Monthly figures on the labour market

Statbel DataLab: new statistics, methods and data sources beta version

Datalab: new increase in the employment rate in December

DataLab
Datalab: new increase in the employment rate in December

Monthly figures on the labour market – December 2020

With this series of fast indicative figures, Statbel wants to map the impact of the Covid-19 crisis on the labour market. 
The main conclusions for December are the following:

  • after a sharp decrease the previous month, the employment rate of people aged 20-64 increases again and stands at 69.5 %;
  • the unemployment rate of people aged 15-64 decreases from 6.2 % to 5.2 %;
  • 38.7 % of people with a job did not work or worked less than usual. Holidays are by far the main reason for this, but temporary unemployment is also a common reason for absence;
  • 38.9 % of persons employed sometimes, usually or always work from home. This is the same percentage as in November.

You will find more details here below.

New increase in the employment rate of people aged 20-64

After two consecutive months of rising employment rates in September and October, provisional figures for November show a sharp decrease in the employment rate of people aged 20-64. Provisional figures for December show once again an increase in the employment rate, from 68.2 % in November to 69.5 % in December. The employment rate is 1.4 percentage points below the level registered in December 2019 (chart 1).
Between November and December, the increase in the employment rate is slightly stronger for women (+1.8 percentage points) than for men (+0.9 percentage points). The increase in mainly among younger age groups. However, the employment rate of people aged 55 or over show a decrease.
The employment rate increases between November and December this year in Flanders and Wallonia, but decreases in Brussels. The employment rate of people aged 20-64 in December is estimated at 59.7 % in Brussels, 74.4 % in Flanders and 64.2 % in Wallonia.

ILO unemployment rate amounts to 5.2 % in December

Since July, the ILO unemployment rate[1] of people aged 15-64 is above 6 %. With 6.9 %, the unemployment rate reached in August its highest level since the Coronavirus crisis, before decreasing to 6.2 % in September. Afterwards, the unemployment rate remained rather stable until November. Provisional figures for December show a decrease in the unemployment rate to 5.2 %, which is approximately the same level as in December 2019 (5.3 %).
Between November and December 2020, the unemployment rate decreased in Flanders and Wallonia. In Brussels, Statbel observes an increase in the unemployment rate. The unemployment rate of people aged 15-64 in December is estimated at 14.7 % in Brussels, 2.8 % in Flanders and 6.5 % in Wallonia.

Increase in the economic activity rate

After a sharp decrease in the economic activity rate in November, Statbel observes a slight increase from 67.0 % in November to 67.6 % in December 2020. The economic activity rate or the share of people employed and unemployed in the total population aged 15 to 64 is now 1.8 percentage points below the level registered in December 2019 (chart 3).

38.7 % of people employed did not work or worked less than usual December

Just like the first lockdown, the second lockdown had a clear impact on the hours worked, as the November figures already showed. Then, 27 % of people employed did not work or worked fewer hours than usual. In December, this percentage amounts to 38.7 % of people employed (chart 4). Only in April was this percentage higher with 44.2 %. In addition to the effect of the lockdown, December is also affected by the Christmas period. We see that holidays are much more often the main reason for not working (715,000 persons) or for working less (541,000 persons) than in April. Furthermore, temporary unemployment was mentioned in December by 141,000 persons as main reason for not working and by 75,000 persons for working less than usual. These figures are similar to those of November. In April, the number of persons mentioning temporary unemployment as main reason for not working (575,000 persons) or for working less (281,000 persons) was much higher.

The percentage of people working from home remains stable at 38.9 %

Just like in the first lockdown, homeworking has again been mandatory since November for all people employed whose job allows. Both in November and December, 38.9 % of people employed sometimes or usually worked from home (chart 5). That is approximately the same level as in May. Persons whose regular workplace is in Brussels more often work from home (60.4 %) than those working in Flanders (35.2 %) or in Wallonia (32.4 %). With a percentage of 57.4 %, self-employed people most often work from home. For employees in the public sector and in the private sector, this percentage was 49 % and 30.8 %, respectively.
In December, 39.4 % of people working from home indicate that they did it for the first time during the Covid crisis. 43.9 % of people working from home already did it before, but do it more during the Covid crisis and for 16.7 %, the Covid crisis had no impact on the extent of homeworking.

(B) Break in the results in June 2020. The figures until May 2020 are based on a smaller sample and therefore cannot simply be compared with the figures from June 2020 onwards.


[1] The ILO unemployed are all the people who do not have a job, are actively seeking work and are available to start working within two weeks.

Methodologische info

De hier gepresenteerde cijfers zijn resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), dit is een enquête die geharmoniseerd is op Europees niveau. De definities over werkgelegenheid en werkloosheid die worden gehanteerd zijn die van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), waardoor een vergelijkbaarheid van de resultaten op internationaal vlak wordt gewaarborgd. De gehanteerde definities bevinden zich hier: https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgeleg….

Merk op dat tijdelijk werklozen tijdelijk afwezig zijn van hun werk en tot de werkenden worden gerekend.

De enquête naar de arbeidskrachten is een continue enquête, wat wil zeggen dat de steekproef gelijk verdeeld is over de 52 weken van het jaar. De geselecteerde respondenten beantwoorden een vragenlijst die hoofdzakelijk betrekking heeft op hun activiteit in de loop van een gegeven referentieweek. De resultaten op maandbasis kunnen beschouwd worden als het gemiddelde van de maand.

Voor de opmaak van de maandelijkse indicatoren werden de antwoorden van de respondenten voor een bepaalde “maand” (d.i. een set van 4 of 5 opeenvolgende volledige kalender- of referentieweken, bv. maart 2020 bestaat uit referentieweken 10-13) gekalibreerd op basis van volgend model: Prov*Sex*Agecat + Regio*Educat3c waarbij Prov= provincie, Sex= geslacht, Agecat= leeftijdsgroep per 5 jaar, Regio= 3 gewesten, Educat3c= onderwijsniveau (laag, midden, hoog). Hiervoor worden twee frames voor berekening van kalibratietotalen (benchmarks) gebruikt:

Uit het Rijksregister: populatiecijfers op de eerste dag van het kwartaal, volgens de kruising Prov*Sex*Agecat.

Uit EAK: geschatte populatiecijfers volgens de kruising Regio*Educat3c, m.a.w. een geschatte verdeling van het onderwijsniveau per regio; hiervoor baseren we ons op gekalibreerde EAK-steekproeven voor de 4 meest recent beschikbare kwartalen (bv. voor januari-maart 2020 zijn dat de kwartalen 2018T4 t.e.m. 2019T3).

De gepresenteerde cijfers zijn geen effectieve populatiecijfers, maar benaderingen die gebaseerd zijn op de extrapolatie van een toevalssteekproef uit de Belgische bevolking. Bij de interpretatie van de cijfers dient hiermee rekening te worden gehouden. De resultaten die hier gepresenteerd worden zijn indicatieve resultaten op maandbasis en zijn onderhevig aan grotere toevalsschommelingen dan de resultaten op kwartaal- en op jaarbasis omdat ze gebaseerd zijn op een twaalfde van de steekproef op jaarbasis. Voor maart 2020 gaat het om ruim 8600 respondenten. Kleine aantallen en kleine verschuivingen doorheen de tijd dienen dan ook met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd te worden omdat ze gebaseerd zijn op de antwoorden van een beperkt aantal respondenten.

De in dit bestand opgenomen maandelijkse statistieken zijn experimentele statistieken en worden geproduceerd met het specifiek doel tot monitoring van de Coronacrisis. Het is belangrijk voor ogen te houden dat het steeds gaat om voorlopige cijfers, die geproduceerd werden op een eerste versie van de gegevens en waarbij de snelheid primeert op de volledigheid en kwaliteit van de binnengekomen gegevens. De maandelijkse cijfers zullen dit voorlopig karakter behouden tot na de publicatie van de officiële kwartaalresultaten.

Meer info over de enquête naar de arbeidskrachten is te vinden op:

https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgeleg…

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Analyse_eak…