Raadpleeg de Boordtabel van de kmo's 2017
Verknal uw feest niet!
Cyberveiligheid - Is uw bedrijf er klaar voor?
Verlenging van de innovatiepremie

Contact Center

contact center

Tel. : +32 800 120 33
Fax : +32 800 120 57
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Tot uw dienst iedere werkdag van 9u tot 17u.

Meer info over het Contact Center

Overige contactinformatie

Emas

Logo Emas : Geverifieerd milieuzorgsysteem

Voor zijn milieuvriendelijk beleid kreeg
de FOD Economie, K.M.O., Middenstand
en Energie een Emas-registratie.