Monthly figures on the labour market

Statbel DataLab: new statistics, methods and data sources beta version

Monthly figures on the labour market – May 2021

DataLab
Monthly figures on the labour market – May 2021

Preliminary results for the monthly indicators based on the Labour Force Survey by Statbel, the Belgian statistical office, show that the employment rate for 20-64 year-olds in May, at 69.1%, remained at the same level as the previous month. However, there are differences by region: in Flanders, the employment rate is falling, while it is rising in Brussels and Wallonia. The unemployment rate increases by half a percentage point to 6.8%.

Employment rate increases in Brussels and Wallonia, but decreases in Flanders

Based on preliminary results from the Labour Force Survey for the month of May, the employment rate of 20-64-year-olds is 69.1%, which represents a stabilisation compared to the figure for the previous month. Behind this stabilisation at the level of the country as a whole, there are, however, different evolutions depending on the region. In Wallonia and the Brussels-Capital Region we see an increasing employment rate (from 58.7% to 60.4% for Brussels; from 62.7% to 64.7% for Wallonia), while in Flanders the figure drops from 74.6% to 73.3%.
At the beginning of 2021, a new European framework regulation came into force. This led to adjustments to the survey. Therefore, the employment rate of 2021 cannot simply be compared with the figures before 2021. One of the important changes: from this year on, people who are temporarily unemployed for more than three months are no longer counted among the employed, but among the unemployed or inactive, depending on the answers to the questions on job search and availability. In order to illustrate the impact of this changed treatment of the long-term temporarily unemployed, we calculate, in addition to the official employment rate, an alternative employment rate, whereby the long-term temporarily unemployed are, as before, classified as employed persons. This figure is 69.7% in May 2021 compared to 70.4% in the month of April. This different evolution between the official and alternative employment rates can be explained by the sharp decline in the number of long-term temporarily unemployed people in May. Whereas in April there were still some 90,000 long-term unemployed people, in May this number was halved to 44,000. This reduces the difference between the official and alternative employment rates. In the month of April, the official figure was 1.3 percentage points higher than the alternative figure. In the month of May, this is only 0.6 percentage points.

Unemployment rate rises, especially among low-skilled and young people

The unemployment rate of 15-64-year-olds in May was 6.8%, which implies an increase compared to April (6.3%). The increase is mainly among young and low-skilled people. Among young people, the unemployment rate evolved from 16.0% in April to 19.1% in May; among the low-skilled, it rose from 15.2% to 19.7%. It should be noted, however, that we saw a sharp decline in the same categories in the previous month.
The adjustments in the survey also have an impact on the calculation of the unemployment rate: if we recalculate the unemployment rate and consider the people who are temporarily unemployed for more than three months as working, as we did in 2020 and before, the unemployment rate in May would be 6.6% instead of 6.8%.

43.2% of persons employed sometimes, usually or always worked from home.

In May, teleworking was still mandatory for all people employed whose job allows. The percentage of people employed who sometimes, usually or always work from home has hardly changed in May compared to the previous month: in the month of May it is 43.2% compared to 43.4% in the month of April. Among employees, 40.5% sometimes, usually or always worked from home; among the self-employed, this was 58.8%.

Annual holidays or bank holiday main reason for absence

The figures on absence, either for the entire reference week or for part of the reference week, were already significantly higher in the month of April due to the effect of the Easter holidays. In the month of May, we see a similar effect due to the bank holidays that fell in this month. Especially the number of people who were absent for only part of the reference week was exceptionally high at 1,824 in May. 000 people. The overwhelming majority of this group gives leave, holidays or a bank holiday as the reason for their absence. In addition, we see that the number of people who have worked less because of temporary unemployment remains fairly high at 74,000. On the other hand, the number of employed persons who were in temporary unemployment for the entire reference week decreased by about 22,000 units. Note that this is a different group from the long-term temporarily unemployed people mentioned at the beginning of this report. When the total uninterrupted duration of temporary unemployment amounts to a maximum of 3 months, the temporarily unemployed are, as before, still counted as employed.

Methodologische info

De hier gepresenteerde cijfers zijn resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), dit is een enquête die geharmoniseerd is op Europees niveau. De definities over werkgelegenheid en werkloosheid die worden gehanteerd zijn die van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), waardoor een vergelijkbaarheid van de resultaten op internationaal vlak wordt gewaarborgd. De gehanteerde definities bevinden zich hier: https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgeleg….

De enquête naar de arbeidskrachten is een continue enquête, wat wil zeggen dat de steekproef gelijk verdeeld is over de 52 weken van het jaar. De geselecteerde respondenten beantwoorden een vragenlijst die hoofdzakelijk betrekking heeft op hun activiteit in de loop van een gegeven referentieweek. De resultaten op maandbasis kunnen beschouwd worden als het gemiddelde van de maand.

Voor de opmaak van de maandelijkse indicatoren werden de antwoorden van de respondenten voor een bepaalde “maand” (d.i. een set van 4 of 5 opeenvolgende volledige kalender- of referentieweken, bv. maart 2020 bestaat uit referentieweken 10-13) gekalibreerd op basis van volgend model: Prov*Sex*Agecat + Regio*Educat3c waarbij Prov= provincie, Sex= geslacht, Agecat= leeftijdsgroep per 5 jaar, Regio= 3 gewesten, Educat3c= onderwijsniveau (laag, midden, hoog). Hiervoor worden twee frames voor berekening van kalibratietotalen (benchmarks) gebruikt:

Uit het Rijksregister: populatiecijfers op de eerste dag van het kwartaal, volgens de kruising Prov*Sex*Agecat.

Uit EAK: geschatte populatiecijfers volgens de kruising Regio*Educat3c, m.a.w. een geschatte verdeling van het onderwijsniveau per regio; hiervoor baseren we ons op gekalibreerde EAK-steekproeven voor de 4 meest recent beschikbare kwartalen (bv. voor januari-maart 2020 zijn dat de kwartalen 2018T4 t.e.m. 2019T3).

De gepresenteerde cijfers zijn geen effectieve populatiecijfers, maar benaderingen die gebaseerd zijn op de extrapolatie van een toevalssteekproef uit de Belgische bevolking. Bij de interpretatie van de cijfers dient hiermee rekening te worden gehouden. De resultaten die hier gepresenteerd worden zijn indicatieve resultaten op maandbasis en zijn onderhevig aan grotere toevalsschommelingen dan de resultaten op kwartaal- en op jaarbasis omdat ze gebaseerd zijn op een twaalfde van de steekproef op jaarbasis. Voor maart 2020 gaat het om ruim 8600 respondenten. Kleine aantallen en kleine verschuivingen doorheen de tijd dienen dan ook met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd te worden omdat ze gebaseerd zijn op de antwoorden van een beperkt aantal respondenten.

De in dit bestand opgenomen maandelijkse statistieken zijn experimentele statistieken en worden geproduceerd met het specifiek doel tot monitoring van de Coronacrisis. Het is belangrijk voor ogen te houden dat het steeds gaat om voorlopige cijfers, die geproduceerd werden op een eerste versie van de gegevens en waarbij de snelheid primeert op de volledigheid en kwaliteit van de binnengekomen gegevens. De maandelijkse cijfers zullen dit voorlopig karakter behouden tot na de publicatie van de officiële kwartaalresultaten.

Meer info over de enquête naar de arbeidskrachten is te vinden op:

https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgeleg…

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Analyse_eak…