Births and fertility

8,879 births in November

Population
8,879 births in November

Statbel publishes today the provisional monthly results of the statistics on births.

The first provisional figures show that in November 2022, 8.879 babies were born in Belgium: 4.947 in Flanders, 2.747 in Wallonia and 1.185 in the Brussels-Capital Region.

These results were calculated based on Demobel, Statbel’s demographic database (source: National Register).

As these figures are provisional, it is not yet possible to draw any clear conclusions, either on a monthly or on an annual basis.

This will have to wait until the final publication of the population figures on 1 January 2023 mid-2023.

Births per province and the Brussels-Capital Region

Province/Region January 2022 February 2022 March 2022 April 2022 May 2022 June 2022 July 2022 August 2022 September 2022 October 2022 November 2022
Brussels-Capital Region 1,151 1,146 1,188 1,169 1,231 1,263 1,353 1,197 1,251 1,242 1,185
Province of Antwerp 1,564 1,521 1,675 1,576 1,681 1,583 1,680 1,691 1,651 1,611 1,514
Province of Flemish Brabant 923 859 902 894 949 963 962 989 979 900 897
Province of Walloon Brabant 289 269 324 279 314 325 308 290 337 306 250
Province of West Flanders 897 846 931 923 962 926 930 913 869 852 820
Province of East Flanders 1,220 1,178 1,298 1,231 1,294 1,219 1,238 1,268 1,272 1,259 1,116
Province of Hainaut 1,112 1,040 1,075 1,040 1,178 1,160 1,190 1,244 1,151 1,061 1,074
Province of Liège 932 841 911 885 970 947 1,002 936 934 931 826
Province of Limburg 667 600 673 599 632 668 652 674 633 633 600
Province of Luxembourg 252 266 280 248 248 242 300 260 237 282 221
Province of Namur 409 360 407 398 415 407 409 422 439 373 376
Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata