Omzet in de groothandel

Verkoopvolume in de groothandel stijgt met 0,4% - maart 2024

Conjunctuurindicatoren
Verkoopvolume in de groothandel stijgt met 0,4% - maart 2024

Het verkoopvolume in de groot- en detailhandel en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen steeg met 1,1% in maart 2024 ten opzichte van de voorgaande maand. In vergelijking met februari 2023 is dat een daling van 13,6%.

In de groothandel, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen, steeg het verkoopvolume met 6,4% in maart 2024 ten opzichte van de voorgaande maand. Ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar was dit een stijging van 0,4%.

Verdere informatie

De indexcijfers worden uitgedrukt met referentiejaar 2021=100.

De publicatie van deze indexen is de eerste volgens de VERORDENING (EU) 2019/2152 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 november 2019 betreffende Europese bedrijfsstatistieken voor wat betreft handel (m.u.v. de detailhandel) en diensten. Volgens die verordening worden de indexen opgemaakt op maandbasis vanaf referentiejaar 2021.

Deze statistiek is de opvolger van de statistiek “Omzet in de dienstensector (volgens btw)” die op kwartaalbasis werd gepubliceerd voor de referentiejaren 2000 t.e.m. 2023.

De maandelijkse indexcijfers worden uitgedrukt met referentiejaar 2021=100. Statbel publiceert naast de bruto-indexen ook indexen gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden.

Doel en korte beschrijving

Evolutie van het omzetcijfer van de groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen (Nace-afdeling 45), van de groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen (Nace-afdeling 46) en van de groot- en detailhandel en reparatie van auto's en motorfietsen (Nace-sectie G).

De indexen van de omzet geven informatie over het volume en de waarde van de omzet in Nace-sectie G, in de Nace-afdelingen 45 en 46 en in de Nace-groepen van die afdelingen (451 t.e.m. 454 en 461 t.e.m. 469). Niet alleen de bruto-indexen worden gepubliceerd, maar ook de gedeflateerde indexen. De gedeflateerde indexen houden rekening met de prijswijzigingen van de verkochte producten.

De juridische basis voor deze indexen is de VERORDENING (EU) 2019/2152 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 november 2019 betreffende Europese bedrijfsstatistieken over de handel. Op basis van deze verordening worden indexen berekend van de omzet in waarde en in hoeveelheid (gedeflateerd) en met een maandelijkse frequentie. Vóór deze verordening in werking trad werden enkel indexen in waarde berekend en met een trimestriële frequentie. Die indexen zijn beschikbaar op de pagina “Omzet in de dienstensector (volgens btw)”.

Referentiejaar

Vanaf 2024 publiceert Statbel indexcijfers berekend op maandbasis en met referentiejaar 2021=100. De reeksen met maandelijkse frequentie zijn beschikbaar vanaf het jaar 2021.

Voor de periode 2000-2023 werden de indexen berekend op kwartaalbasis met referentiejaar 2015=100. Die reeksen blijven beschikbaar maar zullen niet meer worden geüpdatet. Deze bestanden eindigen bijgevolg in het 4de kwartaal van 2023.

Populatie

Ondernemingen die een economische hoofdactiviteit uitoefenen in de Nace-afdelingen 45 en 46 en in Nace-sectie G.

Frequentie

Maandelijks vanaf het jaar 2021: indexen in waarde en gedeflateerde indexen.

Trimestrieel voor de jaren 2000 t.e.m. 2023: indexen in waarde.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode.

Definities

Economische activiteit (NACE-BEL): Economische activiteitennomenclatuur, versie 2008

Bruto-index: Bruto-index van de omzet in waarde.

Index (GWD-GSE): Index van de omzet in waarde, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Index (GWD): Index van de omzet in waarde, gecorrigeerd voor werkdagen

Gedeflatteerde bruto-index: Gedeflatteerde bruto-index van de omzet

Gedeflatteerde index (GWD-GSE): Gedeflatteerde index van de omzet, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoensinvloeden

Gedeflatteerde index (GWD): Gedeflatteerde index van de omzet, gecorrigeerd voor werkdagen