Nieuws

Werk & Opleiding
Vacaturecijfers in loondienst – eerste kwartaal 2018 Het aantal vacatures stijgt opnieuw in het eerste kwartaal 2018: er zijn 140.690 vacatures bij ondernemingen in het eerste kwartaal 2018 in plaats...
Bevolking
Peeters is de meest voorkomende familienaam in België. Er waren 31.815 personen met deze naam op 1 januari 2017. Peeters wordt gevolgd door Janssens (29.310), Maes (25.026), Jacobs (19.508) en...
Landbouw & Visserij
De gemiddelde afzetprijs van bruine eieren (van 62,5 gram; toeslag volgens kwantiteit en kwaliteit hier niet in aanmerking genomen) is in april met 18% gedaald ten opzichte van voorgaande maand....
Leefmilieu
Het jaarlijkse waterverbruik in ons land bedroeg 677 miljoen m³ in 2017. Ongeveer twee derde daarvan is grondwater, het andere derde is oppervlaktewater. Het geschatte verlies (te wijten aan een...
Conjunctuurindicatoren
De afzetprijsindex in de bouwnijverheid stijgt in het eerste kwartaal 2018 met 1,0% ten opzichte van het vorige kwartaal. De jaarlijkse inflatie bedraagt 2,1%.
Ondernemingen
Eind maart waren er 950.323 ondernemingen actief in België, of een groei van 984 ondernemingen. Het aantal starters bleef in maart beperkt in vergelijking met vorige maanden.
Conjunctuurindicatoren
Deze tabel geeft de indexcijfers van de omzet weer in een aantal door Eurostat gespecifieerde sectoren: de groothandel en een aantal diensten zoals vervoer, horeca, ICT, reclame en marktonderzoek. De...
Landbouw & Visserij
Productie van halfvolle melk, chocolademelk, yoghurt en gefermenteerde melk loopt terug Bij de melkpoeders is een productiestijging merkbaar van 8,8%. Vooral de toename van andere melkpoeder met 74,3% en niet-magere...
Ondernemingen
De omzet van de Belgische ondernemingen – met uitzondering van de landbouw en de financiële sector – bedroeg in het eerste kwartaal van 2018 322 miljard euro, een stijging met...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde industriele omzet-index vertoont in maart 2018 een stijging van 1,6% ten opzichte van februari 2018. De werkdaggezuiverde index vertoont een stijging van 5,2% ten opzichte van maart 2017....