Overheidsdiensten

Overheidsuitgaven voor milieubescherming

Leefmilieu
Evolutie van de overheidsuitgaven voor milieubescherming, volgens soort uitgave

In 2016 hebben overheidsdiensten 3.583,3 miljoen euro uitgegeven voor milieubescherming. Meer dan de helft van dit bedrag wordt gebruikt voor afvalbeheer (56% van het totaal), een uitgave die hoofdzakelijk ten laste is van de lokale besturen. 86% van de uitgaven van overheidsdiensten voor milieubescherming worden besteed aan lopende uitgaven voor 14% van de investeringen.

Tabel
Content

Overheidsuitgaven voor milieubescherming, volgens hoedanigheid van de overheid (2001-2016)

Bedragen in miljoenen euro's Federale overheid Gemeenschappen en gewesten Lagere overheden Geconsolideerd totaal (a)
2001 157,2 1.100,2 1.057,5 2.183,7
2002 164,7 1.044,2 1.154,5 2.284,9
2003 157,2 1.039,9 1.222,2 2.314,4
2004 251,0 1.446,2 1.279,6 2.559,3
2005 206,8 1.062,6 1.327,9 2.472,7
2006 152,1 959,8 1.357,7 2.358,4
2007 154,8 884,4 1.466,9 2.393,8
2008 250,2 972,5 1.741,5 2.858,3
2009 272,9 1.019,1 2.053,6 3.234,6
2010 872,3 960,7 1.936,9 3.660,8
2011 1.556,6 1.163,9 1.888,4 4.448,4
2012 1.575,8 1.139,1 2.038,1 4.594,2
2013 1.289,6 1.254,8 2.158,1 4.549,9
2014 660,3 1.286,5 1.995,0 3.792,9
2015 538,8 1.165,7 1.991,7 3.566,5
2016 376,0 1.191,3 2.135,7 3.583,3
(a) Het geconsolideerd totaal stemt niet overeen met de uitgaven door de subsectoren aangezien in dit totaal de inkomens- en kapitaaloverdrachten tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten en de lagere overheid niet worden opgenomen.
Bron (verplichte vermelding): Instutuut voor de Nationale Rekeningen (INR)

Doel en korte beschrijving

Verder krijgt men ook een evolutie van de overheidsuitgaven voor milieubescherming, per overheid en soort uitgave. De gegevens worden gehaald van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Metadata

Leefmilieu en economie.pdf