Level of education

In 2021, half of the 30-34-year-olds had a higher education diploma in Belgium

Work & training
In 2021, half of the 30-34-year-olds had a higher education diploma in Belgium

The share of 30-34-year-olds with a higher education diploma in Belgium amounts to 49.9% in 2021. This figure has never been so high. There is a big difference between the percentages of women and men. 56.4% of women aged 30-34 have a higher education diploma compared to 43.3% of men.

With a percentage of 58.4%, Brussels has the highest rate of 30-34-year-olds with a higher education diploma. This figure is 52.4% in Flanders and 41.7% in Wallonia.
 

Onderwijsniveau
Higher education
Content

Share of people aged 30-34 having completed higher education

Belgium 2000 2005 2010 2015 2017 (a) 2018 2019 2020 2021 (b)
Total 35.2% 39.2% 44.4% 42.7% 45.9% 47.5% 47.5% 47.8% 49.9%
Men 33.3% 35.1% 39.0% 36.7% 40.8% 40.6% 39.8% 40.2% 43.3%
Women 37.2% 43.5% 50.0% 48.7% 50.9% 54.4% 55.2% 55.5% 56.4%
Brussels-Capital Region 2000 2005 2010 2015 2017 (a) 2018 2019 2020 2021 (b)
Total 43.9% 49.8% 48.7% 48.4% 54.4% 56.2% 55.6% 58.2% 58.4%
Men 41.2% 49.1% 48.0% 47.1% 55.9% 54.6% 52.8% 55.9% 56.8%
Women 46.8% 50.6% 49.4% 49.7% 52.9% 57.7% 58.2% 60.4% 60.0%
Flemish Region 2000 2005 2010 2015 2017 (a) 2018 2019 2020 2021 (b)
Total 36.4% 40.0% 45.0% 43.2% 46.4% 48.2% 48.5% 49.3% 52.4%
Men 34.9% 35.5% 38.6% 36.0% 39.7% 39.4% 39.8% 40.8% 44.8%
Women 38.0% 44.6% 51.4% 50.4% 53.2% 56.9% 57.2% 57.8% 59.9%
Walloon Region 2000 2005 2010 2015 2017 (a) 2018 2019 2020 2021 (b)
Total 30.0% 33.9% 41.5% 39.1% 40.9% 42.5% 42.2% 40.6% 41.7%
Men 27.6% 28.9% 35.6% 33.2% 36.2% 36.4% 34.1% 32.1% 34.7%
Women 32.5% 38.9% 47.5% 45.0% 45.7% 48.6% 50.3% 49.1% 48.7%
(a) Break in the results following a considerable reform of the Labour Force Survey.
(b) Break in the results in 2021 due to the revision of the questionnaire.

Enquête naar de arbeidskrachten (EAK)

Doel en korte beschrijving

De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête bij huishoudens. Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie groepen (nl. werkende personen, werklozen en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt ook in de andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese Unie, EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door Statbel van de FOD Economie. De bedoeling is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is, o.m. inzake werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers overeenkomstig de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), en daarnaast gegevens te verzamelen en te verspreiden die elders niet verkregen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn mobiliteit van de werknemers, motivatie voor deeltijds werken, de verschillende vormen van tijdelijke arbeid, beroep, onderwijsniveau van de bevolking op beroepsactieve leeftijd,…

Populatie

Leden van privé-huishoudens van 15 jaar oud of meer

Basis van de steekproef

Demografische gegevens van het rijksregister

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang

De informatie wordt voor de eerste bevraging verzameld via face to face interviews. Sinds 2017 volgen daarna nog drie kortere opvolgbevragingen die via het web of telefonisch gebeuren.

Gezinnen die uitsluitend bestaan uit inactieve personen ouder dan 64 jaar mogen ook telefonisch worden bevraagd.

Jaarlijks worden in België ongeveer 47.000 huishoudens aangeschreven om aan deze enquête deel te nemen.

Respons

De respons bedraagt + 75%.

Frequentie

Driemaandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar +/- 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Metadata

Methodologie enquêtes

Wetgeving