SDG-indicatoren van de levensomstandigheden

Huishoudens
Levensomstandigheden
2004-2023

Beschrijving: Indicatoren van het risico op armoede of sociale uitsluiting en levensomstandigheden opgenomen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's)

Periode: 2004-2023

Metadata: Variabelen

Algemene opmerking: Om te voldoen aan Europese vereisten werd de SILC-enquête in 2019 grondig hervormd. Die hervorming laat toe om de resultaten nauwkeuriger te berekenen. Door die wijzigingen zijn de resultaten vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren.

LET OP: gegevens kunnen niet worden geaggregeerd

Meer informatie, data en publicaties over dit onderwerp op Statbel

Downloaden