Feto-infant mortality

Feto-infant mortality 2017

Population
Feto-infant mortality 2017

In 2017, feto-infant mortality, which is the sum of infant deaths and stillbirths, amounted to 1,062 deaths for the whole country.

In 2017, 428 deaths of children less than 1 year of age were recorded. This puts a stop to the decrease of infant mortality, with 41 more cases than in 2016.

However, it remains 24 % lower than in 2000. The infant mortality rate amounts to 3.6 per mille in 2017 compared to 4.8 at the beginning of the century.

At regional level, there were 67 deaths of children less than 1 year of age in the Brussels-Capital Region, 231 in the Flemish Region and 130 in the Walloon Region.

Increase in the number of stillborn babies

After the declining trend of the number of stillborn babies since 2009, a slight increase was recorded in 2016, with 542 stillborn babies at national level. In 2017, there is a more significant increase with 634 stillborn babies registred. This is due to an increase of the stillbirth rate in the Brussels-Capital Region (+29 deaths) and in Flanders (+64 deaths), while Wallonia remained stable with one fewer death. It should be noted that this slight increase could be due to a better registration within certain hospital institutions.

The infant mortality rate is the ratio between the number of deaths of children less than one year of age during the year and the live births of that same year (in per mille). And the stillbirth rate is the ratio between the number of stillbirths during the year and the total of births (including stillbirths) of that same year (in per mille). Are considered stillborn babies the children dead at birth whose birth weight was equal or above 500 grams or, if the birth weight is unknown, with a gestational age of at least 22 weeks. Stillborn babies whose birth weight and gestational age are unknown are also taken into account.

Table
Content
Age of death BELGIUM
Boys Girls Total
Total 240 188 428
Less than 1 day 63 54 117
1 day 9 16 25
2 days 18 6 24
3 days 6 3 9
4 days 15 10 25
5 days 9 3 12
6 days 4 2 6
7 to 27 days 33 29 62
28 to 364 days 83 65 148
Average age (in days) 50.8 46.9 49.1
Source: Statbel (Directorate-General Statistics- Statistics Belgium)
Chart
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek van de foeto-infantiele sterfte is opgesteld vertrekkende van het formulier van aangifte van een stergeval van een kind van minder dan één jaar of van een doodgeborene. Sinds 2010 wordt ook gebruik gemaakt van het Rijksregister om de ambtelijk relevante levensgebeurtenissen accurater te bepalen en de hoofdinformatie te controleren. Deze statistiek splitst de overlijdens uit naar sterfte op minder dan één jaar en doodgeborenen, per geslacht, volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de belangrijkste karakteristieken van de moeder (leeftijd, burgerlijke staat, staat van eenheid, opleidingsniveau, professioneel statuut, nationaliteit) en volgens bepaalde karakteristieken van de bevalling en van de nieuw-geborenen (plaats, manier, tweelinggeboorte, gewicht, duur van de zwangerschap, aangeboren afwijking). Ze maakt ook verschillende indicatoren van foeto-infantiele sterfte en een opsplitsing van de foeto-infantiele overlijdens volgens de leeftijd van overlijden.

Dataverzamelingsmethode

De statistiek van de foeto-infantiele sterfte wordt opgesteld op basis van twee bronnen: het Rijksregister van de natuurlijke personen (RR) en de statistische aangifteformulieren voor een kind jonger dan één jaar of doodgeboren (Model IIID). Die formulieren vormen een belangrijke bron over kindersterfte en zijn rijk aan informatie, inz. aan gezondheidsgegevens. Ze leveren ook informatie aan over de omstandigheden van de geboorte en over de ouders van de overleden kinderen. Ze zijn de enige informatiebron over doodgeboorten of laattijdige foetale overlijdens. De informatie verschaft door het RR is minder uitgebreid, heeft enkel betrekking op kindersterfte, maar is wel sneller beschikbaar; ze omvat het overlijden van alle in België verblijvende (en dus in het RR ingeschreven) kinderen, ongeacht of het overlijden plaatsvond in België of in het buitenland. Tot in 2009 werden die twee bronnen t.a.v. elkaar geconsolideerd, maar wel in die zin dat de aangifteformulieren als referentie dienden, waarbij het RR dan voornamelijk werd ingezet om de gegevens aan te leveren die ontbraken of die op de aangifteformulieren niet werden opgevraagd. Voor het opstellen van de statistiek van de kindersterfte werden dusdoende enkel in acht genomen de (in België plaatsgevonden en bijgevolg) bij de Belgische burgerlijke stand gemelde overlijdens, d.i. die waarbij de opgegeven verblijfplaats een Belgische gemeente was. Vanaf 2010 wordt de statistiek opgesteld met het RR als referentie. Voortaan worden enkel de in het RR opgenomen overlijdens van een kind in aanmerking genomen. Door gebruikmaking van het RR kunnen de in het buitenland plaatsgevonden overlijdens van een kind in de statistiek worden meegerekend. Verder wordt het hierdoor mogelijk de overlijdens van kinderen ingeschreven in het wachtregister voor vluchtelingen en asielzoekers te onderkennen.

Populatie

Geheel van rechtswege foeto-infantiele overlijdens

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Overleden zuigeling: overlijden voor de eerste verjaardag van een levend geboren kind.

Doodgeborene: kind dat op het moment van de geboorte geen enkel teken van leven vertoont (zoals ademhaling, hartslag, pulseren van de navelstreng, effectieve samentrekking van een spier) en ten minste 500 gram weegt of, als het gewicht onbekend is, een zwangerschapsduur had van ten minste 22 weken. Onder deze grens gaat het over een vroegtijdig foetaal overlijden dat niet officieel wordt aangegeven.

Tweelinggeboorte: Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind: Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut

APGAR na 5 minuut : APGAR-score na 5 minuut.

Metadata