DataLab
In België woont 99,9% van de bevolking binnen een straal van 5 kilometer van een lagere school. In feite woont in slechts 53 van de 581 gemeenten niet hun volledige bevolking binnen deze zone. De bevolking van Vresse-sur-Semois is in dit opzicht het minst goed af, aangezien minder dan de helft van
Landbouw & Visserij
In augustus 2019 werd 50,8 miljoen liter melk vervaardigd. Het grootste deel daarvan (27,2 miljoen liter, of 53%) was halfvolle melk. Volle melk vertegenwoordigde 39% van de totale productie (19,8 miljoen liter) en magere melk 7,6% (3,9 miljoen liter). Behalve dat werd er ook 13,1 miljoen liter
Leefmilieu
In 2017 was er een stijging van 9,1% van de totale uitgaven van de winningsindustrie en de verwerkende industrie voor milieubescherming ten opzichte van 2016. De lopende uitgaven van de industrie (loonkosten, betalingen van de huur, energieverbruik, enz.) voor het milieu daalden met 6,2% ten
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde industriële productie-index vertoont in maart 2019 een daling van 2,5% ten opzichte van februari 2019. De werkdaggezuiverde industriële productie-index vertoont een stijging van 0,8% ten opzichte van maart 2018. De resultaten voor de maand maart 2019 zijn voorlopig.
Werk & Opleiding
Belgische vacaturecijfers tweede kwartaal 2018 Belgische ondernemingen hadden in het tweede kwartaal van 2018 145.760 openstaande vacatures, tegenover 140.690 in het eerste kwartaal van 2018. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Ook de vacaturegraad – het aantal
Ondernemingen
Gedurende de maand maart 2018 gingen in België in totaal 951 bedrijven failliet. Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in maart bedraagt 1.480; 754 voltijdse werknemers, 409 deeltijdse werknemers en 317 loontrekkende werkgevers verloren hun job. Het aantal faillissementen
Consumptieprijzen
Consumptieprijsindex van juni 2018 De inflatie stijgt van 1,82% naar 2,08% in juni. De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,11 punt of 0,10%. De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,49% naar 1,63%. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juni 104,76 punten. De diensteninflatie