Statistieken

Vertrouwensverbintenis
Verkeersongevallen en -slachtoffers
Big data en statistieken
The European Statistics Annual Work Programme 2017

In de kijker - 11 augustus 2017

Forse stijging in pluimveebestand in 2016

pouletDe Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium publiceert vandaag een update van de landbouwgegevens 2016. Naast de methodologische aanpassingen (zie onder) zijn er een aantal grote tendensen:

Voor het eerst sinds 2011 zijn de oppervlakten van cultuurgrond voor suikerbieten niet gedaald. Ze zijn zelfs significant gestegen, met name met 6,1 %.

Voor aardappelen wordt een duidelijke toename geconstateerd. Een voortzetting van de stijgende tendens die ook in de voorgaande jaren is opgetekend.

Ook de perenteelt groeit verder aan. De oppervlakte die beplant wordt met perelaars is in 20 jaar meer dan verdubbeld, en ook 2016 past in die evolutie.

Bij de veeteelt loopt het aantal varkens verder terug. Het varkensbestand staat op het laagste peil in de voorbije 30 jaar in België.

Tegelijk is er een forse opkomst bij het pluimvee, zowel bij leg- als slachtkippen. Het bestand met slachtkippen is in 2016 het hoogste ooit in België geregistreerd, en gaat samen met de significante stijgingen van kippenslachtingen. Bij de legkippen is de stijging een bevestiging van de heropleving die al 3 jaar wordt genoteerd. Die stijging duidt erop dat de investeringen aan het verschuiven zijn van de varkens- naar de pluimveehouderij.

METHODOLOGISCHE NOTA

Deze cijfers zijn afkomstig van de gewestelijke administratieve databanken, die nog zijn aangevuld met gegevens uit de enquête van november 2016.

De administratieve gegevens worden opgesteld door de gewestelijke overheden aan de hand van de definitieve verzamelaanvragen van 2016.

Vooreerst valt op te merken dat het aantal landbouwbedrijven onveranderd is gebleven, zowel in Wallonië als in Vlaanderen. Die stabiliteit, die afsteekt tegen de voorheen gebruikelijke, jaar na jaar vastgestelde inkrimpingen van het bedrijvenbestand, is hoofdzakelijk te verklaren door een verbetering van ons landbouwbedrijvenregister, waarbij bedrijven die in de voorgaande jaren niet werden meegerekend thans wél in het bestand konden worden opgenomen. Die aanpassing is een gevolg van de ingrijpende, bij Statistics Belgium doorgevoerde methodologische verandering die erin bestond voor het beheer van het register geen beroep meer te doen op de gemeenten, maar nog slechts op de administratieve registers van de Gewesten. Op die aanpassing is ook de geringe stijging terug te voeren van de totale Oppervlakte cultuurgrond in Vlaanderen zowel als in Wallonië.

Nieuw op Eurostat

aardolieprijzen
Benzine 95 RON E101,4000-
Benzine 98 RON E101,4620-
Diesel1,3030-
Stookolie 50 (-2000 l)0,5658- - -
Stookolie 50S (+2000 l)0,5389- - -
geldig vanaf 11/08/2017

Open data

Dynamische tabellen

Nomenclaturen

DigibibExterne link

FacebookExterne linkTwitterExterne link Volg statbel