Births and fertility

10,277 births in August

Population
10,277 births in August

Statbel publishes today the provisional monthly results of the statistics on births.

The first provisional figures show that in August 2021, 10,277 babies were born in Belgium: 5,868 in Flanders, 3,121 in Wallonia and 1,288 in the Brussels-Capital Region.

Also read : Provisional figures for 2020 Sharp drop in births in 2020

These results were calculated based on Demobel, Statbel’s demographic database (source: National Register). As these figures are provisional, it is not yet possible to draw any clear conclusions, either on a monthly or on an annual basis. This will have to wait until the final publication of the population figures on 1 January 2022 mid-2022.

Births per province

Province January 2021 February 2021 March 2021 April 2021 May 2021 June 2021 July 2021 August 2021
Province of Antwerp 1,424 1,473 1,731 1,674 1,667 1,796 1,853 1,778
Province of Flemish Brabant 842 767 957 1,018 988 931 1,051 954
Province of Walloon Brabant 270 276 305 310 309 319 334 323
Province of West Flanders 838 815 960 971 905 938 978 937
Province of East Flanders 1,150 1,155 1,331 1,229 1,235 1,324 1,420 1,468
Province of Hainaut 961 995 1,106 1,042 1,049 1,083 1,228 1,164
Province of Liège 809 889 940 893 907 911 981 950
Province of Limburg 578 538 679 569 610 646 700 731
Province of Luxembourg 241 221 224 273 253 255 292 270
Province of Namur 402 377 450 424 409 447 396 414
Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata