Nieuws

Ondernemingen
Waarde van de industriële productie in euro volgens de hoofdactiviteit van de vestiging 2019 (januari - augustus). Leveringen in waarde en in hoeveelheid volgens de NACE, de CPA en de...
Ondernemingen
Eind augustus 2019 telde ons land precies 1.000.000 actieve btw-plichtige ondernemingen, 3,7% meer dan een jaar eerder. In augustus 2019 bedroeg het aantal nieuwe ondernemingen 5.744, wat een stijging van...
Mobiliteit
In 2018 werd 285 miljoen ton goederen over de weg vervoerd met in België geregistreerde voertuigen (vrachtwagens en trekkers met een laadvermogen van minstens 1 ton). Dit is een daling...
Conjunctuurindicatoren
In september 2019, vergeleken met de voorgaande maand, is de afzetprijsindex voor de totale industrie zonder bouw gestegen met 0,5%. Een uitsplitsing van dat cijfer tussen energie en de rest,...
Bouwen & Wonen
Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot juli 2019. Evolutie op jaarbasis Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen is in de eerste 7 maanden van 2019...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde industriële omzet-index vertoont in augustus 2019 een stijging van 1,5% ten opzichte van juli 2019. De werkdaggezuiverde index vertoont een daling van 1,0% ten opzichte van augustus 2018....
Consumptieprijzen
Consumptieprijsindex van oktober 2019 De inflatie daalt van 0,80% naar 0,48% in oktober. De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,39 punt of 0,36%. De inflatie van de gezondheidsindex daalt van...
In 2017 werd er 6.491 ton pesticiden op de markt gebracht in België. Dat is een daling van 7% ten opzichte van het jaar voordien. Schimmelwerende en bacteriëndodende middelen zagen...
Conjunctuurindicatoren
De seizoensgezuiverde industriële productie-index vertoont in augustus 2019 een stijging van 5,1% ten opzichte van juli 2019. De werkdaggezuiverde industriële productie-index vertoont een stijging van 3,0% ten opzichte van augustus...
Ondernemingen
Gedurende de maand september 2019 gingen in België in totaal 1.082 bedrijven failliet. Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in september bedraagt 1.724; 796 voltijdse werknemers, 500 deeltijdse...