Verkoop van onroerende goederen per gewest volgens aard op het Kadastrale Plan

Bouwen & wonen
Vastgoedprijzen
1973-2017

Beschrijving: Verkoop van onroerende goederen – aantal transacties, totale prijs(€), totale oppervlakte(m²), gemiddelde prijs(€), P10 prijs(€), Q25 prijs(€), Q50 prijs(€), Q75 prijs(€), P90 prijs(€) – per gewest (1973-2017)

Cijfers vanaf 2015 zijn voorlopig

Periode: 1973-2017

Metadata:  Metadata variables

Meer informatie, data en publicaties over dit onderwerp op Statbel

Downloaden