Distributie van drinkwater

Het jaarlijkse waterverbruik

Leefmilieu
Het jaarlijkse waterverbruik

Het jaarlijkse waterverbruik in ons land bedroeg 673 miljoen m³ in 2016. Ongeveer twee derde daarvan is grondwater, het andere derde is oppervlaktewater. Het geschatte verlies (te wijten aan een beschadigd distributienet) wordt geraamd op 107 miljoen m³.

Tabel
Content

Distributie van drinkwater in België (1993-2016)

Jaar Miljoen m³
Gebruik (a+b+c+d) Grondwaterwinning (a) Behandeld oppervlaktewater (b) Verlies (c‌)(1) Netto invoer van andere sectoren (d)(2)
1993 665 501 222 -92 33
1995 663 512 215 -100 37
2000 719 498 247 -91 65
2005 716 476 261 -94 74
2010 694 474 257 -110 72
2012 682 463 259 -102 61
2013 680 454 261 -106 72
2014 668 450 254 -105 68
2015 678 447 269 -107 69
2016 673 453 260 -107 66
In miljoen m³. 
(1) Waterverlies te wijten aan beschadigd distributienet 
(2) Verschil tussen water gekregen en gegeven aan andere maatschappijen 
Bron : Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)

Doel en korte beschrijving

Via verschillende bronnen wordt een inschatting gemaakt van hoeveel zoetwater er in België verbruikt wordt en door wie. Ook de herkomst van het zoetwater is bekeken.

Populatie

Belgische Staat

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 1-4 jaar na de referentieperiode

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL) : Officiële nomenclatuur met een 'X' op het einde van het nummer daar de informatie slechts 4 posities is.

Zoetwaterbronnen : Neerslag - reële evapotranspiratie + instroom vanuit buurlanden

Zoetwateronttrekking : Oppervlaktewater + grondwater

Zoetwatergebruik per sector ; Zoetwatergebruik door landbouw, industrie (waarvan koelwater), diensten en huishoudens

Watergebruik per inwoner : Watergebruik door tertiaire sector en de huishoudens, gedeeld door het aantal inwoners

Percentage onttrokken water in verhouding tot interne waterbronnen : Totale beschikbare bronnen

Percentage onttrokken water in verhouding tot totale beschikbare bronnen : Totale beschikbare bronnen

Metadata

Zijn er vragen over dit thema?