Economic accounts for agriculture

The second forecasts of the economic accounts for agriculture confirm the sector’s poor results in 2018

Agriculture & fishery
The second forecasts of the economic accounts for agriculture confirm the sector’s poor results in 2018

Statbel, the Belgian statistical office, has improved the estimates of the economic accounts for agriculture in Belgium for 2018, in collaboration with regional authorities and experts.

In 2018, the agricultural sector's net value added has dropped by almost a third compared to 2017.

  • Beets and potatoes in particular have suffered from this year's drought, as confirmed by the first yield estimates.
  • Animal production value has also decreased, particularly in the pig industry.
  • The year 2018 was characterized by a production decrease in the agricultural sector of 4.4 % in value and by an increase of intermediate consumption of 1.9 %. The estimated net value added is therefore 25 % lower than the average for the period 2013-2017.
Tabel
Content

Economic accounts for agriculture (current prices): values at basic prices (millions of euros)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 forecasts 2018/2017 (%) Average 2013-2017
1. Cereals (including seeds) 513,2 451,6 453,8 305,9 376,8 436,1 15,8% 420,3
2. Industrial crops 255,9 231,3 217,3 198,6 228,4 194,4 -14,9% 226,3
3. Forage plants 667,8 684,1 629,0 600,8 659,4 554,5 -15,9% 648,2
4. Vegetables and horticultural products 1.230,5 1.215,5 1.337,3 1.336,3 1.342,2 1.272,1 -5,2% 1.292,4
Fresh vegetables 716,7 702,6 839,9 858,9 845,6 780,2 -7,7% 792,7
Plants and flowers 513,8 512,9 497,3 477,5 496,6 491,9 -0,9% 499,6
5. Potatoes (including seeds) 659,4 419,4 503,1 697,3 519,7 532,6 2,5% 559,8
6. Fruits 413,5 426,2 462,7 428,8 421,8 510,0 20,9% 430,6
7. Other crop products 28,9 29,2 29,3 27,9 27,9 27,9 0,0% 28,6
8. Crop output (1 to 7) 3.769,2 3.457,3 3.632,4 3.595,7 3.576,1 3.527,6 -1,4% 3.606,1
9. Animals 3.273,4 3.086,6 3.212,7 3.174,6 3.263,4 3.001,2 -8,0% 3.202,1
Cattle 1.108,3 1.060,0 1.132,3 1.115,2 1.039,6 975,4 -6,2% 1.091,1
Pigs 1.626,2 1.479,9 1.380,2 1.356,1 1.468,2 1.255,5 -14,5% 1.462,1
Poultry 499,5 506,9 661,7 665,1 714,3 728,8 2,0% 609,5
10. Animal products 1.473,1 1.500,0 1.297,6 1.129,1 1.469,1 1.408,4 -4,1% 1.373,8
Milk 1.289,8 1.297,8 1.097,2 1.014,9 1.344,9 1.297,9 -3,5% 1.208,9
Eggs 182,8 201,7 199,9 113,6 123,2 109,4 -11,2% 164,2
11. Animal output (9+10) 4.746,4 4.586,5 4.510,3 4.303,6 4.732,5 4.409,5 -6,8% 4.575,9
12. Agricultural goods output (8+11) 8.515,6 8.043,9 8.142,7 7.899,3 8.308,6 7.937,1 -4,5% 8.182,0
13. Secondary services and activities 79,6 80,3 81,0 81,8 76,4 77,9 1,9% 79,8
14. Output of the agricultural industry (12+13) 8.595,2 8.124,2 8.223,7 7.981,1 8.385,0 8.015,0 -4,4% 8.261,8
15. Intermediate consumption 6.302,2 5.981,7 5.829,5 5.825,8 6.000,5 6.113,0 1,9% 5.987,9
16. Fixed capital consumption 793,6 800,1 800,0 796,7 784,8 792,6 1,0% 795,1
17. Net value added at basic prices (14-15-16) 1.499,4 1.342,3 1.594,2 1.358,5 1.599,7 1.109,3 -30,7% 1.478,8
18. Compensation of employees 599,8 621,3 633,5 672,1 636,2 653,4 2,7% 632,5
19. Other taxes on production 6,9 6,8 6,7 8,7 2,4 2,4 1,0% 6,3
20. Other subsidies on production 597,6 643,0 644,7 611,1 541,2 587,2 8,5% 607,5
21. Factor income (17-19+20) 2.090,1 1.978,5 2.232,2 1.960,9 2.138,5 1.694,1 -20,8% 2.080,0
Indicator A (2010-100)* 88,2 80,0 86,6 83,5 91,1 72,7 -20,2% 83,7
* Indicator A = Index of real income from agricultural factors per annual work unit, after deflation

Doel en korte beschrijving

De landbouweconomische rekeningen (LER) bieden een systematisch en vergelijkbaar overzicht van de economische activiteit in de bedrijfstak landbouw. Zij omvatten de netto toegevoegde waarde (productierekening, d.i. de vergoeding van alle productiefactoren), het netto overschot van de exploitatie (exploitatierekening, d.i. de opbrengst van de grond, het kapitaal en de niet-bezoldigde arbeidskracht) en het netto bedrijfsinkomen (bedrijfsinkomensrekening, d.i. de vergoeding van de niet-bezoldigde arbeidskracht, van de gronden die eigendom zijn van de bedrijven en van het kapitaal). De netto toegevoegde waarde wordt enerzijds berekend tegen producentenprijzen (d.w.z. zonder rekening te houden met subsidies aan en belastingen op de productie) en anderzijds tegen factorkosten of tegen basisprijzen (waarbij rekening wordt gehouden met deze subsidies en belastingen). Zij worden opgemaakt voor alle landbouweconomische eenheden van het land, die vallen onder de bedrijfstak landbouw. Concreet omvat die bedrijfstak alle landbouwbedrijven die bij de landbouwenquêtes in mei worden bevraagd en die beantwoorden aan de definitie van een landbouwbedrijf die wordt gehanteerd bij die telling.

De LER zijn jaarlijks en worden afgesloten in september van het jaar dat volgt op het referentiejaar. Alle bronnen met statistische gegevens over landbouw, zowel binnen als buiten de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, worden gebruikt om deze rekeningen op te maken.

Metadata