Births and fertility

Decrease in birth rate in 2020

Population
Decrease in birth rate in 2020

The number of births in Belgium fell by 2.9% in 2020 compared to 2019. This decrease can be observed in all three regions, but is more pronounced in Brussels (-6%) and Wallonia (-3.9%) than in Flanders (-1.5%).

The drop in births is particularly visible between October 2020 and January 2021. In the Brussels-Capital Region, the drop is 13% compared to the same months a year earlier. After a modest and regionally disparate recovery in the spring and summer of 2021, the number of births finally increased significantly in the three regions in October, November and December 2021 In 2021, the number of births in our country rose by 3.7% compared to 2020. The same evolution can be observed in Flanders (+4.7%) and Wallonia (+3.9%), while in Brussels the birth rate remains slightly down (-1%). Compared to 2019, this represents an increase of 0.7% for Belgium, 3.2% for Flanders and decreases of 0.1% and 6.9% respectively for Wallonia and Brussels.

Finally, the total fertility rate[1] falls to 1.55 children per woman in 2020 in Belgium, but increases again to 1.60 in 2021 (provisional figures).


[1] The total fertility rate (TFR) is the sum of the age-specific fertility rates (the age-specific fertility rate being the ratio between live births from women of a given age and the average number of women of this age). The TFR is the number of children that would be born to a woman if she were to live to the end of her childbearing years and bear children in accordance with age-specific fertility rates of the specified year.

Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata