Overheidsdiensten

Overheidsuitgaven voor milieubescherming 2017

Leefmilieu
Overheidsuitgaven voor milieubescherming 2017

In 2017 hebben overheidsdiensten 4.014,3 miljoen euro uitgegeven voor milieubescherming. Meer dan de helft van dit bedrag wordt gebruikt voor afvalbeheer (59% van het totaal), een uitgave die hoofdzakelijk ten laste is van de lokale besturen.

86% van de uitgaven van overheidsdiensten voor milieubescherming worden besteed aan lopende uitgaven voor 14% van de investeringen.

Tabel
Content

Overheidsuitgaven voor milieubescherming, volgens hoedanigheid van de overheid (2001-2017)

Bedragen in miljoenen euro's Federale overheid Gemeenschappen en gewesten Lagere overheden Geconsolideerd totaal (a)
2001 157,2 1.100,2 1.057,5 2.183,7
2002 164,7 1.044,2 1.154,5 2.284,9
2003 157,2 1.039,9 1.222,2 2.314,4
2004 251,0 1.446,2 1.279,6 2.559,3
2005 206,8 1.062,6 1.327,9 2.472,7
2006 152,1 959,8 1.357,7 2.358,4
2007 154,8 884,4 1.466,9 2.393,8
2008 250,2 972,5 1.741,5 2.858,3
2009 272,9 1.019,1 2.053,6 3.234,6
2010 872,3 960,7 1.936,9 3.660,8
2011 1.556,6 1.163,9 1.888,4 4.448,4
2012 1.575,8 1.139,1 2.038,1 4.594,2
2013 1.289,6 1.254,8 2.158,1 4.549,9
2014 660,3 1.286,5 1.995,0 3.792,9
2015 538,8 1.165,7 1.991,7 3.566,5
2016 376,0 1.191,3 2.135,7 3.583,3
2017 375,4 1.335,4 2.411,9 4.014,3
(a) Het geconsolideerd totaal stemt niet overeen met de uitgaven door de subsectoren aangezien in dit totaal de inkomens- en kapitaaloverdrachten tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten en de lagere overheid niet worden opgenomen.
Bron (verplichte vermelding): Instutuut voor de Nationale Rekeningen (INR)

Doel en korte beschrijving

De uitgaven voor milieubescherming voor België omvatten de uitgaven van de consumptiebestedingen, zoals bijvoorbeeld de aankopen van vuilniszakken door de huishoudens, het intermediair consumptieve bestedingen zoals een onderneming die betaalt voor diensten van afvalverwerking en ten slotte de lopende uitgaven en investeringen door de ondernemingen of door de overheid. De gevolgde methodologie is uiteraard overeenkomstig met de methodologie die Eurostat aanbeveelt. De NBB (Nationale Bank van België) codeert een steekproef van gemeentelijke begrotingen en rekeningen overeenkomstig met de functionele en economische classificatie (gestandaardiseerd sinds 1995) om de Nationale Rekeningen op te stellen.

Metadata

Leefmilieu en economie.pdf