Statistieken

Onze kantoren zijn gesloten op vrijdag 18 april 2014 vanaf 15 uur. Vanaf dinsdag 22 april 2014 staan we opnieuw tot uw dienst.

Tevredenheidsenquête
Benelux - Kerncijfers en trends 2014
Huurcalculator
Contact Center

In de kijker - 21 maart 2014

Levensverwachting neemt niet langer toe

LevensverwachtingUit de nieuwe sterftetafels van 2012, gepubliceerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, blijkt dat de levensverwachting bij de geboorte lichtjes gedaald is. Voor de ganse bevolking in België (beide geslachten) is de kaap van 80 jaar wel overschreden, maar de levensverwachting bij de geboorte is met iets meer dan een maand afgenomen (-44 dagen) en bedraagt nu 80,25 jaar.

Die lichte daling is iets meer uitgesproken voor mannen, bij wie de levensverwachting bij de geboorte 77,61 jaar bedraagt (-55 dagen), dan voor vrouwen, bij wie de levensverwachting 82,82 jaar bedraagt (-18 dagen). Het verschil tussen de geslachten neemt dus niet verder af en bevindt zich opnieuw op het niveau van 2010 (5,2 jaar, nog steeds in het voordeel van vrouwen). De daling is ook groter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (79,95 jaar of een afname van iets meer dan een half jaar) dan in het Vlaams Gewest (81,1 jaar of een afname van -37 dagen). In het Waals Gewest werd er een lichte verbetering opgetekend (78,79 jaar of +22 dagen). Die verbetering is uitsluitend toe te schrijven aan de toename bij vrouwen (81,83 jaar of +85 dagen). Voor mannen in Wallonië is er echter ook sprake van een lichte afname ten opzichte van 2011 (75,7 jaar of -22 dagen).De daling in de levensverwachting bij de geboorte kan in verband gebracht worden met twee gebeurtenissen. Ten eerste nam het aantal griepgevallen in februari-maart 2012 sterk toe. Volgens het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid zorgde die griepepidemie voor een sterke stijging van het aantal sterfgevallen. Ten tweede zet de vergrijzing van de bevolking in België zich door. In dat verband moet er gewezen worden op de vervanging, in de top van de leeftijdspiramide, van de generaties met lage geboortecijfers van de Eerste Wereldoorlog door grotere en vooral minder uitgedunde generaties. Het is echter nog te vroeg om met zekerheid te zeggen of het slechts gaat om een conjunctureel toeval zoals in 2003 of in 2008, of om een duurzamere trend in de levensverwachting.

Nieuw op Eurostat

Aardolieprijzen
Super 95 RON1,6420-
Super 98 RON1,6950-
Diesel1,4510+++
Stookolie (-2000 l)0,8394-
Stookolie (+2000 l)0,8128-
geldig vanaf 18/04/2014

Dynamische tabellen

Kerncijfers 2013Externe link

DigibibExterne link

FacebookExterne linkTwitterExterne link Volg statbel