Consumptieprijzen (CPI)

Op deze pagina vindt u een overzicht van de indexcijfers van april 2016.

De consumptieprijsindex van de maand april 2016 bedraagt 102,75 punten. De index stijgt deze maand met 0,18 punt. De inflatie daalt van 2,24 % naar 2,04%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,06 punt en bedraagt 103,53 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 2,72% naar 2,38%.

De overgang naar het nieuwe referentiejaar gaat gepaard met de aanpassing van de consumptieprijsindex aan de nieuwe Europese COICOP nomenclatuur (classificatie van consumptieve uitgaven). Door de overgang naar de nieuwe COICOP nomenclatuur waren de indexcijfers op een lager niveau niet meer vergelijkbaar tussen basis 2004 = 100 en referentiejaar 2013 = 100. Daardoor werd een backcasting (*) uitgevoerd voor de periode 2006 - 2013. Deze is terug te vinden in de Excel file op deze pagina of via Be-Stat.

De gezondheidsindex stijgt in april met 0,06 punt tot 103,53 punten tegenover 103,47 punten in maart. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 100,93 punten. Hiermee wordt de blokkering op het niveau van maart 2015 (100,66 punten) beëindigd. Ter herinnering,  door de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015) werd de afgevlakte gezondheidsindex geblokkeerd op het niveau van maart 2015 (nl. 100,66 punten), zolang het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de vier laatste maanden, vermenigvuldigd met de factor 0,98, het niveau van maart 2015 niet overschreed. Deze maand werd deze waarde dus overschreden.

De eerstvolgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 101,02 punten. Als de afgevlakte gezondheidsindex de spilindex bereikt of overschrijdt, worden de sociale uitkeringen en de lonen in de openbare sector verhoogd met 2%. Gezien de afgevlakte gezondheidsindex 100,93 punten bedraagt, werd de spilindex deze maand dus niet bereikt. De meest recente spilindexoverschrijding vond plaats in november 2012.

Consumptieprijsindex102.75
Inflatie+2.04%
Gezondheidsindex103.53
Afgevlakte index100.93

U kunt het laatste persbericht en alle gegevens sinds 1920 downloaden beknopte beschrijving van de methodologische aanpassingen en het gewichtenschema. Er is ook een praktische huurcalculator beschikbaar.

De FOD Economie maakt geen vooruitzichten. Dat behoort tot de bevoegdheid van het Federaal PlanbureauExterne link.

Ecozoom

Metadata

Persberichten

Publicaties

Consumptieprijsindex, inflatie, gezondheidsindex, afgevlakte index, indexen zonder petroleum en energie, laatste 13 maanden

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontjeExterne link