Births and fertility

More than half of newborn children have unmarried parents

Population
More than half of newborn children have unmarried parents

For the first time since the beginning of the measures, more children in Belgium are born to unmarried parents than to married parents.

This is what emerged from the annual birth figures of Statbel, the Belgian statistical office. In 2015, more than half of children (50.6 %) were born to unmarried couples, against 49.4 % to married couples. However, most of the parents live together at the time of the birth of their child: in 2015, they were 87.9 %.  

The mother's mean age keeps increasing slowly, both for the first child and the others. Women who give birth are on average 30.5 years old, and 28.7 years old when they have their first child. Fertility keeps decreasing, with an average of 1.68 child per woman in 2016.

Married vs unmarried parents

The share of live births inside marriage has been decreasing for many years. It was still above 70 % in 2000, but now stands at 49.4 %. While in Flanders, the 50 % mark of births outside marriage has not yet been exceeded (49.5 % in 2015), it was already exceeded in Wallonia in 2007 ; both regions evolve at about the same pace, but with different starting levels. In the Brussels-Capital Region, the situation is totally different: the share of live births inside marriage remains well above the national average (64.4 % in 2015) and decreases much more slowly than in the two other regions.

Cohabiting vs non-cohabiting parents

Outside marriage does not mean outside union ! It should be noted that the share of live births occurring outside union (consensual union or registered partnership) remains a small minority everywhere (12.2 % in 2000 and 12.1 % in 2015), even with a recent small decrease, thanks to the fact that registered partnerships are better taken into account. In Flanders, the share of births inside union always remains close to 90 %; in Brussels-Capital and in Wallonia, it remains close to 85 %, with a slight paradox: just because the share of births inside marriage is and remains the highest in Brussels-Capital does not mean that the share of live births inside union is the highest.

Age of the mother: 30.5 years on average

The mother's mean age at the birth of her child keeps increasing slowly : 30.5 years at national level, 31.5 years in the Brussels-Capital Region, 30.4 years in the Flemish Region and 30.2 years in the Walloon Region. The evolution is similar for the first birth, even if a little slower: 28.7 years for the whole country, 29.8 years for Brussels-Capital, 28.8 years for the Flemish Region and 28.2 years for the Walloon Region. 

Fertility: identical in Flanders and in Wallonia, higher in Brussels

In 2016, the fertility, measured by the total fertility rate  amounts to 1.68 child per woman (according to the conditions of the moment). This is the same level as in 2003, which was then on the increase. In the Brussels-Capital Region, it remains higher than the national average, but is slowing down sharply (1.82 child per woman). In Flanders and in Wallonia, it is now almost identical (1.66 child per woman). 

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata

5.5%20Geboorten%20en%20vruchtbaarheid.svg

Do you have questions about this Theme?