Nieuws

Conjunctuurindicatoren
In april 2019 kende het volume van de verkopen in de detailhandel met uitzondering van de brandstoffen een stijging van 2,8% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar. Voor...
Ondernemingen
Gedurende de maand mei 2019 gingen in België in totaal 964 bedrijven failliet. Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in mei bedraagt 1.664; 836 voltijdse werknemers, 418 deeltijdse...
Bevolking
23 juni: internationale dag van de weduwen Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert voor het eerst een statistiek over weduwen en weduwnaars. In 2017 verloren 40.221 personen hun echtgenoot, en werden...
Ondernemingen
Waarde van de industriële productie in euro volgens de hoofdactiviteit van de vestiging 2019 (januari-maart). Leveringen in waarde en in hoeveelheid volgens de NACE, de CPA en de Prodcom-lijst 2019...
Bevolking
In 2018 zijn 166.894 individuen via verschillende administratieve wegen naar België geïmmigreerd, terwijl het bij de emigraties om 116.714 personen ging. Het migratiesaldo (= het verschil tussen de internationale immigratie...
Bevolking
Op 1 januari 2019 telde België 11.431.406 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Daarvan is 51% (of 5.803.178 in absolute cijfers) vrouw,...
Bevolking
Op 1 januari 2019 telde België 11.431.406 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Daarvan is 51% (of 5.803.178 in absolute cijfers) vrouw,...
Bevolking
In 2018 zijn 110.645 personen overleden, tegenover 109.629 in 2017, namelijk een stijging van 0,9%. Het algemene sterftecijfer blijft conform het gemiddelde van de laatste 10 jaar met een brutosterftecijfer...
Huishoudens
Armoede-indicatoren in België in 2018 (EU-SILC) Vandaag publiceert Statbel, het Belgische statistiekbureau, de nieuwe armoedecijfers voor 2018 uit de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC). Dit zijn de belangrijkste...
Consumptieprijzen
De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in mei 1,7% ten opzichte van 2,0% in april. De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in mei...