Aangifteformulieren geboortes en overlijdens

Table of Contents

  In navolging van de Koninklijke Besluiten van 14/06/1999 en 17/06/1999 is Statbel (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) verantwoordelijk voor de verspreiding van de statistische documenten inzake geboortes en overlijdens.

  Soorten formulieren

  • het model I is het statistisch formulier voor de aangifte van een geboorte van een levend kind. Dit moet ingevuld worden bij elk levend geboren kind, ongeacht het geboortegewicht of de duur van de zwangerschap

  • het model III D is het statistisch formulier voor de aangifte van het overlijden van een kind jonger dan een jaar of van een doodgeboorte. Dit formulier moet ingevuld worden voor 
   • elk kind van minder dan een jaar dat overleden is of
   • van een doodgeboren kind met een geboortegewicht vanaf 500 gram
   • of waarvan de zwangerschapsduur tenminste 22 weken bedraagt
   • of met een lichaamslengte (van de vortex tot de hiel) van tenminste 25 cm (richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie)
  • het model III C is het statistisch formulier voor de aangifte van het overlijden van een persoon van een jaar of ouder.

  Hoe de formulieren gebruiken?

  De inhoud van de documenten is vastgelegd in het genoemde KB, en kan niet veranderd worden. Deze formulieren bestaan elk uit 4 stroken.

  1. Luik A bevat de identiteitsgegevens en wordt ingevuld door de geneesheer en bewaard bij de gemeentelijke administratie. 
  2. Luik B wordt eveneens ingevuld door de geneesheer en gecontroleerd door de gemeentelijke administratie alvorens het met de rest van het formulier wordt overgemaakt aan de verantwoordelijke geneesheer-ambtenaar van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 
  3. Luik C, dat de medische gegevens bevat, wordt ingevuld door de geneesheer en in een gesloten omslag overgemaakt (deze informatie is dus niet toegankelijk voor de gemeentelijke administratie). De omslag wordt pas geopend onder de bevoegdheid van de verantwoordelijke geneesheer-ambtenaar.
  4. Luik D bevat de anonieme administratieve en sociale gegevens en wordt aangevuld door de gemeentelijke administratie.

  Merk op dat bovenaan elk formulier een uniek identificatienummer staat. Daarom mag in geen enkel geval gewerkt worden met gekopieerde formulieren.

  Hoe de formulieren bestellen?

  Om bestellingen vlot te laten verlopen, vragen wij u om uw aanvraag te doen via e-mail op dit e-mailadres: demogra-cdc-enq-cit@economie.fgov.be.

  Gelieve telkens de naam van de instelling, de contactpersoon, het type formulier en het aantal gewenste formulieren te vermelden.

  Om een efficiënt voorraadbeheer mogelijk te maken, kan het zijn dat een grote bestelling niet in één keer wordt geleverd. De resterende hoeveelheid zal dan aangeleverd worden op het moment dat onze stock is aangevuld.

  Nog vragen?

  Indien u nog vragen heeft over het bestellen of invullen van formulieren voor de registratie van geboorten of overlijdens, aarzel dan niet om onze diensten te contacteren: