Open Data

Open data zijn openbare, niet-persoonsgebonden gegevens die computerleesbaar zijn, voldoen aan ‘open standaarden’ en gratis te hergebruiken zijn. 
Iedereen mag deze open data gratis gebruiken zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik. We starten met een 100-tal datasets en zullen deze geleidelijk aanvullen. Nieuwe datasets worden op deze pagina en in onze nieuwsbrief aangekondigd.

Linked Open Data (LOD)

Datasets

Over open data

Open data zijn openbare, niet-persoonsgebonden gegevens die computerleesbaar zijn, voldoen aan ‘open standaarden’ en gratis te hergebruiken zijn. Het gaat vooral over openbare overheidsdata die verzameld zijn in het kader van een publieke taak en met publieke middelen.

Niet alle data kunnen worden opengesteld. De AD Statistiek stelt in dit portaal enkel datasets ter beschikking die getoetst werden aan de regels voorzien in de statistiekwet en de wet op de persoonlijke levenssfeer en zorgt daarmee voor een optimale bescherming van de persoonsgegevens.

Het is een logische evolutie dat overheidsdata die verzameld zijn met middelen afkomstig van de gemeenschap, hergebruikt kunnen worden door die gemeenschap.

  • Het vrijgeven van open data maakt het mogelijk deze te combineren of samen te brengen met data van andere overheden en private aanbieders en zodoende de transparantie te verhogen en de dienstverlening te verbeteren.
  • Open data kunnen bijdragen tot een betere communicatie omdat ze makkelijk bruikbaar zijn voor het maken van infographics en daardoor toegankelijk worden voor een breed publiek.
  • Daarnaast wil de AD Statistiek met het open stellen van deze data de creatieve economie stimuleren.

De AD Statistiek ligt met dit initiatief op één lijn met de nieuwe federale open data-strategie en gelijkaardige tendensen in Europa en de rest van de wereld.

We nodigen iedereen uit om met onze datasets aan de slag te gaan!

Zowel (IT)-bedrijven, journalisten, ontwikkelaars, organisaties, overheden én burgers kunnen ze gebruiken.

Iedereen is vrij om toepassingen, apps, visualisaties… te ontwikkelen met de open data die de AD Statistiek ter beschikking stelt. Het hergebruik is gratis, maar u bent gebonden aan de licentie (PDF, 100.33 Kb). Deze licenties beschrijft de voorwaarden (bronvermelding en publicatiedatum) maar ook de rechten van hergebruikers.

Het hergebruik is gratis, maar u bent gebonden aan de licentie (PDF, 100.33 Kb). Deze licenties beschrijft de voorwaarden (bronvermelding en publicatiedatum) maar ook de rechten van hergebruikers.

Heeft u vragen rond open data, suggesties voor datasets of ideeën voor een toepassing of visualisatie? Laat het ons weten: statbel.opendata@economie.fgov.be