Land use

Land use

Environment
bos

45 % of land areas in our country consist of agricultural lands, 23 % of forests and 21 % of built-up lands. This may seem surprising, but there are currently more forests than shortly after Belgium was created. Shortly after 1830, there were more arable lands.
The higher the geographical level, the more reliable this statistic is. That is why few detailed figures are published. In principle, we use the following sources: the land register for built-up lands, the agricultural survey for agricultural lands and the forest inventory for forests.

Purpose and brief description

Ground surface is here divided over agricultural land, built-up land and related sites and others..

Databronnen

1.   Totaal landbouwgronden

 • - 1950 & 1970: Landbouw- en bostellingen 1950 en 1970 (Nationaal Instituut voor de Statistiek).
 • - 1955-1969 & 1971-1979:  Eurostat ZPA1.
 • - 1980-heden: Landbouwtelling AD Statistiek.

2.   Totaal bos

 • - 1950, 1970: Landbouw- en bostellingen 1950 en 1970 (Nationaal Instituut voor de Statistiek).
 • - 1980, 1985, 2001-2004, 2011: Schatting gebaseerd op trend van kadastrale data op de recentere bosinventarissen (1984, 1997, 2005 ...).
 • - 1990, 2000, 2005: Bosinventarissen 2007.
 • - 1980, 1985, 1990, 2000, 2005: Inclusief percelen die als "landbouwgronden" in het kadaster worden vermeld.
 • - 2012-heden: zelfde waarden als 2011 werden genomen als schatting.

3.   Bebouwde gronden en aanverwante terreinen

 • - Kadaster (FOD Financiën).
 • - Rubriek 3.7 bevat ook enkele delen van de grote waterlopen.

7.   Water

 • - 1955-1976: Eurostat ZPA1.
 • - 1985, 2001-heden: nowcasting (extrapolation).
 • - 1990, 2000: Bron EEA-CORINE.
 • - 1995: Geïntrapoleerd.

8.   Zeegebied in de Noordzee

 • - Vanaf 2015: MUMM-BMM-UGMM

9.   Overige terreinen

 • - Restcategorie berekend door landoppervlakte (rubriek 10) te verminderen met alle overige rubrieken.

10.  Landoppervlakte

 • - 1955-1979, 1981-1984: Eurostat ZPA1.
 • - 1950, 1980, 1985-heden: Kadaster (FOD Financiën).

Frequency

Yearly.

Timing publication

Results available 6 months after the reference period.

Definitions

Terreintypen ADDENDUM: termen en definities (PDF, 43.92 Kb)

Metadata