Enquêtes

Table of Contents

    enquetesVanuit haar rol als openbare statisticus kan Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) als enige verplichte enquêtes opleggen aan burgers, bedrijven en organisaties (behalve de enquêtes met betrekking tot buitenlandse handel en internationaal betalingsverkeer die door de Nationale Bank van België worden georganiseerd).  

    De websurveys (online aangifte van gegevens) zorgen voor een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing en administratieve vereenvoudiging.

    XBRL is een elektronische taal ontwikkeld voor de inzameling en de uitwisseling van (financiële) gegevens via het internet.

    Ontdek onze enqûetes