Statistieken

Analyse - Trends op de Belgische arbeidsmarkt
Kerncijfers 2014
Census 2011
FRIBS Impact Assessment
Your take on Statistics

In de kijker - 21 mei 2015

Hart- en vaatziekten en kanker blijven veruit de belangrijkste doodsoorzaken

DoodsoorzakenDe Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium heeft zopas de tendensen in doodsoorzaken gepubliceerd voor het jaar 2012. Uit deze gegevens blijkt dat:

  • het aantal overlijdens in 2012 sterk is toegenomen als gevolg van de aanhoudende vergrijzing van de bevolking;

  • hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak blijven (28,8%), hoewel hun relatieve belang voortdurend is gedaald over de hele periode (36,0% in 1998);

  • kanker nog steeds de op één na belangrijkste doodsoorzaak (26,0%) is. Ver achter liggen longziekten (10,4%), die opvallend stabiel blijven qua aantal en relatief belang;

  • kwaadaardige tumoren in het ademhalingsstelsel (voornamelijk longen, bronchiën en luchtpijp; 6,0%), de dikke darm (2,7%), de borst (2,1%) en de prostaat (1,3%) behoren tot de meest voorkomende vormen van kanker;

  • het belang van verkeersongevallen (0,7% van het totaal) als niet-natuurlijke doodsoorzaak langzaam afneemt, vooral bij mannen;

  • zelfmoorden over de hele periode stabiel zijn gebleven (1,9% in 2012 net zoals in 1998).

Deze statistiek wordt opgemaakt aan de hand van de statistische formulieren voor overlijdensaangiften die door de instellingen van de deelstaten worden ontvangen en gecodeerd (behandeld), voordat ze aan de federale overheid worden doorgestuurd. Deze administratieve weg brengt lange publicatietermijnen met zich mee. Bovendien is deze statistiek voor het derde jaar op rij gebaseerd op het Rijksregister om het totale aantal overlijdens te bepalen bij mensen die wettelijk in België verblijven. Door het gebruik van het Rijksregister kunnen de buitenlandse sterfgevallen van legaal ingezetenen opgenomen worden in deze statistiek, en is het ook gemakkelijker om de mensen die gewoonlijk maar niet wettelijk in België verblijven uit te sluiten van deze statistiek.

Door de recuperatie van de gegevens van 2000 tot 2002 vormt de statistiek van 2012 een aanvulling op een lange reeks die in 1998 begon met de tiende revisie van de internationale statistische classificatie van ziekten en aanverwante gezondheidsproblemen (CIM-10) van de Wereldgezondheidsorganisatie. De CIM-10 wordt gebruikt om doodsoorzaken te omschrijven en te coderen. Op basis van deze classificatie wordt de onderliggende doodsoorzaak geïdentificeerd, waardoor de voornaamste tabellen van deze statistiek kunnen worden opgemaakt.

De aldus opgestelde statistiek van de doodsoorzaken vormt een interessante statistische bron die aanleiding kan geven tot talrijke analyses naar oorzaak of groep van oorzaken, naar gewest of provincie, naar geslacht, naar leeftijd of leeftijdsgroep. De gegevens zijn nu beschikbaar voor de gehele periode 1998 – 2012.

Nieuw op Eurostat

Aardolieprijzen
Benzine 95 RON1,5350-
Benzine 98 RON1,5890-
Diesel1,2870- - -
Stookolie (-2000 l)0,6920-
Stookolie (+2000 l)0,6657-
geldig vanaf 30/05/2015

Dynamische tabellen

Kerncijfers 2014

DigibibExterne link

FacebookExterne linkTwitterExterne link Volg statbel