Monthly figures on the labour market

Statbel DataLab: new statistics, methods and data sources beta version

Monthly figures on the labour market– August 2021

DataLab
Monthly figures on the labour market– August 2021

The provisional results for the monthly indicators based on the Labour Force Survey of Statbel, the Belgian statistical office, show positive evolutions on the labour market. The employment rate of people aged 20-64 is estimated at 70.9% and the unemployment rate returns to a low level of 6.0%.

The employment rate stands at 70.9%

Based on provisional results from the Labour Force Survey, the employment rate of people aged 20-64 is estimated in August at 70.9%. After a slight decrease in July, this figure approaches again the level of June 2021, the highest level observed since the Covid-19 pandemic broke out. At the beginning of 2021, a new European framework regulation came into force. This led to adjustments to the survey. Therefore, the employment rate of 2021 cannot simply be compared with the figures before 2021. One of the important changes: from this year on, people who are temporarily unemployed for more than three months are no longer counted among the employed, but among the unemployed or inactive, depending on the answers to the questions on job search and availability. In order to illustrate the impact of this changed treatment of the long-term temporarily unemployed, we calculate, in addition to the official employment rate, an alternative employment rate, whereby the long-term temporarily unemployed are, as before, classified as employed persons.

Since May 2021, we have seen the number of long-term temporarily unemployed begin to fall sharply, which has also narrowed the gap between the official and alternative employment rates. For August, when there is hardly any long-term temporary unemployment, the alternative employment rate of 71% is only 0.1 percentage points higher than the official rate.

Unemployment rate down to 6%

Based on these provisional figures, the increase in the unemployment rate in July did not continue in August. In August, the estimate returns to the level of June with an unemployment rate of 6.0%. Note that the samples on which the monthly figures are based are much smaller than those of the quarterly figures and may therefore be subject to greater sampling fluctuations.

Just as for the employment rate, the changed treatment of the temporarily unemployed from 2021 onwards has hardly any impact now on the calculation of the unemployment rate. Here, too, we see a difference of barely 0.1 percentage points between the official and alternative unemployment rates. This, too, is logically connected to the sharp decrease in the number of long-term temporarily unemployed.

The decrease in the share of homeworkers in July does not continue in August

In the month of July, we saw for the first time a clear impact of the relaxation of the recent governmental teleworking obligation. The figures for August 2021 continue to stabilise at the same level as the previous month. The share of the working population that sometimes or usually works from home is estimated at 37.6% in August. If we look only at employees, it is 33.6%.

Effect of the holiday periods on working hours

As in July, the holiday periods logically have a significant impact on the figures for working hours and absences in August. Many employed people report having worked less or not at all during the reference week due to leave, holidays or public holidays. However, they are far fewer than in July. About 780,000 employed people were absent during the entire reference month in August due to leave, holidays or public holidays, compared to 1,180,000 employed people in July, a difference of 34%. The number of people who did work, but not the entire reference week, was also 28% lower in August than in July, at 640,000.

This effect of the holiday period is also visible in the average weekly working time. It is estimated at 27.2 hours in August, compared to 33 to 34 hours in the months with no holiday periods. We also see that the average working time in August is higher than in July, when it was estimated at 24.0 hours. Finally, the number of temporarily unemployed continues to shrink in August. Absences due to temporary unemployment during the entire reference week are now very rare (5,000 employed people) and the number who were in temporary unemployment for part of the reference week is also decreasing further to around 30,000 employed people. Note that this is a different group from the long-term temporarily unemployed people mentioned at the beginning of this report. When the total uninterrupted duration of temporary unemployment amounts to a maximum of 3 months, the temporarily unemployed are, as before, still counted as employed.

Methodologische info

De hier gepresenteerde cijfers zijn resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), dit is een enquête die geharmoniseerd is op Europees niveau. De definities over werkgelegenheid en werkloosheid die worden gehanteerd zijn die van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), waardoor een vergelijkbaarheid van de resultaten op internationaal vlak wordt gewaarborgd. De gehanteerde definities bevinden zich hier: https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgeleg….

De enquête naar de arbeidskrachten is een continue enquête, wat wil zeggen dat de steekproef gelijk verdeeld is over de 52 weken van het jaar. De geselecteerde respondenten beantwoorden een vragenlijst die hoofdzakelijk betrekking heeft op hun activiteit in de loop van een gegeven referentieweek. De resultaten op maandbasis kunnen beschouwd worden als het gemiddelde van de maand.

Voor de opmaak van de maandelijkse indicatoren werden de antwoorden van de respondenten voor een bepaalde “maand” (d.i. een set van 4 of 5 opeenvolgende volledige kalender- of referentieweken, bv. maart 2020 bestaat uit referentieweken 10-13) gekalibreerd op basis van volgend model: Prov*Sex*Agecat + Regio*Educat3c waarbij Prov= provincie, Sex= geslacht, Agecat= leeftijdsgroep per 5 jaar, Regio= 3 gewesten, Educat3c= onderwijsniveau (laag, midden, hoog). Hiervoor worden twee frames voor berekening van kalibratietotalen (benchmarks) gebruikt:

Uit het Rijksregister: populatiecijfers op de eerste dag van het kwartaal, volgens de kruising Prov*Sex*Agecat.

Uit EAK: geschatte populatiecijfers volgens de kruising Regio*Educat3c, m.a.w. een geschatte verdeling van het onderwijsniveau per regio; hiervoor baseren we ons op gekalibreerde EAK-steekproeven voor de 4 meest recent beschikbare kwartalen (bv. voor januari-maart 2020 zijn dat de kwartalen 2018T4 t.e.m. 2019T3).

De gepresenteerde cijfers zijn geen effectieve populatiecijfers, maar benaderingen die gebaseerd zijn op de extrapolatie van een toevalssteekproef uit de Belgische bevolking. Bij de interpretatie van de cijfers dient hiermee rekening te worden gehouden. De resultaten die hier gepresenteerd worden zijn indicatieve resultaten op maandbasis en zijn onderhevig aan grotere toevalsschommelingen dan de resultaten op kwartaal- en op jaarbasis omdat ze gebaseerd zijn op een twaalfde van de steekproef op jaarbasis. Voor maart 2020 gaat het om ruim 8600 respondenten. Kleine aantallen en kleine verschuivingen doorheen de tijd dienen dan ook met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd te worden omdat ze gebaseerd zijn op de antwoorden van een beperkt aantal respondenten.

De in dit bestand opgenomen maandelijkse statistieken zijn experimentele statistieken en worden geproduceerd met het specifiek doel tot monitoring van de Coronacrisis. Het is belangrijk voor ogen te houden dat het steeds gaat om voorlopige cijfers, die geproduceerd werden op een eerste versie van de gegevens en waarbij de snelheid primeert op de volledigheid en kwaliteit van de binnengekomen gegevens. De maandelijkse cijfers zullen dit voorlopig karakter behouden tot na de publicatie van de officiële kwartaalresultaten.

Meer info over de enquête naar de arbeidskrachten is te vinden op:

https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgeleg…

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Analyse_eak…