Nieuws

Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde productie-index in de bouwnijverheid vertoont in april 2019 een stijging van 1,8% ten opzichte van maart 2019. De werkdaggezuiverde productie-index vertoont een stijging van 10,3% ten opzichte van...
Conjunctuurindicatoren
De totale loonkost per gewerkt uur neemt op jaarbasis toe met 2,1%. De loonkost stijgt met 2,8% het sterkst in de NACE sectie P (Onderwijs). De NACE sectie H (Vervoer...
Landbouw & Visserij
Ten opzichte van maart stegen de prijzen van groenten met bijna 13%. Deze stijging is vooral het gevolg van de stijging van de producentenprijzen van groenten uit volle grond. De...
Werk & Opleiding
Cijfers over de Belgische vacatures in het eerste kwartaal 2019 In het eerste kwartaal 2019 boden Belgische ondernemingen 147.700 vacatures aan tegenover 141.700 in het vierde kwartaal 2018. Dat blijkt...
Bouwen & Wonen
Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot februari 2019. Voor deze maand werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 2.036 nieuwe residentiële gebouwen. Tegenover januari 2019 is dat...
Over Statbel
Het team ‘ Ansofi ’ van de secundaire school Emmaüs Aalter wint de eerste plaats in de Europese Statistiekolympiade, in de categorie 14- tot 16-jarigen. Dat kondigt Eurostat, het Europese...
Mobiliteit
De Belgische havens hebben er een uitstekend 2018 op zitten. De totale hoeveelheid geloste goederen steeg verder tot bijna 148 miljoen ton, de hoeveelheid geladen goederen steeg tot 122 miljoen...
Conjunctuurindicatoren
De afzetprijsindex in de bouwnijverheid steeg met 0,9% in het eerste kwartaal 2019 ten opzichte van het vorige kwartaal. De jaarlijkse inflatie bedroeg 2,8%.
Ondernemingen
Eind maart 2019 telde ons land 985.371 actieve btw-plichtige ondernemingen, 3,7% meer dan een jaar eerder. In maart 2019 bedroeg het aantal nieuwe ondernemingen 6.298, wat een stijging van 5,4%...
Conjunctuurindicatoren
Deze tabel geeft de indexcijfers van de omzet weer in een aantal door Eurostat gespecificeerde sectoren: de groothandel en een aantal diensten zoals vervoer, horeca, ICT, reclame en marktonderzoek. De...