Nieuws

Leefmilieu
Eind 2015 waren er in België 2.215 ondernemingen actief in de milieusector. Het aantal ondernemingen stijgt ieder jaar. In de loop van 2015 werden 148 ondernemingen opgericht en er werden...
Leefmilieu
De overheidsuitgaven voor milieubescherming bedroegen in 2015 3,57 miljard euro. Dat is een daling met ruim 200 miljoen euro ten opzichte van 2014. De lagere overheden geven meer uit dan...
Leefmilieu
De totale uitgaven van de winnings- en verwerkende industrie voor milieubescherming overschreden in 2015 voor het eerst de kaap van 1 miljard euro. In 2014 bedroegen ze nog 762,7 miljoen...
Ondernemingen
In 2016 telde ons land 92 bioscoopbedrijven, 4 meer dan in 2015. Het aantal zalen steeg eveneens (van 472 tot 496), net als het aantal zitplaatsen (van 102.410 naar 105.666)...
Landbouw & Visserij
Index van de landbouwprijzen en gemiddelde prijzen (september 2017)
Conjunctuurindicatoren
In september 2017 , vergeleken met de voorgaande maand, is de afzetprijsindex voor de totale industrie zonder bouw gestegen met 1,1%. Een uitsplitsing van dat cijfer tussen energie en de...
Consumptieprijzen
Consumptieprijsindex van oktober 2017 De inflatie daalt licht van 2,01% naar 2,00% in oktober. De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,30 punt of 0,29%. De inflatie van de gezondheidsindex stijgt...
Conjunctuurindicatoren
De trend van de omzet van de winning van delfstoffen en de industrie vertoont in augustus 2017 een stijging van 1,0 % ten opzichte van juli 2017 en een stijging...
Mobiliteit
Het goederenvervoer over de weg door voertuigen die in België zijn ingeschreven – vrachtwagens en trekkers met minstens 1 ton nuttig laadvermogen - daalde vanaf 2000 voor het aantal vervoerde...
Bouwen & Wonen
In juni 2017 werden er bouwvergunningen voor 1.532 nieuwe residentiële gebouwen uitgereikt, voor een totaal van 4.308 woningen. Dat is een daling van 1,3% voor gebouwen en een daling van...