Births and fertility

Belgian women experience motherhood for the first time at the age of 29.1 on average

Population
Belgian women experience motherhood for the first time at the age of 29.1 on average

Definitive statistics on births for 2017 show that the number of births decreased by 1.7 % compared to 2016.  The sharpest decrease is registered in the Flemish Region (2.3 %) (compared to a decrease of 1 % in the Walloon Region and of 1.2 % in the Brussels-Capital Region).

The average age at birth is constantly increasing

Since at least 1998, the average age of mothers at the birth of their children has increased at an average annual rate of almost 0.1 year. At national level, it went from 29.1 years in 1998 to 30.7 years in 2017. The evolution is similar for the first birth: from 27.3 years in 1998 to 29.1 years in 2017. At regional level, the evolutions are more or less similar, but the evolution is slightly less orderly and slightly faster in Brussels-Capital than elsewhere. Yet the levels remain different: the average age of the mother at birth is higher, whatever the birth order, in the Brussels-Capital Region (30.2 years for the first birth and 31.8 years for all birth orders) than in the Flemish Region (29.1 years for the first birth and 30.6 years for all birth orders) and in the Walloon Region (28.6 years for the first birth and 30.5 years for all birth orders).

The large majority of births occur in a union (legal or de facto)

In 2017, the share of live births out of wedlock continued to increase. Becoming the majority in 2015, they represent today 53 % of the births in Belgium. In Flanders, the 50 % mark of births out of wedlock was exceeded in 2017 (51,3 %). In Wallonia, this point was reached in 2007 and the share of births out of wedlock now exceeds 60 % (63.5 %). In Brussels-Capital, the situation remains different, with 37.6 % of live births out of wedlock and a slower evolution than in the two other regions. At the same time, the share of live births out of a union (de facto or legal) remains a minority (14.5 % in 2017 for the whole country) and increases slowly. In Flanders, it stands at 10,6 %, while in Brussels-Capital it is 18.8 % and in Wallonia 19.3 %.

Dashboard
Content

Doel en korte beschrijving

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is de belangrijkste en rijkste. Hij biedt veel informatie over alle kinderen die in het land worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Hij geeft echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het Rijksregister. Door die twee bronnen met elkaar te combineren en vanaf 2010 het Rijksregister als basisbron te gebruiken registreert de statistiek enkel levendgeboorten bij vrouwen die wettelijk in België verblijven, ongeacht of die geboorten in België plaatsvinden of in het buitenland. Die geboorten worden uitgesplitst volgens de administratieve eenheden van het land, volgens de voornaamste kenmerken van de moeder en volgens bepaalde kenmerken van de pasgeborene. Er kunnen tevens een aantal vruchtbaarheidsindicatoren uit worden afgeleid. Zo kan men het niveau en de evolutie van de demografische dynamiek van het land situeren. Het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd is de verhouding tussen het aantal levendgeborenen uit vrouwen van een bepaalde leeftijd en het gemiddeld aantal vrouwen op die leeftijd, voor het beschouwde jaar. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) vat de opeenvolgende bevolkingscijfers per leeftijd samen en is de som van die cijfers. Het TVC is gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductief leeftijdsinterval zou krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd..

Populatie

Geheel van rechtswege levende geboorten

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1 jaar na de referentieperiode

Definities

Geboortemaand : Geboortemaand, gehaald uit de geboortedatum

Geslacht kind : Geslacht van het kind

Geboorteplaats : Plaats van de bevalling

Tweelinggeboorte : Totaal aantal geboorten, doodgeboren inbegrepen, ten gevolge de zwangerschap

Plaats van het kind : Plaats van het kind in het geheel van levende geboorten bij de moeder

Duur zwangerschap : Duur van de zwangerschap (in weken) op het moment van de geboorte

Manier van bevallen : Soort van hulp bij de bevalling

Aangeboren afwijkingen : Aanwezigheid van één of meer aangeboren afwijkingen

Gewicht : Gewicht (in gram) van het kind bij de geboorte

APGAR na 1 min : APGAR-score na 1 minuut.

Metadata