Bijverdienste

30424952_1677397282336545_6282136844125194365_o_0.jpg

Een bijverdienste als enquêteur bij Statbel

Statbel, het Belgische statistiekbureau, is op zoek naar nieuwe enquêteurs (M/V/X) om ons enquêteurkorps te versterken. Hieronder vindt u informatie over het werk als enquêteur voor Statbel.

Hoe ziet het werk van een enquêteur er uit ?

 • U neemt enquêtes af bij de mensen thuis en/of in bepaalde specifieke gevallen telefonisch.
 • U overtuigt de geselecteerde mensen om mee te werken.
 • U stelt hen de vragen op basis van vooraf opgestelde vragenlijsten.
 • De antwoorden zamelt u op papier of rechtstreeks op computer in.
 • Uw taak als enquêteur gaat verder dan het louter voorlezen van de vragen. Zo heeft een enquêteur ook de taak vast te stellen of de respondent de vraag begrijpt, de antwoorden te evalueren op hun bruikbaarheid, door te vragen om tot meer bruikbare informatie te komen, de antwoorden te noteren en de tijd in de gaten te houden. Belangrijk is dat het contact met de respondenten en het enquêteren zelf vlot en aangenaam verlopen. Zo blijven mensen gemotiveerd om ook de volgende jaren deel te nemen.

Wat verwachten wij van een enquêteur ?

 • Een verzorgde indruk, zich beleefd en vlot kunnen uitdrukken in het Nederlands of in het Frans is noodzakelijk.
 • Tweetaligheid Nederlands/Frans wordt uitermate geapprecieerd.
 • Basis PC-kennis is noodzakelijk.
 • U bent ‘s avonds en/of in het weekeinde beschikbaar.
 • Wij kijken in het bijzonder uit naar mensen met een open geest, vlotte omgang, een goed gevoel voor organisatie en punctualiteit. Als enquêteur vormt u immers het gezicht van Statbel naar de buitenwereld toe!

Wat bieden wij u ?

 • Wij bieden u werk in uw eigen regio.
 • U regelt uw uren zelf, maar dient hierbij wel rekening te houden met de beschikbaarheid van de respondent en met de op voorhand vastgelegde periodes waarbinnen de enquêtes moet worden uitgevoerd.
 • U kiest zelf aan welke enquêtes u wenst mee te werken.

Opleiding

 • Enquêteurs moeten verplichte opleidingssessies volgen en worden daarvoor vergoed. De verplaatsingskosten voor de opleiding worden ook vergoed.
 • Tijdens de opleidingen wordt ingegaan op de specifieke kenmerken van de enquête in kwestie (inhoud van de vragenlijst, wijze van bevraging en wijze van opvolging van het veldwerk).
 • De opleiding vormt ook de gelegenheid waarop het nodige materiaal wordt uitgedeeld (handleidingen, visitekaartjes, PC,…) en de praktische afspraken worden gemaakt (deadline, contactprocedures, …).
 • De opleidingssessies gaan door in Brussel en worden op verschillende tijdstippen georganiseerd, zodat het voor elke enquêteur mogelijk is eraan deel te nemen.

Vergoeding

 • De betaling gebeurt onder de vorm van een forfaitair bedrag per interview dat werd uitgevoerd volgens de vooropgestelde richtlijnen.
 • Als enquêteur ontvangt u een vergoeding per afgelegde enquête. U ontvangt dan jaarlijks een fiche 281.10.
 • Het is NIET toegelaten om deze vergoedingen te combineren met een werkloosheidsuitkering.

Interesse ?

Indien u nog meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen via enqueteurs@economie.fgov.be.

Getuigenissen van enquêteurs