Distributie van drinkwater

Het jaarlijkse waterverbruik

Leefmilieu
Het jaarlijkse waterverbruik

Het jaarlijkse waterverbruik in ons land bedroeg 677 miljoen m³ in 2017.

Ongeveer twee derde daarvan is grondwater, het andere derde is oppervlaktewater.

Het geschatte verlies (te wijten aan een beschadigd distributienet) wordt geraamd op 113 miljoen m³.

Tabel
Content

Distributie van drinkwater in België (1993-2017)

Jaar Miljoen m³
Gebruik (a+b+c+d) Grondwaterwinning (a) Behandeld oppervlaktewater (b) Verlies (c‌)(1) Netto invoer van andere sectoren (d)(2)
1993 665 501 222 -92 33
1995 663 512 215 -100 37
2000 719 498 247 -91 65
2005 716 476 261 -94 74
2010 694 474 257 -110 72
2013 680 454 261 -106 72
2014 668 450 254 -105 68
2015 678 447 269 -107 69
2016 673 453 260 -107 66
2017 677 455 272 -113 62
In miljoen m³. 
(1) Verlies: verschil tussen de hetgeen geproduceerd is en hetgeen effectief gebruikt werd door de consument: door een beschadigd netwerk, spoelen van het netwerk, gebruik door de brandweer,… 
(2) Verschil tussen water gekregen en gegeven aan andere maatschappijen 
Bron : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

Doel en korte beschrijving

Maandstatistiek van de productie in de waternijverheid, zij meet het volume water beschikbaar voor de verdeling

Populatie

Belgische Staat

Methode van datainzameling

SAPQ (Self Administered Paper Questionnaire) ; SAWQ (Self Administered Web Questionnaire)

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Definities

Watervolume beschikbaar voor de verdeling : Volume opgevangen ondergrondswater verhoogd met het volume oppervlaktewater behandeld met het oog op de verdeling en met het watervolume ontvangen van andere maatschappijen en verminderd met aan andere maatschappijen afgestane water volume en met het verlies.

Metadata