Consumptieprijsindexen

De inflatie blijft vrijwel ongewijzigd

Consumptieprijzen
Consumptieprijsindex van december 2017

Consumptieprijsindex van december 2017

  • De inflatie stijgt licht van 2,07% naar 2,13% in december.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,20 punt of 0,19%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,81% naar 2,02%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in december 103,72 punten.
  • Er waren in december voornamelijk prijsstijgingen voor vakantiedorpen, hotels, elektriciteit, vlees, groenten en vliegtuigtickets. Brandstoffen en alcoholische dranken hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De consumptieprijsindex van de maand december 2017 bedraagt 105,75 punten. De index stijgt deze maand met 0,20 punt. De inflatie stijgt licht van 2,07% naar 2,13%. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,30 punt en bedraagt 106,15 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,81% naar 2,02%. Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor vakantiedorpen, hotels, elektriciteit, vlees, groenten en vliegtuigtickets. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor brandstoffen en alcoholische dranken.

De consumptieprijsindex is in december 2017 gestegen met 0,20 punt of 0,19% en bedraagt nu 105,75 punten tegenover 105,55 punten in november 2017 (2013 = 100).

CPI_1graph201712_nl.png

De gezondheidsindex stijgt in december met 0,30 punt tot 106,15 punten tegenover 105,85 punten in november. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in december 103,72 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, is niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond in mei 2017 plaats.

De producten met het grootste verhogend effect in december waren vakantiedorpen, hotels, elektriciteit, vlees, groenten en vliegtuigtickets. Brandstoffen en alcoholische dranken hadden daarentegen het grootste verlagend effect tegenover vorige maand. De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:

Vakantiedorpen

Hotels

Elektriciteit

Vlees

Groenten

Vliegtuigtickets

+0,055 punt

+0,030 punt

+0,025 punt

+0,025 punt

+0,020 punt

+0,020 punt

Brandstoffen

Alcoholische dranken

 

-0,035 punt

-0,035 punt

 

Vakantiedorpen stegen gemiddeld met 8,6% in prijs. Hotels werden deze maand gemiddeld 3,3% duurder. De prijzen voor elektriciteit stegen gemiddeld met 0,5% in december. Vlees werd 0,6% duurder ten opzichte van vorige maand. Groeten  werden in december gemiddeld 1,1% duurder. De prijzen voor vliegtuigtickets stegen gemiddeld met 3,8% in december.

Brandstoffen werden in december 1,2% goedkoper. De prijzen voor alcoholische dranken namen deze maand gemiddeld af met 2,0%.

De inflatie bedraagt nu 2,13%, tegenover 2,07% in november en 2,00% in oktober. Gemiddeld voor 2017 bedroeg de inflatie 2,13%. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 2,02%, tegenover 1,81% in november en 1,91% in oktober. De inflatie zonder energieproducten stijgt in december tot 1,65% tegenover 1,39% vorige maand en 1,52% in oktober. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,68% in december, tegenover 1,44% in november en 1,63% in oktober.

Voor voeding bedraagt de inflatie nu 2,10% tegenover 1,64% vorige maand en 1,18% in oktober. Vers fruit kost 3,7% meer dan in december 2016. Verse groenten zijn 5,2% goedkoper dan een jaar geleden. Vis en zeevruchten zijn 4,5% duurder dan in december 2016. Oliën en vetten kosten 13,4% meer dan vorig jaar, voornamelijk boter is duurder (inflatie van 25,3%). Alcoholvrije dranken zijn 1,8% duurder dan in december vorig jaar. Alcoholische dranken zijn 2,1% duurder in vergelijking met december vorig jaar. De prijs van tabak steeg met 5,4% ten opzichte van december vorig jaar. De inflatie voor energie bedraagt nu 6,49% tegenover 8,16% vorige maand en 6,24% in oktober. Elektriciteit is nu 5,0% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 4,7% duurder dan vorig jaar in december. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 19,7% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 5,3% meer dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 1,74% naar 2,09%. De inflatie voor de huur stijgt licht en bedraagt 1,13% tegenover 1,08% in november.

De producten en diensten die ten opzichte van december vorig jaar het sterkst in prijs stegen, zijn:

Stijgend Inflatie:

Vakantiedorpen

30,2%

Boter

25,3%

Eieren

23,6%

Andere brandstoffen

21,8%

Huisbrandolie

19,7%

Vloeibaar petroleumgas

17,0%

Ander vlees

11,7%

Gerookte vis en zeevruchten

11,4%

Andere tabakswaren

10,4%

Diepgevroren zeevruchten

10,0%

Tandheelkundige verzorging

7,6%

Olijfolie

7,0%

De producten en diensten die ten opzichte van december vorig jaar het sterkst in prijs daalden, zijn:

Dalend Inflatie:

Vervoer per vliegtuig

-8,8%

Software

-7,4%

Aardappelen

-5,4%

Verse groenten, uitgezonderd aardappelen

-5,2%

Mobiele telefoondiensten

-4,8%

Camera's

-4,8%

Lege opslagmedia

-3,4%

Computers

-2,6%

Kleine toebehoren voor het huis en de tuin

-2,5%

Zout, specerijen en keukenkruiden

-2,3%

Videoapparatuur

-2,3%

Spel en hobby

-2,2%

CPI_2graph201712_nl.png 

2013 = 100 sep/2017 okt/2017 nov/2017 dec/2017
Consumptieprijsindex 105,11 105,41 105,55 105,75
Inflatie 2,01% 2,00% 2,07% 2,13%
Gezondheidsindex 105,51 105,84 105,85 106,15
Afgevlakte gezondheidsindex* 103,42 103,55 103,61 103,72
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)
Indexen
Grafiek
Content
Basisjaren
Inflatie
Grafiek
Content
4 groepen
Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd. Het indexcijfer meet niet zozeer het prijsniveau van deze korf voor een bepaalde periode, maar wel de schommeling van dit niveau tussen twee periodes, waarbij de eerste periode als vergelijkingsbasis geldt. Deze verandering in het prijsniveau wordt bovendien niet in absolute, maar in relatieve waarde gemeten. Het indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden bepaald als honderd maal de verhouding tussen de waargenomen prijzen van een waaier van goederen en diensten op een gegeven ogenblik en de prijzen van dezelfde goederen en diensten, waargenomen onder dezelfde omstandigheden in de loop van de referentieperiode, die als vergelijkingsbasis wordt gekozen. De prijswaarnemingen vinden steeds plaats in dezelfde regio's.

Sinds 2014 is de consumptieprijsindex een kettingindex waarbij de wegingsreferentieperiode regelmatig wordt opgeschoven en de prijzen en hoeveelheden niet meer vergeleken worden tussen de huidige periode en een vaste referentieperiode, maar de huidige periode vergeleken wordt met een tussenliggende periode. Door deze korte-termijn indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting vormen - ontstaat een lange-termijn reeks met een vaste referentieperiode.

Frequentie

Maandelijks.

Timing publicatie

De resultaten zijn beschikbaar op de voorlaatste werkdag van de referentieperiode.

Definities

Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek.

Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

Gezondheidsindex: Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994. De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie: Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen.

Consumptieprijsindex zonder energieproducten: Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index: De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde overschrijdt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex overschrijdt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op overschrijding van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na overschrijden van de spilindex.

Metadata

consumptieprijsindex_0.svg

Inflatie in december
2,13%

Zijn er vragen over dit thema?