VAT-registered enterprises

There were 941,991 VAT-registered enterprises in Belgium on 31st December 2017

Enterprises
There were 941,991 VAT-registered enterprises in Belgium on 31st December 2017

The three sectors with the largest number of enterprises subject to VAT are "profesionnal, scientific and technical activities" (section M), "wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles" (section G) and "construction" (section F). "Accommodation and food service activities" (section I) and "other service activities" (section S) complete the top 5.

The importance of "profesionnal, scientific and technical activities" in the population of enterprises subject to VAT has sharply increased between 2014 and 2017. In 2017, the sector of "profesionnal, scientific and technical activities" registered a somewhat higher number of active enterprises than "wholesale and retail trade". One year earlier, "wholesale and retail trade" was still the largest sector.

The increase of the number of taxpayers in the "profesionnal, scientific and technical activities" is due to the mandatory registration in the Crossroads Bank for Enterprises as enterprise subject to VAT for lawyers (since 2014) and for company managers, representatives in the day-to-day management, liquidators and members of the board of directors (since 2016) acting as natural persons.

In the top 10, we also find the sectors "information and communication" (section J) "arts, entertainment and recreation" (section R) and "administrative and support service activities" (section N). These sectors also recorded strong growth results in 2017. However, the size of the sector "agriculture, forestry and fishing" has decreased.

Table 1
Content

Number of start-ups of enterprises subject to VAT according to legal form and administrative geography, most recent year

be.STAT logoAccess to latest statistics

Table 2

Doel en korte beschrijving

Aantal btw-plichtigen, schrappingen en actieve btw-plichtigen sinds 2008, gebaseerd op het ondernemingsregister DBRIS, per jaar, gemeente of arrondissement (als de variabele werkgelegenheid aanwezig is), economische activiteit (NACE-BEL), tewerkstellingsklasse (2008 e.v.) en juridische vorm..

Populatie

btw-plichtigen

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Juridische vorm btw : Juridische vorm zoals gedefinieerd volgens de behoeften van de BTW (op alle punten conform met de nomenclaturen-tabel LU_COM. TU_COM_LGL_PSN_VAT)

Economische activiteit (NACE-BEL) ; Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Klasse van arbeid NIS : Klasse van arbeid NIS zoals gedefinieerd in de officiële NIS-nomenclatuur-tabel ???

Actieve BTW-plichtigen : De actieve btw-plichtigen op 31/12 worden bekomen via de gebruikte methode om deze populatie te berekenen in de maandelijkse kubus van de btw-plichtigen.

Men neemt daarvoor de oprichtingsdata zoals ze herberekend worden voor de maandelijkse statistiek : in sommige gevallen vervangt men de geldigheidsdatum door een transactiedatum in de maandelijkse statistiek. Men herneemt deze methode op het jaarlijks niveau om coherent te blijven met het aantal actieven op het einde van het jaar : deze aantallen moeten gelijk zijn in de maandelijkse en jaarlijkse statistiek.

Oprichtingen BTW-plichtigen : De oprichtingen (van btw-plichtigen) groepeert de entiteiten die de hoedanigheid van btw-plichtige hebben op 31 december van het geobserveerde jaar, maar niet op 31 december van het jaar ervoor. Het kan al dan niet gaan over nieuwe btw-plichtigen.

Via de links hieronder kunt U uw opzoeking definiëren voor de populatie van oprichtingen of schrappingen van de registers van de BTW voor een of meerdere jaren.

Terwijl de maandelijkse cijfers exhaustief de gebeurtenissen in het leven van een btw-plichtige weergeven (eerste inschrijving, schrapping, her-inschrijving, emigratie of immigratie), baseren de cijfers die jaarlijks geleverd worden voor de jaren 2008 e.v. zich op jaarlijkse foto´s die genomen worden op 31 december van elk jaar. Daaruit volgt dat, voor een gegeven jaar, het aantal ´oprichtingen´ of ´schrappingen´ in de jaarlijkse statistiek noodzakelijker wijs lager zal liggen dan de som van de oprichtingen en schrappingen geteld in de maandstatistiek. Enkel het aantal actieven op 31 december van elk jaar komt overeen tussen deze twee statistieken : men vergelijkt de hoedanigheid van de btw-plichtige op 31/12 : de oprichtingen groeperen de entiteiten met dat kenmerk op 31 december van het geobserveerde jaar, en die dat kenmerk niet hadden op 31 december van het voorgaande jaar.

Schrappingen BTW-plichtigen : De schrappingen groeperen de entiteiten die niet btw-plichtig zijn op 31 december van het geobserveerde jaar, en die hoedanigheid wel hadden op 31 december van het jaar ervoor.

Metadata