Geburten und Fruchtbarkeit

Rückgang der Fruchtbarkeit im Jahr 2018, insbesondere in der Wallonie und Brüssel

Bevölkerung
Rückgang der Fruchtbarkeit im Jahr 2018, insbesondere in der Wallonie und Brüssel

Die endgültige Statistik der Geburten für 2018 zeigt einen Rückgang der Anzahl Geburten um 1,1% gegenüber 2017. Dieser Rückgang ist ausgeprägter in der Wallonie (-2,2%) und in Brüssel (-1,9%) als in Flandern, wo die Entwicklung eher stabil ist (-0,3%).

In der Mehrheit der Fälle ist es ein verheiratetes oder zusammenlebendes Paar, das das Neugeborene willkommen heißt. In 15,5 % der Fälle ist es eine alleinerziehende Mutter, die entbindet. Außerdem werden in 2018, wie dies seit 2015 der Fall ist, etwas mehr als die Hälfte der Kinder außerehelich geboren (52,6%).

Ziemlich stabil bleibt auch, dass in Belgien eines von fünf Kindern durch Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist (21,1% der Fälle).

Das durchschnittliche Alter der Mutter bei der Geburt des ersten Kindes steigt wieder auf 29.2 Jahre. Das durchschnittliche Alter für alle Geburtsreihenfolgen zusammen ist 30,9 Jahre für die Mutter und 34,1 Jahre für den Vater.

Die Gesamtfruchtbarkeitsrate sinkt weiter und beträgt 1,62 Kinder je Frau. Die Zahl ist besonders niedrig in Limburg (1,48 Kinder je Frau) und in Wallonisch-Brabant (1,53 Kinder je Frau), während sie in Brüssel 1,77 Kinder je Frau beträgt.

Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata