Nieuws

Ondernemingen
De eerste gevolgen van de Covid-19 crisis op het aantal oprichtingen van ondernemingen zijn voornamelijk zichtbaar vanaf april. De gevolgen blijven zichtbaar in mei, maar op een minder uitgesproken manier....
Conjunctuurindicatoren
Door de geleidelijke afbouw van de lockdown-maatregelen die genomen werden wegens de COVID-19-crisis, waren alle winkels vanaf 18 mei 2020 onder bepaalde voorwaarden opnieuw toegankelijk voor het publiek. Dit had...
Conjunctuurindicatoren
In juni 2020, vergeleken met de voorgaande maand, is de afzetprijsindex voor de totale industrie zonder bouw gestegen met 2,2%. Een uitsplitsing van dat cijfer tussen energie en de rest,...
Bouwen & Wonen
Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot april 2020. Deze hebben voornamelijk betrekking op bouwaanvragen van eind 2019 en begin 2020, toen er nog geen sprake...
Conjunctuurindicatoren
In mei 2020 hadden de eerste exitmaatregelen uit de lockdown in het kader van de COVID-19-crisis een positief effect op de industriële omzetindex.De seizoensgezuiverde industriële omzet-index vertoont in mei 2020...
Consumptieprijzen
Consumptieprijsindex van juli 2020 De inflatie stijgt van 0,60% naar 0,73% in juli. De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,24 punt of 0,22%. De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van...
Landbouw & Visserij
Met deze ‘Kerncijfers landbouw 2020’ biedt Statbel, het Belgische statistiekbureau, een overzicht van de huidige situatie en de recentste evoluties in de landbouw in ruime zin, inclusief visserij, met al...
Ondernemingen
De lockdownmaatregelen met betrekking tot COVID-19 hebben een aanzienlijke impact gehad op het aantal overnachtingen in vakantieverblijven van april 2020. Inderdaad, sinds 18 maart 2020 waren alle logies behalve de...
DataLab
Statbel, het Belgische statistiekbureau, onderzoekt de mogelijkheden van verschillende administratieve databanken om informatie over onder andere de arbeidssituatie te verkrijgen. Dat onderzoek kadert in de voorbereidingen op de volgende Census...
Landbouw & Visserij
In juni 2020 werden 64.988 runderen geslacht. Het aantal geslachte varkens bedraagt 885.819 stuks, het aantal geslachte kippen 25.126.091. De resultaten voor de maand juni 2020 zijn voorlopig.