Nieuws

Landbouw & Visserij
Januari kende een verdere stijging van de hoeveelheid aangevoerde vis door Belgische schepen die verkocht werd in Belgische havens. De aanvoer steeg tot 1 488 ton. De gerichte bevissing naar...
Landbouw & Visserij
Volgens de definitieve productieraming van de landbouwteelten voor 2019 waren er voor de meeste akkerbouwgewassen grote productiestijgingen ten opzichte van 2018. Dit komt vooral doordat 2018 een slecht jaar was...
DataLab
Als Belgisch statistiekbureau wil Statbel de impact van het COVID-19 op de arbeidsmarkt in kaart brengen. Daarom worden vanaf nu maandelijks voorlopige gegevens over werkgelegenheid en werkloosheid gepubliceerd, uit de...
Conjunctuurindicatoren
De afzetprijsindex in de bouwnijverheid steeg met 0,6% in het eerste kwartaal 2020 ten opzichte van het vorige kwartaal. De jaarlijkse inflatie bedroeg 1,6%. De methodologie voor de berekening van...
Conjunctuurindicatoren
In april 2020 hadden de lockdownmaatregelen als gevolg van de COVID-19-crisis een aanzienlijke invloed op de omvang van de verkopen in de detailhandel. Zo kende het volume van de verkopen,...
Bevolking
De internationale migratie oefent dubbel zo grote impact uit als het sterftecijfer. Naar aanleiding van de actualisering van de demografische vooruitzichten in het kader van de COVID-19-epidemie voorziet het Federaal...
Ondernemingen
Waarde van de industriële productie in euro volgens de hoofdactiviteit van de vestiging 2020 (januari - maart). Leveringen in waarde en in hoeveelheid volgens de NACE, de CPA en de...
Ondernemingen
Eind maart 2020 telde ons land 1.020.588 actieve btw-plichtige ondernemingen, 3,6% meer dan een jaar eerder. In maart 2020 bedroeg het aantal nieuwe ondernemingen 6.118, wat een daling van -2,9%...
Conjunctuurindicatoren
De inperkingsmaatregelen als gevolg van de COVID-19-crisis hebben een impact gehad op de omzet in het 1ste kwartaal van 2020 ten opzichte van dezelfde periode van een jaar daarvoor. Voor...
Ondernemingen
De omzet van de Belgische ondernemingen – met uitzondering van de landbouw en de financiële sector – bedroeg in het eerste kwartaal van 2020 313,3 miljard euro, een daling van...