Geburten und Fruchtbarkeit

9.382 Geburten im Januar

Bevölkerung
9.382 Geburten im Januar

Heute veröffentlicht Statbel die vorläufigen monatlichen Ergebnisse der Statistik der Geburten.

Die ersten vorläufigen Zahlen zeigen, dass im Januar 2022 in Belgien 9.382 Babys geboren wurden: 5.273 in Flandern, 2.979 in der Wallonie und 1.130 in der Region Brüssel-Hauptstadt.

Diese Ergebnisse wurden auf der Grundlage von Demobel, der demografischen Datenbank von Statbel, berechnet (Quelle: Nationalregister). Da diese Zahlen vorläufig sind, können noch keine eindeutigen Schlussfolgerungen gezogen werden, weder auf Monats- noch auf Jahresbasis. Dazu müssen wir auf die endgültige Veröffentlichung der Bevölkerungszahlen zum 1. Januar 2022 warten, die Mitte 2022 veröffentlicht werden.

Geburten nach Region

  Belgien Flämische Region Wallonische Region Region Brüssel-Hauptstadt
Januar 2020 9.668 5.320 2.970 1.378
Februar 2020 8.684 4.785 2.745 1.154
März 2020 9.687 5.385 2.968 1.334
April 2020 9.493 5.353 2.832 1.308
Mai 2020 9.581 5.385 2.836 1.360
Juni 2020 9.752 5.413 2.921 1.418
Juli 2020 10.413 5.809 3.171 1.433
August 2020 9.769 5.409 2.961 1.399
September 2020 9.706 5.230 3.151 1.325
Oktober 2020 9.608 5.348 2.968 1.292
November 2020 8.733 4.690 2.801 1.242
Dezember 2020 8.645 4.671 2.770 1.204
Januar 2021 8.652 4.832 2.683 1.137
Februar 2021 8.680 4.748 2.758 1.174
März 2021 10.007 5.658 3.025 1.324
April 2021 9.700 5.461 2.942 1.297
Mai 2021 9.608 5.405 2.927 1.276
Juni 2021 9.966 5.635 3.015 1.316
Juli 2021 10.533 6.002 3.231 1.300
August 2021 10.340 5.881 3.151 1.308
September 2021 10.661 5.831 3.480 1.350
Oktober 2021 10.401 5.659 3.321 1.421
November 2021 9.673 5.295 3.042 1.336
Dezember 2021 9.981 5.449 3.191 1.341
Januar 2022 9.382 5.273 2.979 1.130
Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata