VAT-registered enterprises

4% growth in the number of enterprises in 2020

Enterprises
4% growth in the number of enterprises in 2020

Statbel, the Belgian statistical office, publishes today the yearly statistic of VAT units for 2020. In general, the number of births in 2020 is quite low. While between 2015 and 2019, the number of births increased on average by 3% per year, the variation of births in 2020 compared to 2019 is +0.70%. In 2019, this variation was +7.4%.

The number of de-registrations in 2020 is lower than in 2019 (-7.3%). Despite the exceptionally high number of de-registrations in 2019, the number of de-registrations in 2020 is lower than projected for this year.

In total, the number of enterprises grew by 4% in 2020 to 1,050,768 units on 31/12/2020. This growth is higher than in previous years, when it amounted to 3.5% on average per year between 2015 and 2019.

Which sectors?

Since 2017, the sector Professional, scientific and technical activities (Nace M) has been the sector with the highest number of enterprises in Belgium. There were 204,821 of them on 31/12/2020, or 4.9% more than a year earlier. This sector also saw the most movement in 2020: 20,043 enterprise births and 11,095 de-registrations.

With 185,683 VAT-registered enterprises, Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (Nace G) is the second largest sector. There were 17,992 births and 12,706 de-registrations in this sector in 2020. The growth in this sector amounts to 2.9% in 2020.

The third sector, Construction (Nace F), accounts for 143,339 enterprises. There were 16,146 births as against 9,093 de-registrations in this sector. This results in an annual growth of 4.7%.

Doel en korte beschrijving

Aantal btw-plichtigen, schrappingen en actieve btw-plichtigen sinds 2008, gebaseerd op het ondernemingsregister DBRIS, per jaar, gemeente of arrondissement (als de variabele werkgelegenheid aanwezig is), economische activiteit (NACE-BEL), tewerkstellingsklasse (2008 e.v.) en juridische vorm..

Populatie

btw-plichtigen

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Juridische vorm btw : Juridische vorm zoals gedefinieerd volgens de behoeften van de BTW (op alle punten conform met de nomenclaturen-tabel LU_COM. TU_COM_LGL_PSN_VAT)

Economische activiteit (NACE-BEL) ; Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Klasse van arbeid NIS : Klasse van arbeid NIS zoals gedefinieerd in de officiële NIS-nomenclatuur-tabel ???

Actieve BTW-plichtigen : De actieve btw-plichtigen op 31/12 worden bekomen via de gebruikte methode om deze populatie te berekenen in de maandelijkse kubus van de btw-plichtigen.

Men neemt daarvoor de oprichtingsdata zoals ze herberekend worden voor de maandelijkse statistiek : in sommige gevallen vervangt men de geldigheidsdatum door een transactiedatum in de maandelijkse statistiek. Men herneemt deze methode op het jaarlijks niveau om coherent te blijven met het aantal actieven op het einde van het jaar : deze aantallen moeten gelijk zijn in de maandelijkse en jaarlijkse statistiek.

Oprichtingen BTW-plichtigen : De oprichtingen (van btw-plichtigen) groepeert de entiteiten die de hoedanigheid van btw-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor. Het kan al dan niet gaan over nieuwe btw-plichtigen.

Via de links hieronder kunt U uw opzoeking definiëren voor de populatie van oprichtingen of schrappingen van de registers van de BTW voor een of meerdere jaren.

Terwijl de maandelijkse cijfers exhaustief de gebeurtenissen in het leven van een btw-plichtige weergeven (eerste inschrijving, schrapping, her-inschrijving, emigratie of immigratie), baseren de cijfers die jaarlijks geleverd worden voor de jaren 2008 e.v. zich op jaarlijkse foto´s die genomen worden op 31 december van elk jaar. Daaruit volgt dat, voor een gegeven jaar, het aantal ´oprichtingen´ of ´schrappingen´ in de jaarlijkse statistiek noodzakelijker wijs lager zal liggen dan de som van de oprichtingen en schrappingen geteld in de maandstatistiek. Enkel het aantal actieven op 31 december van elk jaar komt overeen tussen deze twee statistieken : men vergelijkt de hoedanigheid van de btw-plichtige op 31/12 : de oprichtingen groeperen de entiteiten met dat kenmerk op 31 december van het geobserveerde jaar, en die dat kenmerk niet hadden op 31 december van het voorgaande jaar.

Schrappingen BTW-plichtigen : De schrappingen groeperen de entiteiten die niet btw-plichtig zijn op 31 december van het geobserveerde jaar, en die hoedanigheid wel hadden op 31 december van het jaar ervoor.

Metadata