capital Region 14,668
National average 18,768
Table 2: Average income per capita in the ten provinces and in the Brussels-Capital Region

As in previous years, Flemish Brabant was in 2018 again the province with the highest average income per capita, i.e.  21,963 euros per capita. With 21,576 euros, the average income per capita in the province of Walloon Brabant also exceeded the 21,000 euros mark. East Flanders completed the top three with an average annual income of 20,436 euros per capita.

3. Sint-Martens-Latem has the highest income, Saint-Josse-ten-Noode ranks last

With an average income of 30,439 euros per capita, Sint-Martens-Latem was the municipality with the highest income. In this municipality, people have an income that was on average 62.2 % higher than the national average.

Municipality Average income per capita (in EUR) % above the national average
Sint-Martens-Latem 30,439 62.2%
Keerbergen 28,222 50.4%
Lasne 27,780 48.0%
Oud-Heverlee 27,513 46.6%
Knokke-Heist 27,005 43.9%
Schilde 26,972 43.7%
De Pinte 26,925 43.5%
Koksijde 26,677 42.1%
Hove (Antwerp) 26,539 41.4%
Bierbeek 25,717 37.0%
National average 18,768 -
Table 3: The ten municipalities with the highest average income per capita

Municipalities in the Brussels-Capital Region were well represented at the other side of the scale. With an average of 9,491 euros, Saint-Josse-ten-Noode is the Belgian municipality with the lowest income. The average income of an inhabitant of Saint-Josse-ten-Noode was 49.4 % below the national average. Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht, Farciennes, Schaarbeek, Dison, Koekelberg and Brussels are seven other Belgian municipalities where the per capita average income is at least 30% below the national average. Mesen, in West Flanders, is with an average of 14,261 euros the municipality with the lowest income in the Flemish Region.

Municipality Average income per capita (in EUR) % below the national average
Saint-Josse-ten-Noode 9,491 -49,4%
Molenbeek-Saint-Jean 10,643 -43,3%
Anderlecht 11,786 -37,2%
Farciennes 11,974 -36,2%
Schaarbeek 12,389 -34,0%
Dison 12,526 -33,3%
Koekelberg 12,908 -31,2%
Brussels 13,029 -30,6%
Colfontaine 13,537 -27,9%
Charleroi 13,539 -27,9%
National average 18,768 -
Table 4: The ten municipalities with the lowest average income per capita

Additional figures

This press release sheds light on only a few aspects of income for tax purposes. Other interesting figures, such as breakdowns by age groups or by sex, are available at https://statbel.fgov.be/en/themes/households/taxable-income#figures Next to numerous downloadable files, our dynamic application allows you to compose tables according to your own preferences.

Doel en korte beschrijving

Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de natuurlijke personen. Deze statistiek wordt per inkomstenjaar opgemaakt. Het inkomstenjaar is het belastbare tijdperk. De inkomsten die de belastingplichtige verkregen heeft in dat jaar zijn onderworpen aan belastingen. De cijfers zijn jaarlijks beschikbaar vanaf inkomstenjaar 1976. De historische bedragen in BEF zijn allemaal geconverteerd met de conversie 40,3399 BEF = 1 Euro..

Populatie

Fysieke personen onderworpen aan de personenbelasting

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 jaar na de referentieperiode

Definities

Gemeente : -

(Officieel cijfer van de) residentiële bevolking op 1 januari : Het cijfer van de residentiële bevolking op 1 januari wordt berekend op basis van het aantal ingeschrevenen in het RRNP en omvat het geheel van personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben, inclusief de Belgen en de vreemdelingen toegelaten of gemachtigd om zich te vestigen of om op het grondgebied te verblijven, maar exclusief de vreemdelingen die minder dan drie maand op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de vreemdelingen in onregelmatige situatie.

Totaal netto belastbaar inkomen : Het totale netto belastbaar inkomen bestaat uit alle netto inkomsten min de aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de som van alle netto inkomsten uit de categorieën inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomsten en diverse inkomsten.

Totaal aantal aangiften ; Aantal aangiften geldig ingediend door alle Belgische Belastingbetalers.

Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte : Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte is het quotiënt van het totale netto belastbaar inkomen en het totale aantal aangiften. Het wordt beïnvloed door sterk afwijkende waarden (outliers).

Mediaan inkomen per aangifte : Het mediaan inkomen per aangifte is het inkomen verbonden aan de aangifte die zich bevindt in het midden van de reeks wanneer de aangiften geklasseerd worden naar inkomen. Het wordt niet beïnvloed door sterk afwijkende waarden (outliers).

Aanslagjaar : Het aanslagjaar is het jaar waarin de belastingaangifte ingediend wordt. Dit is het jaar na het kalenderjaar waarin de inkomsten werden behaald (inkomstenjaar).

Inkomstenjaar : Het inkomstenjaar is het jaar waarvoor de belastingen verschuldigd zijn.

Aangiftetype : Een aangifte kan worden ingevuld door één persoon (individuele aangifte) of twee personen (gemeenschappelijke aangifte). De algemene regel is dat iedereen een individuele aangifte moet invullen, buiten de gehuwden en wettelijk samenwonenden. Zij moeten gezamenlijk een aangifte invullen, behalve in het jaar van het huwelijk of het wettelijk samenwonen en in het jaar van de scheiding of het stopzetten van het wettelijk samenwonen. In het jaar van het overlijden van de partner mag er worden gekozen of er een afzonderlijke of een gezamenlijke aangifte wordt ingevuld. Indien er geen keuze wordt gemaakt, wordt men afzonderlijk belast.

Afzonderlijk netto belastbaar inkomen : Zijn inkomsten die aan een afzonderlijke aanslagvoet worden belast, zoals achterstallen, vervroegd vakantiegeld, eindbelasting op pensioensparen ....

Opmerkingen

Opmerking betreffende statistische populatie - Vanaf inkomstenjaar 2003 werden niet-inwoners die onderworpen zijn aan de personenbelasting niet meer opgenomen in onze statistieken.

Opmerking betreffende wettelijk samenwonenden - Wettelijk samenwonenden werden pas vanaf inkomstenjaar 2004 gezamenlijk belast. Daarvoor moesten ze ook ieder een afzonderlijke aangifte doen.

Metadata