Nieuws

Mobiliteit
Het aantal doden op de weg is voor het tweede jaar op rij dus niet gedaald. Tegelijkertijd daalt het aantal gewonden systematisch sinds 2011. In 2015 gebeurden er 40.303 verkeersongevallen...
Landbouw & Visserij
Ondanks de negatieve berichtgeving vanuit de zuivelmarkt en de dalende melkprijzen blijken de geleverde inspanningen van de zuivelsector van de afgelopen jaren zijn vruchten af te werpen. De toenemende melkleveringen...
Bevolking
België 2016 : 11.267.910 inwoners De stijging van de internationale immigratie drijft de Belgische bevolking omhoog ondanks de sterke toename van de overlijdens. Volgens de officiële cijfers van de Algemene...
Werk & Opleiding
13,9% van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder bezit geen diploma of enkel een diploma van het lager onderwijs. Een vijfde van de bevolking heeft slechts een diploma...
Leefmilieu
Op 1 januari 2011, de referentiedatum van de Census in België, bedroeg het totale aantal agglomeraties 20.768. Een "agglomeratie", ook "lokaliteit" genoemd, wordt hier gedefinieerd als een groep gebouwen waarvan...
Huishoudens
Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2013 gemiddeld 17.019 euro; Vlaanderen blijft de regio met de hoogste inkomens; Het gemiddelde inkomen in Wallonië groeide ongeveer evenveel als...
Landbouw & Visserij
Een moeilijk jaar voor de Belgische landbouw De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium heeft de voorlopige ramingen van de Belgische landbouweconomische rekeningen berekend, in samenwerking met de gewestelijke overheden...
Bevolking
Maria is de meest voorkomende voornaam van Belgische vrouwen, gevolgd door Marie en Monique. Bij mannen wordt het podium gevormd door Jean, Marc en Michel. Voornamen die het goed doen...
Werk & Opleiding
Eerste resultaten van de Enquête Volwasseneneducatie Het belang van Onderwijs en Vorming staat opnieuw hoog op de Europese en nationale agenda’s. Investeren in menselijk kapitaal is onontbeerlijk geworden in onze...