Geburten und Fruchtbarkeit

Mehr als die Hälfte der Neugeborenen hat unverheiratete Eltern

Bevölkerung
Mehr als die Hälfte der Neugeborenen hat unverheiratete Eltern

Zum ersten Mal seit den Messungen werden in Belgien mehr Kinder mit unverheirateten Eltern als mit verheirateten Eltern geboren. 
Dies ergibt sich aus den jährlichen Geburtenraten von Statbel, dem belgischen Statistikamt. Im Jahr 2015 wurde mehr als die Hälfte der Kinder (50,6%) bei unverheirateten Paaren geboren, gegenüber 49,4% bei verheirateten Paaren. Die große Mehrheit der Eltern leben bei der Geburt ihres Kindes zusammen: Im Jahr 2015 handelte es sich um 87,9%. 
Das Durchschnittsalter der Mütter steigt langsam, sowohl für das erste Kind als auch für die nächsten. Im Durchschnitt sind Frauen, die gebären, 30,5 Jahre alt und 28,7 Jahre alt wenn Sie ihr erstes Kind bekommen.  Die Fruchtbarkeit nimmt weiter ab, mit durchschnittlich 1,68 Kindern pro Frau im Jahr 2016.

Verheiratete vs. unverheiratete Eltern

Der Anteil der Lebendgeburten innerhalb der Ehe ist seit einigen Jahren weiter rückläufig. Im Jahr 2000 betrug diese Zahl 70% und derzeit 49,4%. In Flandern wurde die 50%-Marke für Geburten außerhalb der Ehe noch nicht überschritten (49,5% im Jahr 2015), während in Wallonien diese Marke seit 2007 überschritten wurde. Die beiden Regionen entwickeln sich fast gleich schnell, aber mit einem unterschiedlichen Basisniveau. Die Lage in der Region Brüssel-Hauptstadt sieht ganz anders aus: Der Anteil der Lebendgeburten innerhalb der Ehe liegt weiterhin deutlich über dem nationalen Durchschnitt (64,4% im Jahr 2015) und sinkt deutlich weniger stark als in den beiden anderen Regionen.

Zusammenwohnende vs. nicht zusammenwohnende Eltern

Außerehelich bedeutet nicht außerhalb einer Beziehung! Der Anteil der Lebendgeburten außerhalb einer Beziehung (mit Beziehung wird tatsächlich oder gesetzlich zusammenwohnen gemeint) bleibt überall in der Minderheit (12,2% im Jahr 2000 und 12,1% im Jahr 2015), mit vor Kurzem sogar einem kleinen Rückgang, weil man jetzt besser das gesetzliche Zusammenwohnen berücksichtigt. In Flandern beträgt der Anteil der Geburten innerhalb der Beziehung noch immer ungefähr 90 %, in der Region Brüssel-Hauptstadt und in Wallonien unfgefähr 85 %, mit einem leichten Paradox: In der Region Brüssel-Hauptstadt ist und bleibt der Anteil der Geburten innerhalb der Ehe am höchsten, aber der Anteil der Geburten innerhalb der Beziehung in der Region Brüssel-Hauptstadt ist nicht am höchsten.

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata

5.5%20Geboorten%20en%20vruchtbaarheid.svg

Gibt es Fragen über dieses Thema?