Huwelijken - Meer cijfers

Table of Contents

  Huwelijken 2012

  T.7.01: Evolutie van het aantal huwelijkssluitingen en echtscheidingen sinds 1830 
  T.7.02: Evolutie van het aantal huwelijken per jaar, per gewest en per provincie, 1990 - 2012 
  T.7.02C: Aantal huwelijkssluitingen per gemeente, 1995 - 2012 
  T.7.03: Aantal huwelijken per maand, per gewest en per provincie, 2012
  T.7.03H: Evolutie van het aantal huwelijken per maand, 1990 - 2012 
  T.7.04: Aantal huwelijkssluitingen naar de gewone verblijfplaats van de huwenden (gewesten en buitenland) vóór het huwelijk, 2012 
  T.7.05: Aantal huwelijken naar leeftijdsgroep van de huwende personen, per gewest, 2012 
  T.7.06: Huwelijkssluitingen naar leeftijd van de huwende personen, 2012 
  T.7.07: Huwelijkssluitingen naar geboortejaar, leeftijd en vorige burgerlijke staat van de huwende personen, per gewest, 2012 
  T.7.08H: Evolutie van het aantal huwelijkssluitingen naar leeftijd en vorige burgerlijke staat van de huwende personen, 2000 - 2012 
  T.7.09: Gemiddelde leeftijd van de huwenden bij de huwelijkssluiting naar vorige burgerlijke staat, per gewest, 2012 
  T.7.09H: Evolutie van de gemiddelde leeftijd bij de huwelijkssluiting naar vorige burgerlijke staat van de huwenden, 2000 - 2012 
  T.7.10: Aantal huwelijkssluitingen naar de respectieve vorige burgerlijke staat van de huwenden, per gewest, 2012 
  T.7.11H: Evolutie van het aantal huwelijkssluitingen naar vorige burgerlijke staat van de huwenden, 1990 - 2012 
  T.7.12: Eerste huwelijken naar leeftijd, geboortejaar en geslacht, 2012 
  T.7.13: Aantal huwelijkssluitingen naar nationaliteit van de buitenlanders die een Belg of Belgische gehuwd hebben, 2012 
  T.7.14: Aantal huwelijkssluitingen naar nationaliteitsgroep van de huwenden, per gewest, 2012 
  T.7.14H: Evolutie van het aantal huwelijkssluitingen naar nationaliteitsgroep van elke echtgenoot, 1990 - 2012 
  T.7.15H: Aantal internationale huwelijkssluitingen, 2000 – 2012 
  T.7.16: Aantal huwelijkssluitingen naar respectieve maatschappelijke positie van de huwenden, per gewest, 2012 
  T.7.17H: Huwelijkssluitingen naar aard van verblijfplaats (stedelijk vs. landelijk) 
  T.7.18H: Gemiddelde leeftijd van de echtgenoten bij het huwelijk volgens de rang van het huwelijk, per gewest en per provincie, 2000-2012 
  T.19H: Gemiddelde leeftijd van de echtgenoten bij het huwelijk volgens nationaliteit, per gewest en per provincie, 2000-2012 

  Huwelijken

  2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

  Publicaties (PDF)

  2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006