Census 2011 - Leeftijd, Arbeidsmarktsituatie, Land van staatsburgerschap, Opleidingsniveau, Verblijfplaats, Geslacht

Census 2011
2011

Beschrijving: Census 2011 - Leeftijd in verstreken jaren in 01/01/2011 (2), Arbeidsmarktsituatie (2), Land van staatsburgerschap (2), Opleidingsniveau (1), Verblijfplaats (2), Geslacht (1)

Opmerking: de cijfers tussen haakjes komen overeen met het detailniveau van de variabelen.

Periode: 2011

Metadata: Census 2011VariabelenVerordening (EG) nr. 519/2010Verordening (EG) nr. 1201/2009 

Meer informatie, data en publicaties over dit onderwerp op Census 2011

Downloaden