Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen

  • Sterfte aan niet-overdaagbare ziekten
    • Gezonde levensverwachting vrouwen
    • Gezonde levensverwachting mannen
  • Sterfte als gevolg van zelfdoding ***
    • Levensverwachting vrouwen in goede geestelijke gezondheid
    • Levensverwachting mannen in goede geestelijke gezondheid

Doodsoorzaken