XBRL

Wat is XBRL?

XBRL is een elektronische taal ontwikkeld voor de inzameling en de uitwisseling van (financiële) gegevens via het internet. 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een open standaard: het is van niemand eigendom en kan door iedereen gebruikt worden. De notatie van XBRL is gebaseerd op XML (eXtensible Markup Language). De standaard werd oorspronkelijk ontwikkeld door de vereniging van Amerikaanse boekhouders om te voldoen aan de specifieke vereisten van de interne en externe financiële rapportering. 

Het principe van de XBRL-taal bestaat erin om elk concept (bv. "omzet") en hun onderlinge relaties te identificeren en op te nemen in een ‘taxonomie’, wat kan worden vergeleken met een woordenboek. De aldus op gestructureerde wijze samengebrachte concepten kunnen dan verder worden herkend, verwerkt en voorgesteld op verschillende manieren, naar gelang het gebruik dat ervan wordt gemaakt (bv. "jaarrekening" of "economische structuurenquête"). 

XBRL bestanden zijn direct en automatisch leesbaar voor software applicaties, zodat geen menselijke tussenkomst meer nodig is. 
Het gebruik van XBRL biedt vele voordelen:

  • XBRL verhoogt de kwaliteit van de gerapporteerde gegevens omdat manipulaties zoals het opnieuw intikken overbodig worden;
  • het XBRL-formaat vergemakkelijkt niet alleen de uitwisseling in bestandsformaat, maar ook de verwerking en de analyse van de betrokken gegevens;
  • XBRL maakt het mogelijk om de kosten voor informatieverstrekking te drukken, vermits het formaat toelaat de gegevens te selecteren, opnieuw te gebruiken en voor te stellen volgens de behoeften.

Deze optimalisatie en kostenbesparing kunnen maar ten volle worden bereikt als zoveel mogelijk verschillende economische actoren deelnemen aan de uniformisering en standaardisering van de gegevensuitwisseling. 

Zowel de ondernemingen (die de gegevens aanleveren), als de regulatoren (die de gegevens inzamelen) en de analisten (als gebruikers van de gegevens) dienen daaraan deel te nemen. 

Meer informatie vindt u op de site van "XBRL International" (www.XBRL.org). 

Bron: 
http://www.xbrl.be
http://www.nbb.be
http://www.cbs.nl