Geburten und Fruchtbarkeit

Rückgang der Geburtenrate im Jahr 2020

Bevölkerung
Rückgang der Geburtenrate im Jahr 2020

Die Zahl der Geburten in Belgien ist 2020 im Vergleich zu 2019 um 2,9% zurückgegangen. Dieser Rückgang findet in allen drei Regionen statt, ist jedoch in Brüssel (-6%) und Wallonien (-3,9%) stärker ausgeprägt als in Flandern (-1,5%).

Der Rückgang der Zahl der Geburten ist besonders deutlich zwischen Oktober 2020 und Januar 2021. In der Region Brüssel-Hauptstadt betrug der Rückgang 13% im Vergleich zu denselben Monaten des Vorjahres. Nach einer vorsichtigen und regional unterschiedlichen Erholung im Frühjahr und Sommer 2021 stieg die Zahl der Geburten im Oktober, November und Dezember 2021 in allen drei Regionen deutlich an. 2021 stieg die Zahl der Geburten in unserem Land um 3,7% gegenüber 2020. Die gleiche Entwicklung wurde in Flandern (+4,7%) und Wallonien (+3,9%) beobachtet, während die Geburtenrate in Brüssel leicht zurückging (-1%). Im Vergleich zu 2019 bedeutet dies einen Anstieg von 0,7% in Belgien, 3,2% in Flandern und Rückgänge von 0,1% bzw. 6,9% in Wallonien und Brüssel.

Schließlich sank die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer[1] auf 1,55 Kinder pro Frau im Jahr 2020 in Belgien, stieg 2021 aber auf 1,60 (vorläufige Zahl).


[1] Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer ist die Summe der Fruchtbarkeitsziffern nach Alter (die Fruchtbarkeitsziffer nach Alter ist das Verhältnis zwischen der Zahl der Lebendgeburten bei Frauen eines bestimmten Alters und der durchschnittlichen Zahl der Frauen dieses Alters). Diese Zahl entspricht der Zahl der Kinder, die eine Frau in ihren gebärfähigen Jahren bekommen würde, wenn für sie in jedem Alter die Fruchtbarkeitsrate des betreffenden Jahres gelten würde.

Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata