Nieuws

Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde productie-index in de bouwnijverheid vertoont in september 2019 een stijging van 0,2% ten opzichte van augustus 2019. De werkdaggezuiverde productie-index vertoont een daling van 1,8% ten opzichte van...
Bevolking
14 november is Wereld Diabetes Dag . In de afgelopen 20 jaar daalde het aantal overlijdens als gevolg van diabetes mellitus in België. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het...
Consumptieprijzen
De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedroeg in oktober 0,2% ten opzichte van 0,6% in september. De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedroeg in oktober 1,5%....
Landbouw & Visserij
In 2018 betaalde een Belgische landbouwer gemiddeld 305 €/ha per jaar voor de huur van beteelde gronden en 269 €/ha voor grasland. In 20 jaar tijd is de pachtprijs van...
Landbouw & Visserij
De afzetprijsindex van landbouwproducten in september blijft relatief stabiel ten opzichte van de vorige maand, maar is fors lager dan het jaar ervoor met een daling van 15,8% ten opzichte...
Ondernemingen
Het aantal overnachtingen in vakantieverblijven bedroeg 5,84 miljoen in juli 2019 . 35% van deze overnachtingen vond plaats in hotels. Het Vlaams Gewest telde 3.832.934 overnachtingen, het Waals Gewest 1.326.529...
Bevolking
In augustus 2019 hebben 2.539 personen de Belgische nationaliteit verworven. De voornaamste herkomstlanden van mensen die in augustus Belg werden zijn Marokko, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk, Italië en de Democratische...
Leefmilieu
In 2017 was er een stijging van 6,1% van de omzet van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de milieusector. De intermediaire kosten van goederen en diensten zijn gestegen (9,2%), wat...
Landbouw & Visserij
Volgens de voorlopige productieraming van de landbouwteelten voor 2019 zijn er voor de meeste akkerbouwgewassen grote productiestijgingen ten opzichte van 2018. Dit komt vooral doordat 2018 een slecht jaar was...
Leefmilieu
In 2017 was er een stijging van 9,1% van de totale uitgaven van de winningsindustrie en de verwerkende industrie voor milieubescherming ten opzichte van 2016. De lopende uitgaven van de...