Verkoop van pesticiden

De markt van de pesticiden blijft stabiel 

Leefmilieu
De markt van de pesticiden blijft stabiel 

In 2016 werd er 6.843 ton pesticiden op de markt gebracht in België. Het ging voor 42% over schimmelwerende en bacteriëndodende middelen en voor een derde over onkruidbestrijdingsmiddelen, aardappelloofvernietigers en moswerende middelen. De totale hoeveelheden bleven stabiel t.o.v. 2015 ondanks de stijging van 16% van de middelen om de plantengroei te regelen en de stijging van 10% van de schimmelwerende en bacteriëndodende middelen die gecompenseerd wordt door de daling van 5% van de onkruidbestrijdingsmiddelen.

Tabel
Content

Jaarlijkse hoeveelheden van opgenomen stoffen in de op de markt gebrachte pesticiden (kg)

Hoofdcategorieën 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fungiciden en bactericiden 2.352.240 2.630.620 2.509.361 3.105.633 2.607.714 2.856.849
Herbiciden, loofdoders en mosbestrijders 2.481.354 2.726.988 2.455.044 2.519.651 2.390.105 2.261.412
Insecticiden en acariciden 669.945 566.332 604.926 537.137 560.533 560.902
Mollusciciden 18.176 25.866 27.653 53.820 27.087 20.239
Plantengroeiregulatoren 244.966 255.043 294.408 261.248 289.904 335.506
Andere gewasbeschermingsmiddelen 731.901 750.656 745.779 911.850 841.805 807.607
Totaal 6.498.581 6.955.505 6.637.170 7.389.339 6.717.149 6.842.515
Bron : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

In toepassing van het koninklijk besluit verstrekken de eigenaars van vergunningen jaarlijkse gegevens over de verkoop van elk commercieel product waarvoor een vergunning is verleend voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen aan de bevoegde autoriteit. Deze instantie is de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die zich bezighoudt met de verzamelde gegevens. Deze gegevens worden in eerste instantie gebruikt om de vergoeding te bepalen die verschuldigd is voor het op de markt brengen van pesticiden.
De hoeveelheden commerciële producten (kg of liters) worden omgezet in werkzame stoffen (kg) op basis van de respectieve concentratie in werkzame stof van elk product.

De betrouwbaarheid van de opgegeven hoeveelheden producten wordt gecontroleerd voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor het op de markt brengen. De abnormale en ontbrekende hoeveelheden worden gecontroleerd met de ondernemingen die een aangifte doen. 

De vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd door een officiële overeenkomst tussen de overheid (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) en de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR) De gegevens worden verborgen, als er minder dan 3 leveranciers zijn die een stof verkopen (verborgen voor alle aggregatieniveaus, volgens een cascadeproces).

Metadata