Bouwvergunningen

Bouwvergunningen: december 2019

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: december 2019

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot december 2019.

Evolutie op jaarbasis

Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in 2019 met 4,8% afgenomen tegenover 2018 tot 27.477 gebouwen.  Deze afname vindt zijn oorsprong in het Vlaams Gewest, waar deze 6,5% bedroeg en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar er een daling was van 12,6%. In het Waals Gewest lag het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen 1,1% hoger.

Tabel 1: Jaarcijfers - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2005 31.518   22.072   9.107   339  
2010 27.292 (-13,4%) 18.888 (-14,4%) 8.148 (-10,5%) 256 (-24,5%)
2015 21.916 (-19,7%) 15.514 (-17,9%) 6.187 (-24,1%) 215 (-16,0%)
2016 22.962 (+4,8%) 16.696 (+7,6%) 6.067 (-1,9%) 199 (-7,4%)
2017 22.764 (-0,9%) 15.964 (-4,4%) 6.591 (+8,6%) 209 (+5,0%)
2018 28.853 (+26,7%) 22.086 (+38,3%) 6.608 (+0,3%) 159 (-23,9%)
2019 27.477 (-4,8%) 20.655 (-6,5%) 6.683 (+1,1%) 139 (-12,6%)
Tabel 1: Jaarcijfers - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op maandbasis

Voor de recentst beschikbare maand december 2019 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.322 residentiële gebouwen. Tegenover november 2019 is dat een toename van 7,2%.  In het Vlaams Gewest werd een toename genoteerd van 15%.  Het aantal vergunde nieuwe gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 12,8% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalde dit aantal tot 7 gebouwen.

Tabel 2: Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2018 1 2.403   1.714   672   17  
2018 2 2.478 (+3,1%) 2.028 (+18,3%) 430 (-36,0%) 20 (+17,6%)
2018 3 3.230 (+30,3%) 2.635 (+29,9%) 579 (+34,7%) 16 (-20,0%)
2018 4 3.186 (-1,4%) 2.632 (-0,1%) 542 (-6,4%) 12 (-25,0%)
2018 5 2.830 (-11,2%) 2.238 (-15,0%) 582 (+7,4%) 10 (-16,7%)
2018 6 2.174 (-23,2%) 1.546 (-30,9%) 618 (+6,2%) 10 0,0%
2018 7 1.999 (-8,0%) 1.425 (-7,8%) 560 (-9,4%) 14 (+40,0%)
2018 8 1.937 (-3,1%) 1.344 (-5,7%) 585 (+4,5%) 8 (-42,9%)
2018 9 2.055 (+6,1%) 1.621 (+20,6%) 421 (-28,0%) 13 (+62,5%)
2018 10 2.181 (+6,1%) 1.651 (+1,9%) 518 (+23,0%) 12 (-7,7%)
2018 11 2.118 (-2,9%) 1.487 (-9,9%) 618 (+19,3%) 13 (+8,3%)
2018 12 2.118 0,0% 1.676 (+12,7%) 430 (-30,4%) 12 (-7,7%)
2019 1 2.121 0,0% 1.552 0,0% 559 0,0% 10 0,0%
2019 2 2.012 (-5,1%) 1.550 (-0,1%) 453 (-19,0%) 9 (-10,0%)
2019 3 2.483 (+23,4%) 1.903 (+22,8%) 565 (+24,7%) 15 (+66,7%)
2019 4 2.415 (-2,7%) 1.874 (-1,5%) 526 (-6,9%) 15 0,0%
2019 5 2.090 (-13,5%) 1.535 (-18,1%) 550 (+4,6%) 5 (-66,7%)
2019 6 2.273 (+8,8%) 1.687 (+9,9%) 569 (+3,5%) 17 (+240,0%)
2019 7 2.551 (+12,2%) 1.874 (+11,1%) 666 (+17,0%) 11 (-35,3%)
2019 8 2.193 (-14,0%) 1.615 (-13,8%) 563 (-15,5%) 15 (+36,4%)
2019 9 2.462 (+12,3%) 1.860 (+15,2%) 596 (+5,9%) 6 (-60,0%)
2019 10 2.388 (-3,0%) 1.816 (-2,4%) 556 (-6,7%) 16 (+166,7%)
2019 11 2.167 (-9,3%) 1.576 (-13,2%) 576 (+3,6%) 15 (-6,3%)
2019 12 2.322 (+7,2%) 1.813 (+15,0%) 502 (-12,8%) 7 (-53,3%)
Tabel 2: Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw.  Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018.  Vanaf januari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw, maar het verschil blijft klein.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen.  Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau, maar de laatste jaren wordt het verschil steeds groter ten voordele van de flats.

   Nieuwbouw versus renovatie                                      Ééngezinswoningen versus appartementen

bouwvergunningen_nl201912_abouwvergunningen_nl201912_b

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.

Populatie

Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten

Frequentie

Maandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Metadata

KB

Koninklijk Besluit

Addendum

Addendum