Economic accounts for agriculture

Agriculture is facing large disparities among sectors

Agriculture & fishery
Between inflation and decreases in production, agriculture is facing large disparities among sectors

Between inflation and decreases in production, agriculture is facing large disparities among sectors

The first estimates of farmers’ income for the year 2022 made by Statbel[1], the Belgian statistical office, have been submitted to the European Commission (Eurostat).

Rising energy costs and inflation directly affect all inputs to the agricultural sector. The main price increase is for gas, which is both a fuel for the sector and a component of fertilisers - the price of which has risen sharply this year. Expenditure on fertilisers is expected to rise by 86.0% in 2022, energy by 67.3% and feed cost is expected to be 22.9% higher than in 2021. Overall, intermediate consumption increases by 23.4% compared to 2021.

This increase in costs is, in percentage terms, higher than the increase in the production value of the agricultural sector, which amounts to 19.5%. The income indicator for agricultural activity is nevertheless expected to rise very slightly (2.3%). This indicator reflects the net income of the sector, taking into account inflation, and establishes the ratio between this deflated income and the volume of labour. This is an overall increase but the profitability differs according to the type of farming practised on each holding. The cost structure varies from one sector to another and the increase in production value is not uniform.

Economic accounts for agriculture (current prices): values at basic prices (millions of euros)

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 forecasts 2022/2021 (%) Average 2017-2021
1. Cereals (including seeds) 376,8 417,8 435,9 490,1 696,7 1.102,3 58,2% 483,5
2. Industrial crops 228,4 222,9 232,8 230,6 242,3 303,5 25,2% 231,4
3. Forage plants 659,4 639,5 691,5 718,4 970,8 806,2 -17,0% 735,9
4. Vegetables and horticultural products 1.342,2 1.407,0 1.561,0 1.628,0 1.878,6 1.825,1 -2,8% 1.563,4
Fresh vegetables 845,6 851,3 974,4 1.108,7 1.291,9 1.233,3 -4,5% 1.014,4
Plants and flowers 496,6 555,7 586,6 519,3 586,7 591,8 0,9% 549,0
5. Potatoes (including seeds) 519,7 464,0 492,1 489,7 652,8 777,0 19,0% 523,6
6. Fruits 421,8 461,3 484,9 526,1 553,8 515,9 -6,8% 489,6
7. Other crop products 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 26,7 -4,1% 27,9
8. Crop output (1 to 7) 3.576,1 3.640,4 3.926,1 4.110,8 5.022,7 5.356,8 6,7% 4.055,2
9. Animals 3.263,4 3.108,1 3.268,9 3.189,5 3.199,3 3.945,5 23,3% 3.205,8
Cattle 1.039,6 1.040,3 973,1 1.055,8 1.123,9 1.208,9 7,6% 1.046,5
Pigs 1.468,2 1.274,0 1.550,0 1.470,3 1.285,7 1.691,7 31,6% 1.409,6
Poultry 714,3 752,1 707,3 640,9 762,1 1.022,4 34,1% 715,3
10. Animal products 1.469,1 1.380,8 1.478,5 1.521,8 1.753,8 2.664,1 51,9% 1.520,8
Milk 1.344,9 1.275,8 1.354,1 1.396,3 1.620,4 2.432,4 50,1% 1.398,3
Eggs 123,2 103,9 123,2 124,3 131,9 230,1 74,5% 121,3
11. Animal output (9+10) 4.732,5 4.488,9 4.747,4 4.711,3 4.953,1 6.609,6 33,4% 4.726,6
12. Agricultural goods output (8+11) 8.308,6 8.129,3 8.673,5 8.822,1 9.975,8 11.966,3 20,0% 8.781,8
13. Secondary services and activities 163,7 175,5 190,8 235,9 236,3 236,3 0,0% 200,4
14. Output of the agricultural industry (12+13) 8.472,3 8.304,8 8.864,3 9.058,0 10.212,1 12.202,6 19,5% 8.982,3
15. Intermediate consumption 6.000,5 6.079,2 6.237,1 6.585,7 7.641,1 9.427,3 23,4% 6.508,7
16. Fixed capital consumption 784,8 771,0 737,4 822,5 860,6 860,6 0,0% 795,2
17. Net value added at basic prices (14-15-16) 1.687,1 1.454,7 1.889,9 1.649,8 1.710,3 1.914,7 11,9% 1.678,3
18. Compensation of employees 686,6 670,7 682,5 690,8 707,4 726,6 2,7% 687,6
19. Other taxes on production 3,2 3,8 3,0 2,9 2,9 2,9 0,0% 3,2
20. Other subsidies on production 554,7 607,3 613,3 630,4 618,0 626,2 1,3% 604,7
21. Factor income (17-19+20) 2.238,5 2.058,2 2.500,1 2.277,4 2.325,5 2.538,0 9,1% 2.279,9
Indicator A (2010=100)* 90,2 82,2 99,2 91,2 89,1 91,1 2,3%  
* Indicator A = Index of real income from agricultural factors per annual work unit, after deflation


[1] In cooperation with regional authorities and experts.

Table
Content

Economic accounts for agriculture (current prices): values at basic prices (millions of euros)

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 forecasts 2022/2021 (%) Average 2017-2021
1. Cereals (including seeds) 376,8 417,8 435,9 490,1 696,7 1.102,3 58,2% 483,5
2. Industrial crops 228,4 222,9 232,8 230,6 242,3 303,5 25,2% 231,4
3. Forage plants 659,4 639,5 691,5 718,4 970,8 806,2 -17,0% 735,9
4. Vegetables and horticultural products 1.342,2 1.407,0 1.561,0 1.628,0 1.878,6 1.825,1 -2,8% 1.563,4
Fresh vegetables 845,6 851,3 974,4 1.108,7 1.291,9 1.233,3 -4,5% 1.014,4
Plants and flowers 496,6 555,7 586,6 519,3 586,7 591,8 0,9% 549,0
5. Potatoes (including seeds) 519,7 464,0 492,1 489,7 652,8 777,0 19,0% 523,6
6. Fruits 421,8 461,3 484,9 526,1 553,8 515,9 -6,8% 489,6
7. Other crop products 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 26,7 -4,1% 27,9
8. Crop output (1 to 7) 3.576,1 3.640,4 3.926,1 4.110,8 5.022,7 5.356,8 6,7% 4.055,2
9. Animals 3.263,4 3.108,1 3.268,9 3.189,5 3.199,3 3.945,5 23,3% 3.205,8
Cattle 1.039,6 1.040,3 973,1 1.055,8 1.123,9 1.208,9 7,6% 1.046,5
Pigs 1.468,2 1.274,0 1.550,0 1.470,3 1.285,7 1.691,7 31,6% 1.409,6
Poultry 714,3 752,1 707,3 640,9 762,1 1.022,4 34,1% 715,3
10. Animal products 1.469,1 1.380,8 1.478,5 1.521,8 1.753,8 2.664,1 51,9% 1.520,8
Milk 1.344,9 1.275,8 1.354,1 1.396,3 1.620,4 2.432,4 50,1% 1.398,3
Eggs 123,2 103,9 123,2 124,3 131,9 230,1 74,5% 121,3
11. Animal output (9+10) 4.732,5 4.488,9 4.747,4 4.711,3 4.953,1 6.609,6 33,4% 4.726,6
12. Agricultural goods output (8+11) 8.308,6 8.129,3 8.673,5 8.822,1 9.975,8 11.966,3 20,0% 8.781,8
13. Secondary services and activities 163,7 175,5 190,8 235,9 236,3 236,3 0,0% 200,4
14. Output of the agricultural industry (12+13) 8.472,3 8.304,8 8.864,3 9.058,0 10.212,1 12.202,6 19,5% 8.982,3
15. Intermediate consumption 6.000,5 6.079,2 6.237,1 6.585,7 7.641,1 9.427,3 23,4% 6.508,7
16. Fixed capital consumption 784,8 771,0 737,4 822,5 860,6 860,6 0,0% 795,2
17. Net value added at basic prices (14-15-16) 1.687,1 1.454,7 1.889,9 1.649,8 1.710,3 1.914,7 11,9% 1.678,3
18. Compensation of employees 686,6 670,7 682,5 690,8 707,4 726,6 2,7% 687,6
19. Other taxes on production 3,2 3,8 3,0 2,9 2,9 2,9 0,0% 3,2
20. Other subsidies on production 554,7 607,3 613,3 630,4 618,0 626,2 1,3% 604,7
21. Factor income (17-19+20) 2.238,5 2.058,2 2.500,1 2.277,4 2.325,5 2.538,0 9,1% 2.279,9
Indicator A (2010=100)* 90,2 82,2 99,2 91,2 89,1 91,1 2,3%  
* Indicator A = Index of real income from agricultural factors per annual work unit, after deflation

Doel en korte beschrijving

De landbouweconomische rekeningen (LER) bieden een systematisch en vergelijkbaar overzicht van de economische activiteit in de bedrijfstak landbouw. Zij omvatten de netto toegevoegde waarde (productierekening, d.i. de vergoeding van alle productiefactoren), het netto overschot van de exploitatie (exploitatierekening, d.i. de opbrengst van de grond, het kapitaal en de niet-bezoldigde arbeidskracht) en het netto bedrijfsinkomen (bedrijfsinkomensrekening, d.i. de vergoeding van de niet-bezoldigde arbeidskracht, van de gronden die eigendom zijn van de bedrijven en van het kapitaal). De netto toegevoegde waarde wordt enerzijds berekend tegen producentenprijzen (d.w.z. zonder rekening te houden met subsidies aan en belastingen op de productie) en anderzijds tegen factorkosten of tegen basisprijzen (waarbij rekening wordt gehouden met deze subsidies en belastingen). Zij worden opgemaakt voor alle landbouweconomische eenheden van het land, die vallen onder de bedrijfstak landbouw. Concreet omvat die bedrijfstak alle landbouwbedrijven die bij de landbouwenquêtes in mei worden bevraagd en die beantwoorden aan de definitie van een landbouwbedrijf die wordt gehanteerd bij die telling.

De LER zijn jaarlijks en worden afgesloten in september van het jaar dat volgt op het referentiejaar. Alle bronnen met statistische gegevens over landbouw, zowel binnen als buiten Statbel, worden gebruikt om deze rekeningen op te maken.