be.STAT overzicht

Table of Contents

  be.STAT is de naam van de  dynamische toepassing waarmee u rechtstreeks bevragingen kunt doen in ons datawarehouse.

  Op de webpagina's met het  be.STAT-logo vindt u meestal een voorgedefinieerde tabel. Opgepast, deze tabel toont slechts een gedeelte van de beschikbare gegevens. 
  Indien u klikt op de be.STAT-knop onderaan de tabel komt u terecht op de dynamische versie van dezelfde tabel. Deze geeft u toegang tot alle beschikbare cijfers. 
  In de dynamische versie kunt u snel en eenvoudig categorieën toevoegen of verwijderen, inzoomen voor meer details, categorieën filteren, tabellen exporteren, eigen tabellen bewaren...

  Wenst u bijkomende inlichtingen of ondervindt u problemen bij het raadplegen van be.STAT dan kunt u terecht op volgend e-mailadres: be.STAT@economie.fgov.be.

  Consumptie- en brandstofprijzen

  Consumptieprijzen (CPI)

  Consumptieprijsindex, inflatie, gezondheidsindex, afgevlakte index, indexen zonder petroleum en energie, laatste 13 maanden

  De consumptieprijsindex volgens verschillende basisjaren, laatste 13 maanden

  Gewichten van producten en diensten en bijhorende groepen per productcategorie, 1998, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015 en 2016

  Consumptieprijsindexen volgens 4 groepen, laatste 13 maanden

  Consumptieprijsindex volgens 12 groepen (COICOP), laatste 13 maanden

  De gezondheidsindex sinds 1994, volgens basisjaar, laatste 13 maanden

  Jaarlijkse inflatie in % volgens 12 groepen (COICOP), laatste 11 maanden

  Geharmoniseerde consumptieprijzen (HICP)

  Geharmoniseerd index van de consumptieprijzen en inflatie

  Geharmoniseerd index van de consumptieprijzen per groep producten en diensten

  Inflatie berekend op de geharmoniseerde index van de consumptieprijzen volgens groep producten en diensten

  Geharmoniseerd index van de consumptieprijzen volgens bijzondere aggregaties

  Inflatie gemeten via de geharmoniseerd index van de consumptieprijzen volgens bijzondere aggregaties

  Weging van de producten en diensten voor de geharmoniseerd index van de consumptieprijzen

  Brandstofprijzen

  Officieel tarief van de aardolieproducten laatste wijziging

  Officieel tarief van de aardolieproducten laatste 30 wijzigingen

  Gemiddeld officieel tarief aardolieproducten laatste 24 maanden

  Gemiddeld officieel tarief aardolieproducten laatste 8 jaar


  Ondernemingen

  Btw-plichtige ondernemingen

  Jaarevolutie (meest recente jaar)

  Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens werknemersklasse en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar

  Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en administratieve geografie

  Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en administratieve geografie

  Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en werknemersklasse, meest recente jaar

  Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en administratieve geografie

  Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en administratieve geografie

  Aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen volgens werknemersklasse en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar

  Aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en administratieve geografie

  Aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en administratieve geografie

  Maandevolutie

  Oprichtingsgraad

  Stopzettingsgraad

  Turbulentie

  Historiek

  Evolutie van het aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit (2003-2007)

  Aantal opgerichte, actieve en verdwenen btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, België en gewesten, 2007

   

  Faillissementen

  Aantal faillissementen voor België en gewesten, laatste 12 jaar

  Aantal faillissementen volgens activiteit en gewest, 2015

  Aantal faillissementen voor België en gewesten, laatste 13 maanden

  Aantal faillissementen per economische activiteit, laatste 13 maanden

  Aantal faillissementen volgens grootteklasse, laatste 13 maanden

  Demografie van ondernemingen (*)

  Actieve onderneming naar rechtsvorm

  Actieve onderneming naar grootteklasse van het aantal werknemers

  Geboorte naar rechtsvorm

  Geboorte per grootteklasse van het aantal werknemers

  Sterfte naar rechtsvorm

  Sterfte volgens grootteklasse van het aantal werknemers

  Kleinhandel

  Voedingssector

  Historiek voedingssector

  Niet-voedingssector

  Historiek niet-voedingssector

   

  Structurele ondernemingsstatistieken

  Structuur van de ondernemingen, per sector van economische activiteit

  Structuur van de ondernemingen voor de dienstensector

  Structuur van de ondernemingen volgens grootteklasse van tewerkstelling voor de dienstensector

  Structuur van de ondernemingen voor de industrie en bouw

  Structuur van de ondernemingen volgens grootteklasse van tewerkstelling voor de industrie en bouw

  Structuur van de ondernemingen voor de groot- en detailhandel

  Structuur van de ondernemingen volgens grootteklasse van tewerkstelling voor de handel

   

  Omzet en investeringen

  Omzet volgens de btw-aangiften per economische activiteit (NACE 2008), Gewesten, 2 laatste jaren

  Omzet volgens de btw-aangiften per economische activiteit (NACE 2008), België, vanaf 2005 per jaar en trimester

  Investeringen volgens de btw-aangiften per economische activiteit (NACE 2008), België, 2 laatste jaren

  Investeringen volgens de btw-aangiften per economische activiteit (NACE 2008), België, vanaf 2005 per jaar en trimester

   


  Conjunctuurindicatoren

  Afzetprijzen

  Afzetprijsindexen voor de industrie (zonder bouw) voor de binnen- en buitenlandse markten

  Afzetprijsindexen voor de industrie (zonder bouw) voor de binnenlandse markten

  Afzetprijsindexen voor de industrie (zonder bouw) voor de binnen- en buitenlandse markten, volgens gedetailleerde NACE-activiteit

  Afzetprijsindexen voor de industrie (zonder bouw) voor de binnenlandse markten, volgens gedetailleerde NACE-activiteit

  Omzet in de kleinhandel

  Bruto-index en trend van de omzet van de kleinhandel, België, laatste 4 maanden


  Arbeidsmarkt en inkomens

  Werkgelegenheid, ...

  De arbeidsmarkt in relatieve kwartaalcijfers

  De arbeidsmarkt in absolute jaarcijfers

  De arbeidsmarkt in relatieve jaarcijfers

   

  Armoederisico's

  Armoederisico, België, laatste zes jaren

  Armoederisico volgens geslacht en leeftijdsgroepen voor België, 2014 

  Armoederisico volgens huishoudtype voor België, 2014

  Armoederisico bij alleenstaanden voor België, 2014

  Armoederisico volgens woningstatus voor België, 2014

  Armoederisico volgens arbeidssituatie voor België, 2014

  Armoederisico volgens opleidingsniveau voor België, 2014

  Armoederisico - algemeen, subjectief, voor sociale transfers -, België, 2014

  Lonen en arbeidskosten

  Gemiddelde bruto maandlonen voor voltijds tewerkgestelde werknemers

   

  Fiscale inkomens

  Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de natuurlijke personen per woonplaats

  Aantal aangiften, som van het totaal netto belastbaar inkomen en het gemiddeld totaal netto belastbaar inkomen per aangifte


  Bevolking en mobiliteit

  Bevolking

  Structuur van de bevolking volgens woonplaats

  Structuur van de bevolking volgens leeftijd en geslacht 

  Structuur van de bevolking volgens leeftijd en geslacht: honderdjarigen

  Structuur van de bevolking volgens burgerlijke staat

  Structuur van de bevolking volgens burgerlijke per leeftijdsgroep en per gewest

  Structuur van de bevolking volgens huidige nationaliteit: Belgische en vreemde bevolking per gewest

  Verkeersongevallen en verkeersslachtoffers

  Verkeersongevallen

  Verkeersslachtoffers


  Vastgoed en grondgebruik

  Vastgoedprijzen

  Gemiddelde prijs van de verkopen van woonhuizen, villa’s, appartementen...

  Gemiddelde prijs van de verkopen van woonhuizen

  Gemiddelde prijs van de verkopen van villa's

  Gemiddelde prijs van de verkopen van appartementen

  Gemiddelde prijs van de verkopen van bouwgronden

  Residentiële vastgoedprijsindex

  Indexcijfer van de huizenprijzen, Inflatie laatste 2 jaar

  Indexcijfer van de huizenprijzen, weging van de laatste 8 jaar

  Indexcijfer van de huizenprijzen, index van de laatste 2 jaar

  Gebouwenpark

  Kadastrale statistiek van het gebouwenpark 

  Bodembezetting

  Bodembezetting op basis van het Kadasterregister, België

  Totaal kadastraal inkomen op basis van het Kadasterregister, België en provincies


  Landbouw

  Zuivelstatistieken

  Ontvangst van koemelk, hoeveelheid, vet en eiwitgehalte, laatste 9 maanden

  Geproduceerde zuivelproducten op basis van koemelk zoals consumptiemelk, room, boter, yoghurt, desserts, poeders, kaas, ijs,… laatste 13 maanden

  Zuivelproducten op basis van andere melk dan koemelk - laatste 10 jaren

  Voorraad aan zuivelproducten - laatste 10 jaren

  Slachtstatistieken

  Slachtingen van dieren per diersoort voor België en de gewesten

  Slachtingen van dieren, per diersoort voor België, laatste 10 beschikbare maanden 

  Landbouwprijzen

  Index van de aankoopprijzen van de productiefactoren in land- en tuinbouw voor België, laatste 10 beschikbare maanden

  Aankoopprijzen van de productiemiddelen in land- en tuinbouw: laatste 6 jaar

  Marktprijzen van land- en tuinproducten: laatste 10 maanden

  Marktprijzen van land- en tuinproducten: laatste 6 jaar