Nieuws

Werk & Opleiding
Een van de EU2020 doelstellingen bestaat erin om het percentage voortijdige schoolverlaters terug te dringen tot minder dan 9,5%. België bereikt deze doelstelling sinds 2016. In 2019 was het percentage...
Werk & Opleiding
De doelstelling uit de EU2020-strategie, dat 47% van de 30-34-jarigen een diploma hoger onderwijs heeft behaald, is in België in 2018 bereikt. 47,5% van de 30-34-jarigen in België bezat toen...
Werk & Opleiding
Een EU2020-doelstelling is het percentage jongeren van 15 tot en met 24 jaar dat geen werk heeft en geen onderwijs of opleiding volgt (NEET-indicator), te beperken tot maximum 8,2%. Dit...
Werk & Opleiding
De meest voorkomende beroepen in België zijn administratief medewerkers (algemeen), verkopers en verkoopsassistenten, huishoudelijke hulpen en schoonmakers bij gezinnen, schoonmakers in hotels, kantoren en dergelijke, en leraren in algemene vakken...
Werk & Opleiding
4,3% van de werkende bevolking heeft een tweede job. Dit percentage is hetzelfde bij mannen als bij vrouwen. Concreet gaat het om 111.000 mannen en 97.000 vrouwen met een tweede...
Werk & Opleiding
43,6% van de loontrekkende vrouwen werkt deeltijds. Bij mannen werkt 11,8% niet voltijds. 30 jaar geleden (1989) werkte 11,6% van de loontrekkenden deeltijds. Toen werkte 28% van de loontrekkende vrouwen...
Werk & Opleiding
Nieuwe resultaten enquête naar arbeidskrachten België Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor 2019, een periode waarin er in België nog geen...
Bouwen & Wonen
Het jaarlijkse inflatiecijfer van de vastgoedprijzen bedraagt 4,8% in het vierde kwartaal 2019 tegenover 4,5% in het vorige kwartaal. [1] De gemiddelde inflatie voor 2019 bedraagt 4,0%. De vastgoedprijsindex daalde...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde industriële productie-index vertoont in januari 2020 een daling van 3,8% ten opzichte van december 2019. De werkdaggezuiverde industriële productie-index vertoont een stijging van 0,5% ten opzichte van januari...
Conjunctuurindicatoren
Gedurende de maand februari 2020 gingen in België in totaal 865 bedrijven failliet. Deze faillissementen leidden tot het verlies van 1.953 arbeidsplaatsen: 1.101 voltijdse banen, 520 deeltijdse banen en 332...