Consumptieprijzen (CPI)

Op deze pagina vindt u een overzicht van de indexcijfers van december 2016.

De consumptieprijsindex van de maand december 2016 bedraagt 103,54 punten. De index stijgt deze maand met 0,13 punt. De inflatie stijgt van 1,77 % naar 2,03%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,08 punt en bedraagt 104,05 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,65% naar 1,78%.

De overgang naar het nieuwe referentiejaar gaat gepaard met de aanpassing van de consumptieprijsindex aan de nieuwe Europese COICOP nomenclatuur (classificatie van consumptieve uitgaven). Door de overgang naar de nieuwe COICOP nomenclatuur waren de indexcijfers op een lager niveau niet meer vergelijkbaar tussen basis 2004 = 100 en referentiejaar 2013 = 100. Daardoor werd een backcasting (*) uitgevoerd voor de periode 2006 - 2013. Deze is terug te vinden in de Excel file op deze pagina of via Be-Stat.

De gezondheidsindex stijgt in december met 0,08 punt tot 104,05 punten tegenover 103,97 punten in november. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in december 101,81 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die 103,04 punten bedraagt, werd deze maand niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond in mei plaats.

De inflatie bedraagt nu 2,03%, tegenover 1,77% in november en 1,81% in oktober. Gemiddeld voor 2016 bedroeg de inflatie 1,97%. De inflatie op basis van de gezondheidsindex stijgt deze maand en bedraagt nu 1,78% tegenover 1,65% in november en 1,55% in oktober. De inflatie zonder energieproducten daalt in december tot 1,65%, tegenover 1,72% vorige maand en 1,83% in oktober. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,53% in december, tegenover 1,67% in november en 1,83% in oktober.

Consumptieprijsindex103.54
Inflatie+2.03%
Gezondheidsindex104.05
Afgevlakte index101.81

U kunt het laatste persbericht en alle gegevens sinds 1920 downloaden beknopte beschrijving van de methodologische aanpassingen en het gewichtenschema. Er is ook een praktische huurcalculator beschikbaar.

De FOD Economie maakt geen vooruitzichten. Dat behoort tot de bevoegdheid van het Federaal PlanbureauExterne link.

Ecozoom

Metadata

Persberichten

Publicaties

Consumptieprijsindex, inflatie, gezondheidsindex, afgevlakte index, indexen zonder petroleum en energie, laatste 13 maanden

be.STAT logoIndien u meer details wil of zelf variabelen wenst te selecteren, klik dan op het be.STAT icoontjeExterne link