Statistieken

Inproductiestelling van een nieuwe versie van be.STAT.

Kerncijfers 2015
Census 2011 - Agglomeraties 200m
Tijdsbestedings-
onderzoek 2013
ESS Vision 2020
Foreign language learning statistics

In de kijker - 28 april 2016

Bijna een vierde van de hooggeschoolde loontrekkenden verricht thuiswerk

Meer en meer werknemers verrichten hun werk soms of gewoonlijk van thuis uit. Waar het percentage loontrekkenden dat soms of gewoonlijk thuis werkt in 1995 4,6% bedroeg, is dit aandeel 20 jaar later opgelopen tot 12,2%. Het gaat hier om alle loontrekkenden, met uitzondering van de leerkrachten. Wanneer ook de leerkrachten opgenomen worden, dan werkte in 2015 zelfs 16% van de loontrekkenden soms of gewoonlijk thuis.

Opvallend is dat het percentage thuiswerkers veel hoger ligt bij hooggeschoolden dan bij midden- en laaggeschoolden1. Ook de groei van thuiswerk is het sterkst bij hooggeschoolden. In 2015 werkte bijna een vierde van de hooggeschoolden gedeeltelijk of volledig thuis. Bij midden- en laaggeschoolden bedroeg dit percentage respectievelijk 5,1% en 2,9%.

Grafiek: Evolutie van het percentage thuiswerkende loontrekkenden (exclusief leerkrachten) (1995-2015)

G-telewerk

Bron: Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.

Meer...

Nieuw op Eurostat

Aardolieprijzen
Benzine 95 RON1,3770-
Benzine 98 RON1,4510-
Diesel1,1880-
Stookolie 50S (-2000 l)0,5354-
Stookolie 50S (+2000 l)0,5091-
geldig vanaf 20/05/2016

Open data

Dynamische tabellen

Nomenclaturen

DigibibExterne link

FacebookExterne linkTwitterExterne link Volg statbel