Births and fertility

A birthday once every 4 years

Population
A birthday once every 4 years

2020: A leap year

On 1 January 2019, there were in the total population in Belgium 7,145 people whose birthday falls on 29 February.

Proportionally, they are more numerous in the province of Hainaut with 0.068 % of the Hainaut population and less numerous in Limburg (0.053 %).

At regional level, the people who will celebrate their birthday on 29 February account for 0.057 % of the Brussels population, 0.062 % of the Flemish and 0.065 % of the Walloons.

 

More info in our open data file: Number of persons per birthday

 

Province People born on 29 February Total population % of people born on 29 February
Province of Antwerp 1,172 1,857,986 0.063%
Province of Flemish Brabant 732 1,146,175 0.064%
Province of Walloon Brabant 242 403,599 0.060%
Province of West Flanders 756 1,195,796 0.063%
Brussels-Capital Region 693 1,208,542 0.057%
Province of East Flanders 958 1,515,064 0.063%
Province of Hainaut 908 1,344,241 0.068%
Province of Liège 721 1,106,992 0.065%
Province of Limburg 460 874,048 0.053%
Province of Luxembourg 172 284,638 0.060%
Province of Namur 331 494,325 0.067%
Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata