Uitgaven van de huishoudens in verband met het leefmilieu

Tabel
Content

Gemiddelde uitgaven van de huishoudens in verband met het leefmilieu 2016

Uitgaven per huishouden in EUR 2016
Totaal in verband met huishoudelijk afval
België 74
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8
Vlaams Gewest 72
Waals Gewest 102
Totaal in verband met individueel vervoer
België 216
Brussels Hoofdstedelijk Gewest nb
Vlaams Gewest nb
Waals Gewest nb
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) - Huishoudbudgetonderzoek

Totaal in verband met huishoudelijk afval: Kosten voor de afvoer en ophaling van huisvuil; kosten voor aankoop van huisvuilzakken, gemeentelijke vuilniszakken of vignetten om op de zak te kleven, taksen op vuilnis en afval; kosten voor de ophaling van afvalcontainers met een elektronische chip (bv. groencontainers); andere betalingssystemen voor huisvuilophaling (incl. recyclagetaks voor huishoudapparaten).

Totaal in verband met individueel vervoer: Uitgaven voor carpooling; staangelden, parking; verkeerstaks auto's; belasting op de in verkeersstelling auto's; verkeerstaks motorrijwielen; caravans, mobilhomes; andere voertuigen.

Nota: De HBE is thans tweejarig. Het aantal deelnemende huishoudens is gestegen t.o.v. de vorige enquêtes. Het gebruik van een nieuwe nomenclatuur heeft als gevolg dat de resultaten vanaf 2012 op gedetailleerd niveau moeilijk te vergelijken zijn met de resultaten van de vorige jaren. Om de historische reeks te reconstrueren hebben wij bepaalde rubrieken samengevoegd.