Geburten und Fruchtbarkeit

Alle vier Jahre Geburtstag haben

Bevölkerung
Alle vier Jahre Geburtstag haben

2020: Ein Schaltjahr

Am 1. Januar 2019 zählte die Gesamtbevölkerung in Belgien 7.145 Personen, die ihren Geburtstag am 29. Februar feiern.

Anteilsmäßig haben die meisten Menschen am 29. Februar Geburtstag im Hennegau mit 0,068% der Hennegauer Bevölkerung und die wenigsten in der Provinz Limburg (0,053%).

Auf regionaler Ebene feiern 0,057% der Brüsseler, 0,062% der flämischen und 0,065% der wallonischen Bevölkerung am 29. Februar ihren Geburtstag.

 

Mehr Informationen finden Sie in unserer Datei Open Data: Number of persons per birthday

 

Provinz Am 29. Februar geborene Personen Gesamtbevölkerung % der am 29. Februar geborenen Personen
Provinz Antwerpen 1.172 1.857.986 0,063%
Provinz Flämisch-Brabant 732 1.146.175 0,064%
Provinz Wallonisch-Brabant 242 403.599 0,060%
Provinz Westflandern 756 1.195.796 0,063%
Region Brüssel-Hauptstadt 693 1.208.542 0,057%
Provinz Ostflandern 958 1.515.064 0,063%
Provinz Hennegau 908 1.344.241 0,068%
Provinz Lüttich 721 1.106.992 0,065%
Provinz Limburg 460 874.048 0,053%
Provinz Luxemburg 172 284.638 0,060%
Provinz Namen 331 494.325 0,067%
Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata