Echtscheidingen

Minder echtscheidingen, meer homohuwelijken in 2016

Bevolking
Echtscheidingen

Totaal aantal huwelijken daalt licht

 • In 2016 waren er 44.725 huwelijken in België.
 • Daarvan waren 1.170 huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dat is een stijging van 7% tegenover 2015.
 • Op het totaal aantal huwelijken is er een lichte daling van -0,6%, vooral bij huwelijken in Brussel (-1,7%) en in het buitenland (-8,4%). Vlaanderen (+0,7%) en Wallonië (+0,4%) gaan er licht op vooruit.
 • In 2016 waren er 23.583 echtscheidingen in België.
 • Daarvan waren 335 echtscheidingen tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dat cijfer blijft bijna identiek aan dat van 2015, en stijgt licht (5%) tegenover 2014.
 • Het totale aantal echtscheidingen daalt met 4,4% tegenover 2015.

Bij de productie van de statistiek van de huwelijken en echtscheidingen werd een administratieve vereenvoudiging doorgevoerd. Ze wordt voortaan opgesteld op basis van het Rijksregister. Zo kan er ook een onderscheid gemaakt worden van huwelijken en echtscheidingen volgens het geslacht van de echtgenoten. Er zijn nu ook cijfers over het aantal huwelijken en echtscheidingen (van inwoners uit België) dat in het buitenland doorging.

In detail

Er werden in 2016 44.725 huwelijken gesloten waarbij ten minste een echtgenoot in België verblijft. Dat betekent een lichte daling ten opzichte van 2014 (44.858 huwelijken; -0,3%) en 2015 (45.005 huwelijken; -0,6%). In Brussel is deze relatieve daling een beetje groter (-1,7% ten opzichte van 2015), terwijl de evolutie in Vlaanderen en Wallonië positief is (respectievelijk +0,7% en +0,4%). Het brutohuwelijkscijfer (zie ‘definities’) blijft stabiel met 4 per 1.000 inwoners, wat identiek is aan de vorige twee jaar.

Er waren in 2016 23.583 echtscheidingen waarbij tenminste één persoon die in België verblijft betrokken is. Dat is 4,4% minder dan in 2015 (24.667 echtscheidingen). Die evolutie is een verderzetting van de dalende tendens die in 2009 begon. Er is een daling in de drie gewesten, maar ze is groter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-8,6%) dan in Vlaanderen (-2,6%) en Wallonië (-3,3%).

Het conjuncturele echtscheidingscijfer bedraagt 426 echtscheidingen per 1.000 huwelijken (tegen 439 in 2015). Dat betekent dat na 50 jaar huwelijk, minder dan één op twee in België voltrokken huwelijken eindigt met een in België geregistreerde echtscheiding. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het echtscheidingscijfer lager (380 echtscheidingen per 1.000 huwelijken, een daling ten opzichte van 2015), dan in Vlaanderen (411) en Wallonië (472).

Meer huwelijken en echtscheidingen tussen personen van hetzelfde geslacht

In 2016 waren er 1.170 huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht: 572 huwelijken tussen twee vrouwen en 598 tussen twee mannen. Dat aantal is licht gestegen ten opzichte van 2014 (1.089 huwelijken) en 2015 (1.091 huwelijken). Het aantal echtscheidingen bij personen van hetzelfde geslacht is ook licht gestegen: er waren 335 echtscheidingen in 2016 (320 in 2014 en 334 in 2015). Echtscheidingen tussen vrouwen komen veel meer voor dan tussen mannen, met in totaal van 210 echtscheidingen tussen twee vrouwen en 125 echtscheidingen tussen twee mannen.

Minder huwelijken in het buitenland

Er werden 4.689 huwelijken in het buitenland voltrokken van personen waarvan er minstens één in België is gedomicilieerd. Dat is een daling van -8,4% in vergelijking met 2015.

Dit is de top 10 van landen waar wordt getrouwd:

 1. Marokko
 2. Roemenië
 3. Turkije
 4. Polen
 5. Frankrijk
 6. Bulgarije
 7. Nederland
 8. Verenigde Staten
 9. Italië
 10. Tunesië

De leeftijd bij het huwelijk en bij echtscheiding blijft stijgen

De gemiddelde leeftijd van het (eerste) huwelijk bedraagt in 2016 32,5 jaar voor de eerste echtgenoot (tegen 32,0 jaar in 2014) en 30,0 jaar voor de tweede echtgenoot (29,5 jaar in 2014), namelijk een leeftijdsverschil van 2,5 jaar dat relatief stabiel blijft op lange termijn (2,5 jaar in 2014). Voor huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn de gemiddelde leeftijden bij het huwelijk aanzienlijk hoger: 36,6 en 32,3 jaar voor de eerste en tweede echtgenoten van de huwelijken tussen vrouwen en 41,9 en 35,4 jaar voor de eerste en tweede echtgenoten van huwelijken tussen mannen. Het leeftijdsverschil is ook groter (4,3 jaar voor vrouwen en 6,5 jaar voor mannen).

Bij echtscheidingen is de gemiddelde leeftijd bij de (eerste) echtscheiding  44,6 jaar voor de eerste echtgenoot en 42,1 jaar voor de tweede met een leeftijdsverschil dat hetzelfde is als bij de huwelijken. Specifieke leeftijdsverschillen lijken dus geen rol te spelen bij een echtscheiding.

Voor personen van hetzelfde geslacht zijn de gemiddelde leeftijden bij de (eerste) echtscheiding lager dan bij personen met een verschillend geslacht. En dat is vooral het geval voor echtscheidingen bij vrouwen (39,7 jaar voor de oudste echtgenote en 34,9 voor de jongste). Voor er conclusies worden getrokken over de stabiliteit van de huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht mogen we niet vergeten dat het huwelijk (en de echtscheiding) tussen personen van hetzelfde geslacht in België slechts vanaf 2003 toegelaten is. De jaarcohorten van homohuwelijken zijn in aantal beperkt en men kan dus geen huwelijk van dit type terugvinden dat langer duurt dan 14 jaar (behalve als het huwelijk in Nederland werd voltrokken).

Tabel
Content

Aantal echtscheidingen in België op basis van het Rijksregister

  2014 2015 2016
België 25.066 24.667 23.583
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5.390 5.442 4.975
Vlaams Gewest 11.824 11.499 11.195
Waals Gewest 7.249 7.086 6.852
Provincie Waals-Brabant 638 675 642
Bron (verplichte vermelding): Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)
Downloads

Doel en korte beschrijving

De statistiek bevat alle echtscheidingen die ingeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand van de Belgische gemeenten. Daardoor bevat deze statistiek ook alle echtscheiding voor huwelijken niet voltrokken in België en die niet opgenomen zijn in de statistieken over de huwelijken. De inschrijving van een echtscheiding gebeurt in de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. Als het huwelijk in het buitenland plaatsvond, gebeurt de inschrijving in het register van de gemeente Brussel, wat de speciale situatie van deze gemeente in die materie verklaart. De verschillende tabellen betreffen : de evolutie van het aantal echtscheidingen per regio en per provincie, de echtscheidingen van het jaar uitgesplitst naar leeftijdscategorie en per regio, per vorige burgerlijke staat en per regio, volgens de duur van het ontbonden huwelijk en per regio. Ze betreffen ook de evolutie van het aantal gescheiden personen die gehuwd waren met een persoon van het zelfde geslacht. Maar deze laatste tabel heeft een andere bron..

Populatie

Geheel van echtscheidingen

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 8 maanden na de referentieperiode

Definities

Nationaliteit van de eerste echtgenoot : Land van de nationaliteit van de eerste echtgenoot

Nationaliteit van de tweede echtgenoot : Land van de nationaliteit van de tweede echtgenoot

Beroep van de eerste echtgenoot : Beroep, functie of hoofdambacht van de eerste echtgenoot

Beroep van de tweede echtgenoot ; Beroep, functie of hoofdambacht van de tweede echtgenoot

Professionele status van de eerste echtgenoot : Toestand binnen het beroep van de eerste echtgenoot (Onderneminghoofd / zelfstandige / werknemer / arbeider / helper /zonder /onbekend)

Professionele status van de tweede echtgenoot : Toestand binnen het beroep van de tweede echtgenoot (Onderneminghoofd / zelfstandige / werknemer / arbeider / helper /zonder /onbekend)

Gemeente van echtscheiding : Gemeente van inschrijving van de echtscheiding, ttz de gemeente van voltrekking van het huwelijk of Brussel-stad voor het huwelijk voltrokken in het buitenland

Leeftijd van de eerste echtgenoot bij echtscheiding : Leeftijd bij de echtscheiding van de eerste echtgenoot, uitgedrukt in voorbije jaren, berekend als het verschil tussen de datum van inschrijving van de echtscheiding en de geboortedatum

Leeftijd van de tweede echtgenoot bij echtscheiding : Leeftijd bij de echtscheiding van de tweede echtgenoot, uitgedrukt in voorbije jaren, berekend als het verschil tussen de datum van inschrijving van de echtscheiding en de geboortedatum

Maand van echtscheiding : Maand van echtscheiding, gehaald ui de datum van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

Opmerkingen

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en in toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling (Only Once), heeft de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium in 2015 beslist om geen gebruik meer te maken van de bulletins van de FOD Binnenlandse Zaken om statistieken te produceren over huwelijken en echtscheidingen, maar hiervoor de gegevens van het Rijksregister (RR) te exploiteren. Door deze bronwijziging konden de huwelijks- en echtscheidingsformulieren afgeschaft worden (Koninklijk Besluit van 19 februari 2016). Maar het heeft ook belangrijke wijzigingen teweeggebracht in de geproduceerde statistiek:

 • Registratie van het geslacht van echtgenoten waardoor er een onderscheid kan gemaakt worden volgens type van huwelijken en echtscheidingen;
 • Verwerking in een statistiek de jure van de in het buitenland plaatsgevonden gebeurtenissen die betrekking hebben op personen die verblijven in België;
 • Door de identificatie van de echtscheidingen die werden uitgesproken en geregistreerd in België en die een einde maken aan de huwelijken die voltrokken werden in het buitenland, is er een betere benadering van de echtscheidingen.

2016 is het eerste jaar waarvoor het RR de exclusieve bron is van de statistiek. Maar door de exploitatie van het RR is het ook mogelijk om een volledige statistiek te produceren voor 2015, evenals een groot aantal gegevens over 2014, waardoor een vergelijking met de vroegere statistiek van de burgerlijke stand mogelijk is.

In het geval van echtscheidingen kunnen door het gebruik van het RR die echtscheidingen geïdentificeerd worden die een eind maken aan een huwelijk dat werd voltrokken in het buitenland. Die huwelijken worden voor de overgrote meerderheid opgetekend in Brussel-Hoofdstad. In 2016 werden er in België of in het buitenland  3.666 echtscheidingen  uitgesproken (15,5% van het totaal), die een einde maakten aan evenveel huwelijken gesloten in het buitenland. Ze worden dan ook mee in rekening gebracht in de berekening van het brutocijfer van de echtscheidingen, dat een lichte daling kent (2,1‰, voor 2,2‰ in 2015) ; maar ze worden uitgesloten van de berekening van de conjuncturele index van de echtscheidingen.

Metadata

echtscheidingen.svg

23.583 echtscheidingen

Zijn er vragen over dit thema?